Summary
English to Dutch:   more detail...
 1. adequate:
 2. Wiktionary:
Dutch to English:   more detail...
 1. adequaat:
 2. Wiktionary:


English

Detailed Translations for adequate from English to Dutch

adequate:


Translation Matrix for adequate:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
bevredigend adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark
genoegzaam adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark
passend adequate applicable; apposite; appropriate; apt; effective; efficient; fit; fitting; proper; relevant; right; suitable
sufficiënt adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark
toereikend adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark
- decent; enough; equal; fair to middling; passable; tolerable
OtherRelated TranslationsOther Translations
- perfect; perfectly satisfactory; satisfactory
ModifierRelated TranslationsOther Translations
genoeg adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark contented; enough; fullfilled; satiated; satisfied
voldoende adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark

Related Words for "adequate":


Synonyms for "adequate":


Antonyms for "adequate":


Related Definitions for "adequate":

 1. having the requisite qualities or resources to meet a task1
  • she had adequate training1
  • her training was adequate1
  • she was adequate to the job1
 2. about average; acceptable1
  • more than adequate as a secretary1
 3. sufficient for the purpose1
  • an adequate income1
  • the food was adequate1

Wiktionary Translations for adequate:

adequate
adjective
 1. equal to some requirement
adequate
adverb
 1. correct en passend bij het beoogde doel

Cross Translation:
FromToVia
adequate adequaat adäquat — den gestellten Bedingungen angemessen
adequate passend; adequaat; redelijk angemessen — den Verhältnissen entsprechend, passend
adequate bruikbaar; geschikt; doelmatig; gemakkelijk; gepast; passend; betamelijk; toepasselijk; behoorlijk; fatsoenlijk; keurig; voegzaam; welvoeglijk convenable — Qui est approprier, qui convient à quelqu’un ou à quelque chose.

Related Translations for adequateDutch

Detailed Translations for adequate from Dutch to English

adequate form of adequaat:

adequaat adj

 1. adequaat (passend; geschikt; gepast; juist)

Translation Matrix for adequaat:

NounRelated TranslationsOther Translations
fit convulsie; driftbui; fit; kramp; pasvorm; samentrekking; stuip; stuiptrekking; woedeaanval
VerbRelated TranslationsOther Translations
fit aanbrengen; aankunnen; aanleggen; aanpassen; aanproberen; bijpassen; installeren; kloppen met; monteren en aansluiten; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; passen; plaatsen; proberen; stroken; stroken met
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
effective adequaat; gepast; geschikt; juist; passend afdoend; beslissend; de moeite waard; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig; lonend; met een krachtige uitwerking; overtuigend
efficient adequaat; gepast; geschikt; juist; passend bekwaam; capabel; competent; de moeite waard; deskundig; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; geschikt; krachtig; lonend; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig
fit adequaat; gepast; geschikt; juist; passend arbeidsgeschikt; bekwaam; blakend; capabel; competent; fit; geschikt; getraind; gezond; in staat te werken; valide
proper adequaat; gepast; geschikt; juist; passend beschaafd; betamelijk; decent; eerbaar; fatsoenlijk; gepast; gepaste; geschikte; keurig; manierlijk; netjes; welgemanierd; welgevoeglijk; welopgevoed; welvoeglijk
suitable adequaat; gepast; geschikt; juist; passend de moeite waard; gepast; geschikt; gevoeglijk; geëigend; lonend; passend; toepasbaar
- geschikt

Related Words for "adequaat":

 • adequate

Synonyms for "adequaat":


Related Definitions for "adequaat":

 1. precies wat nodig is2
  • dat is een adequate oplossing2

Wiktionary Translations for adequaat:

adequaat
adverb
 1. correct en passend bij het beoogde doel
adequaat
adjective
 1. equal to some requirement

Cross Translation:
FromToVia
adequaat appropriate; adequate adäquat — den gestellten Bedingungen angemessen
adequaat appropriate; adequate angemessen — den Verhältnissen entsprechend, passend