English

Detailed Translations for dismal from English to Dutch

dismal:

dismal adj

 1. dismal

Translation Matrix for dismal:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
naar dismal annoying; at; awkward; bothersome; disagreeable; for; inconvenient; just like; like; miserable; naseaus; nasty; nauseous; rotten; sick; sickly; to; towards; unpleasant; unwelcome; wretched
naargeestig dismal cheerless; gloomy; joyless; moody; pensive; sad; somber; sombre; triste; wistful
somber dismal cheerless; drab; dreary; dull; gloomy; grey; joyless; moody; pensive; sad; somber; sombre; triste; wistful
OtherRelated TranslationsOther Translations
- gloomy; lugubrious

Related Words for "dismal":

 • dismaler, dismalest, dismally

Synonyms for "dismal":


Wiktionary Translations for dismal:

dismal
adjective
 1. saai, alledaags, overbekend
 2. onaangenaam
 3. zielig
 4. verdriet hebbend
 5. erg onaangenaam
 6. zeer gebrekkig
 7. laag, vuil, schuin
 8. pejoratief|nld zielig onhandig, sukkelig
 9. medelijden opwekkend
adverb
 1. in bedenkelijke mate

Cross Translation:
FromToVia
dismal arm; beklagenswaardig; schamel; ongelukkig; erbarmelijk; zielig malheureux — Qui porte malheur, qui annonce ou qui cause du malheur. (Sens général)
dismal mistroostig; naargeestig; somber; triestig; balorig; kregel; slechtgehumeurd; kregelig; gemelijk; akelig; naar; onaangenaam; verdrietelijk; vervelend; bars; honds; nors; nurks; onaardig; onvriendelijk; stuurs; zuur; saai maussade — D’humeur chagrin ; sombre ; ombrageux ; morose ; renfrogné.
dismal belabberd; ellendig; miserabel; schamel; schunnig; stumperig; straatarm; beklagenswaardig; erbarmelijk; zielig misérable — Qui réduire à la misère ; qui inspirer la pitié.
dismal naargeestig; somber; troosteloos morneTraductions à trier…
dismal bedroevend; droevig; triest; moeilijk; moeitevol; moeizaam; zuur; zwaar; droef; smartelijk; treurig; deerlijk; pijnlijk; zeer pénible — Qui se fait avec peine, qui donne de la peine, de la fatigue.