English

Detailed Translations for come to an agreement from English to Dutch

come to an agreement:

come to an agreement verb

  1. come to an agreement (agree)
    overeenkomen; afspreken; accorderen
    • overeenkomen verb (kom overeen, komt overeen, kwam overeen, kwamen overeen, overeen gekomen)
    • afspreken verb (spreek af, spreekt af, sprak af, spraken af, afgesproken)
    • accorderen verb (accordeer, accordeert, accordeerde, accordeerden, geaccordeerd)
  2. come to an agreement (compromise)

Translation Matrix for come to an agreement:

NounRelated TranslationsOther Translations
accorderen agreeing; arranging
afspreken agreeing; arranging
VerbRelated TranslationsOther Translations
accorderen agree; come to an agreement
afspreken agree; come to an agreement agree on; arrange; assemble; forgather; get together; see each other; visit
een akkoord sluiten come to an agreement; compromise
een compromis sluiten come to an agreement; compromise
een vergelijk treffen come to an agreement; compromise make arrangements to; take steps to
overeenkomen agree; come to an agreement agree; concur; conform to; correspond to; correspond with; fit; match

Related Translations for come to an agreement