German

Detailed Translations for Dussel from German to Dutch

Dussel:

Dussel [der ~] noun

 1. der Dussel (Dummkopf; Schafskopf; Trottel; )
  de sukkel; de stommeling; de minkukel; de uilenbal; de sufferd; het uilskuiken
 2. der Dussel (Dummkopf; Gimpel; Quatschkopf; )
  de schapenkop; de schaapskop; de idioot; de kalfskop; de sukkel; de onnozelaar; het rund; de stommeling; de oen; de stommerd; onnozele; de druiloor; onnozele hals; de sul; de stommerik
 3. der Dussel (Träumer)
  de dromers
 4. der Dussel (Unbedeutende; Depp; Schaf; )
  de idioot; simpele ziel; de dwaas; de dommerik; de onnozelaar; de onbenul; de achterlijke; onnozele kerel
 5. der Dussel (Dummkopf; Hohlkopf; Trottel; )
  de schaapskop; de oen; de sul; de sufferd; de druiloor

Dussel [die ~] noun

 1. die Dussel (Schwachköpfe; Schafsköpfe)
  de druiloren; de oenen; de sullen; de sufferds

Translation Matrix for Dussel:

NounRelated TranslationsOther Translations
achterlijke Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Schwachsinnige; Verrückte; Wahnsinnige
dommerik Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August Dumme; Dummkopf; Hohlkopf; Schafskopf; Strohkopf
dromers Dussel; Träumer
druiloor Blödian; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Kalbskopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel
druiloren Dussel; Schafsköpfe; Schwachköpfe
dwaas Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August Blödmann; Einfallspinsel; Idiot; Irrsinnige; Narr; Schwachsinnige; Tor; Tropf; Tölpel; Verrückte
idioot Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gimpel; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Hohlkopf; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Quatschkopf; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Strohkopf; Stümper; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August Blödmann; Einfallspinsel; Figur; Geck; Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Mensch; Narr; Rohling; Schlappschwanz; Schwachsinnige; Schwächling; Tollkopf; Tor; Tropf; Tölpel; Verrückte; Vollidiot; Wahnsinnige
kalfskop Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel
minkukel Dumme; Dummkopf; Dussel; Esel; Schaf; Schafskopf; Schafsköpfe; Schussel; Schwachkopf; Trottel
oen Blödian; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Kalbskopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel
oenen Dussel; Schafsköpfe; Schwachköpfe
onbenul Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August
onnozelaar Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gimpel; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Hohlkopf; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Quatschkopf; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Strohkopf; Stümper; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August Blöde; Blödmann; Einfallspinsel; Einfaltspinsel; Esel; Kuh; Schaf; Schafskopf; Schwachkopf; Tor; Tropf; Trottel; Tölpel; dumme Nuß
onnozele Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel Blöde; Einfaltspinsel; Esel; Kuh; Schaf; Schafskopf; Schwachkopf; Trottel; dumme Nuß
onnozele hals Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel
onnozele kerel Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August
rund Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel Kuh; Ochse; Rind; Rindvieh
schaapskop Blödian; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Kalbskopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel Blöde; Einfaltspinsel; Esel; Kuh; Schaf; Schafskopf; Schwachkopf; Trottel; dumme Nuß
schapenkop Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel
simpele ziel Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August
stommeling Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Gimpel; Hohlkopf; Quatschkopf; Schaf; Schafskopf; Schafsköpfe; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel Dumme; Dummkopf; Hohlkopf; Schafskopf; Strohkopf
stommerd Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel
stommerik Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel
sufferd Blödian; Dumme; Dummkopf; Dussel; Esel; Hohlkopf; Kalbskopf; Schaf; Schafskopf; Schafsköpfe; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Trottel Dumme; Dummkopf; Hohlkopf; Schafskopf; Strohkopf
sufferds Dussel; Schafsköpfe; Schwachköpfe
sukkel Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Gimpel; Hohlkopf; Quatschkopf; Schaf; Schafskopf; Schafsköpfe; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel Drückeberger; Drückebergerin; Faseler; Faselhans; Faulenzer; Faulpelz; Nachzügler; Nörgler; Quasselstrippe; Salzsack; Schlemihl; Schwächling; Stümper; Tropf; Trottel; Trödelliese; Trödler; Zauderer
sul Blödian; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Kalbskopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Trottel
sullen Dussel; Schafsköpfe; Schwachköpfe
uilenbal Dumme; Dummkopf; Dussel; Esel; Schaf; Schafskopf; Schafsköpfe; Schussel; Schwachkopf; Trottel
uilskuiken Dumme; Dummkopf; Dussel; Esel; Schaf; Schafskopf; Schafsköpfe; Schussel; Schwachkopf; Trottel Dumme; Dummkopf; Hohlkopf; Schafskopf; Strohkopf
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
dwaas albern; bekloppt; bescheuert; blöd; blöde; blödsinnig; dumm; dämlich; einfältig; geisteskrank; geistesschwach; gestört; idiotenhaft; idiotisch; irre; irrsinnig; meschugge; närrisch; töricht; verrückt; verstört; wahnsinnig; wahnwitzig; wirr; übergeschnappt
idioot albern; bekloppt; bescheuert; blöd; blöde; blödsinnig; doof; dumm; dusselig; dämlich; einfältig; geisteskrank; geistesschwach; geistlos; geisttötend; gestört; idiotenhaft; idiotisch; irre; irrsinnig; lächerlich; meschugge; närrisch; schwach; schwachsinnig; schwächlich; simpel; stumpf; stumpfsinnig; töricht; unsinnig; unvernünftig; verrückt; verstört; wahnsinnig; wahnwitzig; wirr; ätzend; übergeschnappt

Synonyms for "Dussel":


Wiktionary Translations for Dussel:

Dussel
noun
 1. scheldwoord|nld sufferd, sukkel