English

Detailed Translations for disallow from English to Dutch

disallow:


Translation Matrix for disallow:

VerbRelated TranslationsOther Translations
- forbid; interdict; nix; prohibit; proscribe; veto
OtherRelated TranslationsOther Translations
- not approve

Related Words for "disallow":


Synonyms for "disallow":


Antonyms for "disallow":


Related Definitions for "disallow":

  1. command against1

Wiktionary Translations for disallow:

disallow
verb
  1. to reject as invalid, untrue, or improper
  2. to refuse to allow

Cross Translation:
FromToVia
disallow afslaan; afwijzen; verwerpen; weigeren; wraken; nee zeggen tegen; afkeuren; terugwijzen; vertikken refuserrejeter une demande, ne pas accorder ce qui demander ; ne pas vouloir faire ce qui est exiger, prescrire, ordonné.
disallow braken; kotsen; overgeven; spugen; afkeuren; afwijzen; terugwijzen; vertikken; weigeren; retourneren; terugbezorgen; terugsturen; heruitzenden; terugdringen; verdringen; weren; ontzenuwen; weerleggen; afslaan; verwerpen; wraken; nee zeggen tegen; vergooien; weggooien; wegwerpen rejeter — Traductions à trier suivant le sens