German

Detailed Translations for treiben from German to Swedish

treiben:

treiben verb (treibe, treibst, treibt, trieb, triebt, getrieben)

 1. treiben (tun; verrichten; betreiben; )
  göra; utföra; verkställa; förrätta; frambringa; uträtta
  • göra verb (gör, gjorde, gjort)
  • utföra verb (utför, utförde, utfört)
  • verkställa verb (verkställer, verkställde, verkställt)
  • förrätta verb (förrättar, förrättade, förrättat)
  • frambringa verb (frambringar, frambringade, frambringat)
  • uträtta verb (uträttar, uträttade, uträttat)
 2. treiben (ausüben; betreiben)
  praktisera
  • praktisera verb (praktiserar, praktiserade, praktiserat)
 3. treiben (ausüben; pflegen; betreiben)
  begå; föröva
  • begå verb (begår, begick, begått)
  • föröva verb (förövar, förövade, förövat)
 4. treiben (ungewollt etwas tun; pflegen; ausüben; betreiben)
  göra sig skyldig till; begå; föröva
  • göra sig skyldig till verb (gör sig skyldig till, gjorde sig skyldig till, gjort sig skyldig till)
  • begå verb (begår, begick, begått)
  • föröva verb (förövar, förövade, förövat)
 5. treiben (aushecken; ausfädeln)
  spela ett spratt
  • spela ett spratt verb (spelar ett spratt, spelade ett spratt, spelat ett spratt)
 6. treiben (züchten; erzeugen; kultivieren; )
  föda upp; odla
  • föda upp verb (föder upp, födde upp, fött upp)
  • odla verb (odlar, odlade, odlat)
 7. treiben (betreiben)
  älska med; ha sex
  • älska med verb (älskar med, älskade med, älskat med)
  • ha sex verb (har sex, hade sex, haft sex)
 8. treiben (entlehnen; leihen; ziehen; )
  draga; erhålla; vinna; hämma; inhösta
  • draga verb (drar, drog, dragit)
  • erhålla verb (erhåller, erhöll, erhållit)
  • vinna verb (vinner, vann, vunnit)
  • hämma verb (hämmar, hämmade, hämmat)
  • inhösta verb (inhöstar, inhöstade, inhöstat)
 9. treiben (aufstehen; gehen; emporkommen; sicher heben; aufgehen)
  stiga upp; resa sig; uppstiga; stå upp
  • stiga upp verb (stiger upp, steg upp, stigit upp)
  • resa sig verb (reser sig, reste sig, rest sig)
  • uppstiga verb (uppstigar, uppstigade, uppstigat)
  • stå upp verb (står upp, stod upp, stått upp)
 10. treiben (losziehen; aufmachen; ausfädeln; )
  sno upp; lösa upp; sprätta upp; knäppa upp; spänna av
  • sno upp verb (snor upp, snodde upp, snott upp)
  • lösa upp verb (löser upp, löste upp, löst upp)
  • sprätta upp verb (sprättar upp, sprättade upp, sprättat upp)
  • knäppa upp verb (knäpper upp, knäppte upp, knäppt upp)
  • spänna av verb (spänner av, spände av, spänt av)
 11. treiben (funktionieren; handeln; machen; )
  fungera
  • fungera verb (fungerar, fungerade, fungerat)

Conjugations for treiben:

Präsens
 1. treibe
 2. treibst
 3. treibt
 4. treiben
 5. treibt
 6. treiben
Imperfekt
 1. trieb
 2. triebst
 3. trieb
 4. trieben
 5. triebt
 6. trieben
Perfekt
 1. habe getrieben
 2. hast getrieben
 3. hat getrieben
 4. haben getrieben
 5. habt getrieben
 6. haben getrieben
1. Konjunktiv [1]
 1. treibe
 2. treibest
 3. treibe
 4. treiben
 5. treibet
 6. treiben
2. Konjunktiv
 1. triebe
 2. triebest
 3. triebe
 4. trieben
 5. triebet
 6. trieben
Futur 1
 1. werde treiben
 2. wirst treiben
 3. wird treiben
 4. werden treiben
 5. werdet treiben
 6. werden treiben
1. Konjunktiv [2]
 1. würde treiben
 2. würdest treiben
 3. würde treiben
 4. würden treiben
 5. würdet treiben
 6. würden treiben
Diverses
 1. treib!
 2. treibt!
 3. treiben Sie!
 4. getrieben
 5. treibend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Translation Matrix for treiben:

NounRelated TranslationsOther Translations
göra Zutun
utföra Ausführen; Folge
VerbRelated TranslationsOther Translations
begå ausüben; betreiben; pflegen; treiben; ungewollt etwas tun
draga abheben; andrehen; ausfädeln; aushecken; ausholen; ausnehmen; auspumpen; ausschöpfen; borgen; entlehnen; entnehmen; erreichen; heranziehen; herausnehmen; hervorziehen; holen; leihen; schaffen; schöpfen; treiben; ziehen dreggen; fortziehen; kämpfen; reißen; ringen; schleppen; schwingen; tragen; wuchten; zerren; ziehen
erhålla abheben; andrehen; ausfädeln; aushecken; ausholen; ausnehmen; auspumpen; ausschöpfen; borgen; entlehnen; entnehmen; erreichen; heranziehen; herausnehmen; hervorziehen; holen; leihen; schaffen; schöpfen; treiben; ziehen annehmen; bekommen; empfangen; entgegenehmen; erhalten; gewinnen; hinnehmen; in Empfang nehmen; kriegen; siegen
frambringa ausrichten; ausüben; betreiben; erfüllen; erledigen; erreichen; handeln; leisten; schaffen; schütten; treiben; tun; verrichten; vollziehen; vornehmen anführen; einbringen; fortpflanzen; hervor holen; hervor ziehen; hervorbringen; nach vorne bringen; vorbringen; vorzeigen; ziehen; züchten
fungera erfüllen; funktionieren; gehen; handeln; leisten; machen; schaffen; schieben; schütten; treiben; tun; verrichten arbeiten; funktionieren; tun; vorgehen
föda upp anbauen; anpflanzen; aufbauen; aufziehen; erzeugen; fortpflanzen; hegen; heranbilden; heranziehen; hervorbringen; kultivieren; treiben; umbauen; umgestalten; umwandeln; zeugen; ziehen; züchten anschneiden; fortpflanzen; herbeiziehen; hervorbringen; hinzuziehen; umhochziehen; ziehen; zur Sprache bringen; zuziehen; züchten
förrätta ausrichten; ausüben; betreiben; erfüllen; erledigen; erreichen; handeln; leisten; schaffen; schütten; treiben; tun; verrichten; vollziehen; vornehmen
föröva ausüben; betreiben; pflegen; treiben; ungewollt etwas tun
göra ausrichten; ausüben; betreiben; erfüllen; erledigen; erreichen; handeln; leisten; schaffen; schütten; treiben; tun; verrichten; vollziehen; vornehmen anfertigen; entwickeln; erzeugen; fabrizieren; fertigbringen; herstellen; machen; produzieren; verfassen; verfertigen; vorbringen; zeugen
göra sig skyldig till ausüben; betreiben; pflegen; treiben; ungewollt etwas tun
ha sex betreiben; treiben
hämma abheben; andrehen; ausfädeln; aushecken; ausholen; ausnehmen; auspumpen; ausschöpfen; borgen; entlehnen; entnehmen; erreichen; heranziehen; herausnehmen; hervorziehen; holen; leihen; schaffen; schöpfen; treiben; ziehen Blut stillen; anhalten; aufhalten; aufhören; aufschieben; beeinträchtigen; behindern; belästigen; bremsen; entgegentreten; entgegenwirken; hemmen; hinausschieben; hindern; stillen; stoppen; stören; unterbrechen; vereiteln; verhindern; verspäten; verzögern; zaudern; zögern
inhösta abheben; andrehen; ausfädeln; aushecken; ausholen; ausnehmen; auspumpen; ausschöpfen; borgen; entlehnen; entnehmen; erreichen; heranziehen; herausnehmen; hervorziehen; holen; leihen; schaffen; schöpfen; treiben; ziehen
knäppa upp abhängen; abkoppeln; abtrennen; andrehen; aufknoten; auflösen; aufmachen; auftrennen; ausfädeln; aushecken; ausholen; ausmisten; lockern; loshaken; loskoppeln; loslösen; losmachen; losziehen; lösen; treiben aufdröseln; aufknoten; aufknüpfen; aufmachen; auseinanderfasern; ausfransen; ausfädeln; entknoten; entwirren; öffnen
lösa upp abhängen; abkoppeln; abtrennen; andrehen; aufknoten; auflösen; aufmachen; auftrennen; ausfädeln; aushecken; ausholen; ausmisten; lockern; loshaken; loskoppeln; loslösen; losmachen; losziehen; lösen; treiben aufknoten; aufknöpfen; auflösen; ausklügeln; ausknobeln; auslöschen; deuten; entknoten; enträtseln; entwirren; entziffern; herausbringen; lösen; sichlösen; streichen; stricheln; teilen; verwesen
odla anbauen; anpflanzen; aufbauen; aufziehen; erzeugen; fortpflanzen; hegen; heranbilden; heranziehen; hervorbringen; kultivieren; treiben; umbauen; umgestalten; umwandeln; zeugen; ziehen; züchten Kartoffeln anpflanzen; anpflanzen; aufwachsen; bepflanzen; einpflanzen; einsäen; heranwachsen; kultivieren; wachsen; zivilisieren
praktisera ausüben; betreiben; treiben Sport treiben; lernen; studieren
resa sig aufgehen; aufstehen; emporkommen; gehen; sicher heben; treiben anschwellen; anwachsen; aufhöhen; auflehnen; aufmucken; aufmucksen; emporsteigen; empören; erheben; erhöhen; rebellieren; schwellen; sich auf lehnen; steigen; steigern; zunehmen
sno upp abhängen; abkoppeln; abtrennen; andrehen; aufknoten; auflösen; aufmachen; auftrennen; ausfädeln; aushecken; ausholen; ausmisten; lockern; loshaken; loskoppeln; loslösen; losmachen; losziehen; lösen; treiben
spela ett spratt ausfädeln; aushecken; treiben
sprätta upp abhängen; abkoppeln; abtrennen; andrehen; aufknoten; auflösen; aufmachen; auftrennen; ausfädeln; aushecken; ausholen; ausmisten; lockern; loshaken; loskoppeln; loslösen; losmachen; losziehen; lösen; treiben
spänna av abhängen; abkoppeln; abtrennen; andrehen; aufknoten; auflösen; aufmachen; auftrennen; ausfädeln; aushecken; ausholen; ausmisten; lockern; loshaken; loskoppeln; loslösen; losmachen; losziehen; lösen; treiben entspannen
stiga upp aufgehen; aufstehen; emporkommen; gehen; sicher heben; treiben abheben; akzelerieren; angehen; anlaufen; anschwellen; ansteigen; anziehen; aufbrechen; aufführen; aufgehen; aufrücken; aufstauben; aufsteigen; aufwallen; aufwehen; aufwerfen; aufwirbeln; aufziehen; davontragen; einläuten; einschnauben; einschnupfen; eintreten; emporsteigen; entkeimen; entspringen; entstehen; erheben; errichten; erstehen; ersteigen; gelangen; heben; heraufkommen; heraufsteigen; herausquellen; hinaufgehen; hinaufkommen; hinaufsteigen; hissen; hochkrempeln; hochsteigen; hochziehen; schwellen; sicherheben; sichheben; sprudeln; starten; steigen; steigern; verkehren; verwirken; wachsen; wallen; werden
stå upp aufgehen; aufstehen; emporkommen; gehen; sicher heben; treiben
uppstiga aufgehen; aufstehen; emporkommen; gehen; sicher heben; treiben abheben; emporsteigen; hinaufsteigen
utföra ausrichten; ausüben; betreiben; erfüllen; erledigen; erreichen; handeln; leisten; schaffen; schütten; treiben; tun; verrichten; vollziehen; vornehmen beilegen; bewirken; durchsetzen; eintreten; erzeugen; fertigbringen; herstellen; hinkriegen; schaffen; sich vollziehen; vollbringen; vollführen; vollstrecken; vollziehen
uträtta ausrichten; ausüben; betreiben; erfüllen; erledigen; erreichen; handeln; leisten; schaffen; schütten; treiben; tun; verrichten; vollziehen; vornehmen bewirken; durchsetzen; fertigbringen; hinkriegen; schaffen; vollbringen; vollführen
verkställa ausrichten; ausüben; betreiben; erfüllen; erledigen; erreichen; handeln; leisten; schaffen; schütten; treiben; tun; verrichten; vollziehen; vornehmen erzeugen; herstellen
vinna abheben; andrehen; ausfädeln; aushecken; ausholen; ausnehmen; auspumpen; ausschöpfen; borgen; entlehnen; entnehmen; erreichen; heranziehen; herausnehmen; hervorziehen; holen; leihen; schaffen; schöpfen; treiben; ziehen bekommen; davontragen; einholen; erhalten; erkämpfen; erreichen; erzielen; gewinnen; holen; schlagen; siegen; triumphieren; überholen; überwinden
älska med betreiben; treiben

Synonyms for "treiben":


Wiktionary Translations for treiben:


Cross Translation:
FromToVia
treiben driva; valla drive — herd (animals) in a particular direction
treiben driva drive — cause to become
treiben sporra; driva drive — to motivate
treiben flyta float — be supported by a liquid
treiben driva; fösa pourchasserpoursuivre ou rechercher avec obstination, avec ardeur.
treiben puffa; stöta; driva; fösa pousser — Faire pression contre quelqu’un ou contre quelque chose, pour le déplacer ou l’ôter de sa place.

Treiben:


Translation Matrix for Treiben:

NounRelated TranslationsOther Translations
aktivitet Aktivität; Betriebsamkeit; Treiben; Tätigkeit Aktivität; Geschäftsaktivität; Windows Workflow Foundation-Aktivität; Workflowaktivität
bråk Betriebsamkeit; Emsigkeit; Gedränge; Geschäftigkeit; Gewimmel; Gewirr; Gewühl; Hektik; Treiben; Trubel Betrieb; Getreibe; Gewirr; Handgemenge; Krach; Krakeel; Lärm; Radau; Rauferei; Schlägerei; Trubel; Tumult
dyning Dünung; Seegang; Sintflut; Treiben; Tumult; Wellengang; Wellenschlag Dünung
flytande Treiben
folkmassa Emsigkeit; Gedränge; Getreibe; Getue; Gewimmel; Gewirr; Gewühl; Rummel; Treiben Gedränge; Gemenge; Getreibe; Masse; Menge; Menschenmasse; Menschenmenge; Schar; Trupp; Volksmenge
nedslag Angriff; Ansturm; Bestürmung; Erstürmung; Hatz; Hetzjagd; Razzia; Treiben; Treibjagd; überraschend eingreifende Polizeistreife
onödigt besvär Betriebsamkeit; Emsigkeit; Gedränge; Geschäftigkeit; Gewimmel; Gewirr; Gewühl; Hektik; Treiben; Trubel
rabalder Andrang; Beschäftigung; Betriebsamkeit; Emsigkeit; Gebrüll; Gedränge; Gedrängtheit; Geschäftigkeit; Geselligkeit; Getreibe; Getue; Getöse; Gewimmel; Gewirr; Gewühl; Lebendigkeit; Lebhaftigkeit; Regsamkeit; Rummel; Spektakel; Trara; Treiben; Trubel; reges Leben Auflauf; Auflehnung; Aufregung; Aufruhr; Aufstand; Empörung; Erhebung; Krawall; Rebellion; Schlägerei; Tumult; Volksaufstand; Volkserhebung; Widerstand; aufheben
razzia Angriff; Ansturm; Bestürmung; Erstürmung; Hatz; Hetzjagd; Razzia; Treiben; Treibjagd; überraschend eingreifende Polizeistreife
räd Angriff; Ansturm; Bestürmung; Erstürmung; Hatz; Hetzjagd; Razzia; Treiben; Treibjagd; überraschend eingreifende Polizeistreife Einfall; Invasion; Plünderung; Raubzug; Streifzug
rörigt uppträdande Durcheinander; Treiben; ungeordnetes Treiben
tumult Andrang; Beschäftigung; Betriebsamkeit; Emsigkeit; Gebrüll; Gedränge; Gedrängtheit; Geschäftigkeit; Geselligkeit; Getreibe; Getue; Getöse; Gewimmel; Gewirr; Gewühl; Lebendigkeit; Lebhaftigkeit; Regsamkeit; Rummel; Spektakel; Trara; Treiben; Trubel; reges Leben Andrang; Anziehung; Auflauf; Auflehnung; Aufregung; Aufruhr; Aufstand; Betrieb; Empörung; Erhebung; Klamauk; Krach; Krawall; Lärm; Radau; Rebellion; Rummel; Rührigkeit; Schlägerei; Sensation; Skandal; Spektakel; Spuk; Strudel; Tamtam; Trara; Trubel; Tumult; Umtrieb; Volksaufstand; Volkserhebung; Widerstand; Zusammenlauf; aufheben; starkeVerkehr
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
flytande fließend; flüssig; strömend; unverankert

Related Translations for treiben