German

Detailed Translations for Idiot from German to Dutch

Idiot:

Idiot [der ~] noun

 1. der Idiot (Narr; Verrückte; Tor; Schwachsinnige; Irrsinnige)
  de gek; de idioot; de imbeciel; de dwaas
 2. der Idiot (Schwachsinnige; Geisteskranke; Irre; )
  de zwakzinnige; de gek; de idioot; geschifte; de achterlijke; de waanzinnige
 3. der Idiot (Verrückte; Schlappschwanz; Vollidiot; )
  de flapdrol; de debiel; de imbeciel; mafkikker; de gek; de idioot; de zot; de waanzinnige; de mafkees; de mafketel
 4. der Idiot (Unbedeutende; Depp; Schaf; )
  de idioot; simpele ziel; de dwaas; de dommerik; de onnozelaar; de onbenul; de achterlijke; onnozele kerel
 5. der Idiot (Geisteskranke; Verrückte; Wahnsinnige; )
  de dolleman; de krankzinnige; de gek; de waanzinnige; de geesteszieke
 6. der Idiot (Tor; Tröttel; Spaßvogel; )
  de pias; de zottin; de gek; mallerd; de zot; de malloot

Translation Matrix for Idiot:

NounRelated TranslationsOther Translations
achterlijke Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Geisteskranke; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Schwachsinnige; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; Wahnsinnige; dummer August
debiel Figur; Geck; Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Mensch; Rohling; Schlappschwanz; Schwächling; Tollkopf; Verrückte; Vollidiot; Wahnsinnige
dolleman Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Schwachsinnige; Tollkopf; Tor; Verrückte; Wahnsinnige
dommerik Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August Dumme; Dummkopf; Hohlkopf; Schafskopf; Strohkopf
dwaas Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Schwachsinnige; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August Blödmann; Einfallspinsel; Tor; Tropf; Tölpel
flapdrol Figur; Geck; Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Mensch; Rohling; Schlappschwanz; Schwächling; Tollkopf; Verrückte; Vollidiot; Wahnsinnige
geesteszieke Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Schwachsinnige; Tollkopf; Tor; Verrückte; Wahnsinnige
gek Dummkopf; Figur; Geck; Geisteskranke; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Mensch; Narr; Rohling; Schalk; Schlappschwanz; Schwachsinnige; Schwächling; Spaßvogel; Tollkopf; Tor; Tröttel; Tölpel; Verrückte; Vollidiot; Wahnsinnige Geisteskranke; Irre; Irrsinnige; Kauz; Narr; Verrückte; Wahnsinnige
geschifte Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Schwachsinnige; Verrückte; Wahnsinnige
idioot Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Figur; Geck; Geisteskranke; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Mensch; Narr; Rohling; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schlappschwanz; Schussel; Schwachkopf; Schwachsinnige; Schwächling; Spaßvogel; Tollkopf; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; Vollidiot; Wahnsinnige; dummer August Blödmann; Dummkopf; Dussel; Einfallspinsel; Einfaltspinsel; Gimpel; Hohlkopf; Quatschkopf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Tor; Tropf; Trottel; Tölpel
imbeciel Figur; Geck; Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Mensch; Narr; Rohling; Schlappschwanz; Schwachsinnige; Schwächling; Tollkopf; Tor; Verrückte; Vollidiot; Wahnsinnige
krankzinnige Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Schwachsinnige; Tollkopf; Tor; Verrückte; Wahnsinnige
mafkees Figur; Geck; Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Mensch; Rohling; Schlappschwanz; Schwächling; Tollkopf; Verrückte; Vollidiot; Wahnsinnige
mafketel Figur; Geck; Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Mensch; Rohling; Schlappschwanz; Schwächling; Tollkopf; Verrückte; Vollidiot; Wahnsinnige Geisteskranke; Irre; Irrsinnige; Verrückte; Wahnsinnige
mafkikker Figur; Geck; Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Mensch; Rohling; Schlappschwanz; Schwächling; Tollkopf; Verrückte; Vollidiot; Wahnsinnige
mallerd Dummkopf; Geck; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schalk; Spaßvogel; Tor; Tröttel; Tölpel; Verrückte Komiker; Schalk; Schelm; Scherzbold; Spaßvogel; Witzbold
malloot Dummkopf; Geck; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schalk; Spaßvogel; Tor; Tröttel; Tölpel; Verrückte
onbenul Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August
onnozelaar Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August Blöde; Blödmann; Dummkopf; Dussel; Einfallspinsel; Einfaltspinsel; Esel; Gimpel; Hohlkopf; Kuh; Quatschkopf; Schaf; Schafskopf; Schussel; Schwachkopf; Strohkopf; Stümper; Tor; Tropf; Trottel; Tölpel; dumme Nuß
onnozele kerel Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August
pias Dummkopf; Geck; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schalk; Spaßvogel; Tor; Tröttel; Tölpel; Verrückte Komiker; Schalk; Schelm; Scherzbold; Spaßvogel; Witzbold
simpele ziel Armleuchter; Depp; Dumme; Dummkopf; Dussel; Einfaltspinsel; Esel; Geck; Gänschen; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schaf; Schafskopf; Schalk; Schussel; Schwachkopf; Spaßvogel; Tor; Trottel; Tröttel; Tölpel; Unbedeutende; Verrückte; dummer August
waanzinnige Figur; Geck; Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Mensch; Rohling; Schlappschwanz; Schwachsinnige; Schwächling; Tollkopf; Tor; Verrückte; Vollidiot; Wahnsinnige
zot Dummkopf; Figur; Geck; Geisteskranke; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Mensch; Narr; Rohling; Schalk; Schlappschwanz; Schwächling; Spaßvogel; Tollkopf; Tor; Tröttel; Tölpel; Verrückte; Vollidiot; Wahnsinnige Kauz; Narr; Verrückte
zottin Dummkopf; Geck; Hanswurst; Hofnarr; Idiot; Irre; Irrsinnige; Narr; Schalk; Spaßvogel; Tor; Tröttel; Tölpel; Verrückte
zwakzinnige Geisteskranke; Idiot; Irre; Irrsinnige; Schwachsinnige; Verrückte; Wahnsinnige
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
debiel schwach; schwachsinnig; schwächlich
dwaas albern; bekloppt; bescheuert; blöd; blöde; blödsinnig; dumm; dämlich; einfältig; geisteskrank; geistesschwach; gestört; idiotenhaft; idiotisch; irre; irrsinnig; meschugge; närrisch; töricht; verrückt; verstört; wahnsinnig; wahnwitzig; wirr; übergeschnappt
gek ausgeflippt; bekloppt; bescheuert; blöd; blöde; blödsinnig; dämlich; geisteskrank; geistesschwach; geistkrank; gestört; idiotenhaft; idiotisch; irre; irrsinnig; lächerlich; meschugge; närrisch; spinnig; stumpfsinnig; töricht; unsinnig; unvernünftig; verrückt; verstört; wahnsinnig; wahnwitzig; wirr; übergeschnappt
idioot albern; bekloppt; bescheuert; blöd; blöde; blödsinnig; doof; dumm; dusselig; dämlich; einfältig; geisteskrank; geistesschwach; geistlos; geisttötend; gestört; idiotenhaft; idiotisch; irre; irrsinnig; lächerlich; meschugge; närrisch; schwach; schwachsinnig; schwächlich; simpel; stumpf; stumpfsinnig; töricht; unsinnig; unvernünftig; verrückt; verstört; wahnsinnig; wahnwitzig; wirr; ätzend; übergeschnappt
imbeciel schwach; schwachsinnig; schwächlich
zot bekloppt; bescheuert; blöd; blöde; blödsinnig; dämlich; geisteskrank; geistesschwach; gestört; idiotenhaft; idiotisch; irre; irrsinnig; lächerlich; meschugge; närrisch; stumpfsinnig; töricht; unsinnig; unvernünftig; verrückt; verstört; wahnsinnig; wahnwitzig; wirr; übergeschnappt

Synonyms for "Idiot":


Wiktionary Translations for Idiot:

Idiot
noun
 1. beleidigend, abwertend: für einen vermeintlich dummen, wenig intelligenten, unwissenden Menschen
Idiot
noun
 1. iemand die een grote maat van zwakzinnigheid heeft

Cross Translation:
FromToVia
Idiot idioot idiot — person of low general intelligence
Idiot imbeciel imbecile — fool
Idiot goedgelovige; idioot; achterlijke mug — (colloquial) a person who is easily fooled
Idiot zak; trut connard — (vulgaire) insulte désignant quelqu’un qui se comporte de façon déplaisante ou déplacée, par manque d’intelligence, de savoir-vivre ou de scrupules.
Idiot idioot; kropmens; lul crétin — médecine|fr personne affecter de crétinisme ou, par extension, de myxœdème congénital.
Idiot idioot; zwakhoofd idiot — péjoratif|fr personne considérée comme étant sans idées, sans connaissances, sans intelligence.

Related Translations for Idiot