Most Recent English Words:

wow Wow! eloquent negociate gauge magnificent amuse amusing freak beautiful exquisite worm convenient infinite infinitive blueberry hotchpotch fall fallen jigsaw correct angular two-legged predator rock Rock pig stroke benefit spirit grumble grumbler stem stems creed hand-out handout from set setting please stationary régie tiny TINY weak enormous dull adverb seizure colonist settings train tribulation trial subsequent subsequently subsequence controversy buffet gun-boat lunatic garage jerk goose vessel isolate congratulations light lit grateful will fit do matter matters disease mayor corridor elaborate intellection compliment salon thanks thank aunt dare daring smile smiling fen showroom foot long-distance impress impressive focus debate SMART aether surreptitiously speed gesture appear woman type theological movement sabotage register trace plan prominent out helpful awaken widget be resilient fornication plate description infernal item items numb obligation tack disability boor spectacle latter wrist charter fitting fell possum game Game felecitations accomodate basal content Content locate thread perpetual covet resent resentment frump inertia bipedal urn URN process Process squirm ton clinical pussy injunction stepmother idiot deduction vast bat stock stocks mister lover-boy inflection tranquility stall attorney toolkit chive deception true adore adorable sporadic suspend suspended jeopardy purslane teach two far insurgent pedestrian reckless sharp-minded copse bid applicability requirement requirements More swede

Most Recent Dutch Words:

Mavo uitpakken stammoeder tegenvallen stamvader vreten prachtig freak afslaan onderstel rupsband standpunt verleden bruggenhoofd overtuigen schitterend schitteren ziekte zieken uitgang kwark goed correct rock Rock waarschuwing beroerte lef genoeg zwijmelen zwijmel voor studierichting opslag herbivoor bazig nagel huwelijk gericht gerichtheid rust rusten richten astma macho toendra erfenis goochelen vertaalbureau resonantie zaterdag irriteren irriterend thuis pijnlijk Thuis missie knakworst TINY zomer kam kammen weer weren gecommitteerde grap grappen fiscaal vernederen vernederend regelmatig daarentegen deelneming buffet garage onbekend Onbekend schimmel schimmelen proberen vooruitstrevend vooruitstreven algemeen ongeloofwaardig esthetisch WORM portemonnee zin zinnen zwijn nummer nummeren bef mooi fit redden bedrijven afgaan gaaf reeds ervan serieus gauw gek reactie compliment wantrouwen wantrouwend lul lullen wikkelen wikkel oprecht knikker knikkeren penis tepel magnetiseur eikel kadastraal klikken focus welp revolvertang bruiloft vliegenmepper samen die betekenis inkomstenbelasting vertaalster vertaler uitlachen onderbouwen onderbouw toelichting bedoelen vingerdoekje sabotage betrokken betrokkene draad koets boete doorgeven misschien been rijden traditie butsen groente voorletter voorletters pronken kwetsbaar spreuk boren boor ja lesgeven long longen tegen ruim ruimen vormgeven op afwegen benieuwd benieuwen kast verkrijgen volwassen overgeven dame golfstok rimpelen gerimpeld trekken trek content staan staat urn URN opvangen bobbel eeuwigdurend bobbeltje thread vernevelen visum spuiten spuit weggaan verdrietig opmerking Opmerkingen nog krib