Summary
German to Swedish:   more detail...
  1. Kriterium:
  2. Wiktionary:
Swedish to German:   more detail...
  1. kriterium:
  2. Wiktionary:


German

Detailed Translations for Kriterium from German to Swedish

Kriterium:


Translation Matrix for Kriterium:

NounRelated TranslationsOther Translations
kriterium Bedingung; Forderung; Klausel; Kondition; Kriterium; Maßstab; Voraussetzung; Vorbehalt
nivå Abriß; Ebene; Entwurf; Entwürfe; Etage; Gradation; Höhe; Idee; Konzept; Kriterium; Maßstab; Niveau; Plan; Projekt; Skala; Stock; Stockwerk; Stufe; Vorhaben; Vorsatz Dimensionsebene; Ebene; Grad; Gradation; Klasse; Niveau; Rang; Staffel; Staffelstellung; Stellung
norm Kriterium; Maßstab Norm; Standard; Standarte
rättesnöre Kriterium; Maßstab Kompaß
villkor Bedingung; Forderung; Klausel; Kondition; Kriterium; Maßstab; Voraussetzung; Vorbehalt Bedingung; Bedingungen; Besaitung; Erfordernis; Forderung; Konditionen; Voraussetzung

Synonyms for "Kriterium":


Wiktionary Translations for Kriterium:

Kriterium
Cross Translation:
FromToVia
Kriterium kriterium criterion — standard for comparison and judgmentSwedish

Detailed Translations for Kriterium from Swedish to German

kriterium:

kriterium noun

  1. kriterium (rättesnöre; norm)
    der Maßstab; Kriterium
  2. kriterium (villkor)
    Kriterium; die Bedingung; die Kondition; die Voraussetzung; die Forderung; der Vorbehalt; der Maßstab; die Klausel

Translation Matrix for kriterium:

NounRelated TranslationsOther Translations
Bedingung kriterium; villkor antagande; bestämmelse; betingelse; form; förehåll; klausul; kondition; krav; måste; reservation; villkor
Forderung kriterium; villkor bestämmelse; betingelse; insamling; krav; kräver; måste; petition; prislista; villkor
Klausel kriterium; villkor fras; klausul; passus
Kondition kriterium; villkor beskaffenhet; form; kondition; position; situation; skick; tillstånd
Kriterium kriterium; norm; rättesnöre; villkor nivå
Maßstab kriterium; norm; rättesnöre; villkor nivå
Voraussetzung kriterium; villkor antagande; bestämmelse; betingelse; förehåll; förmoda; försats; klausul; premiss; reservation; villkor
Vorbehalt kriterium; villkor begränsning; förbehåll; förehåll; gräns; inskränkning; klausul; reservation; restriktion

Synonyms for "kriterium":


Wiktionary Translations for kriterium:

kriterium
Cross Translation:
FromToVia
kriterium Kriterium criterion — standard for comparison and judgment