English

Detailed Translations for freshen up from English to Dutch

freshen up:

to freshen up verb (freshens up, freshened up, freshening up)

 1. to freshen up (refresh; tidy up; freshen)
  opfrissen; verfrissen; verkwikken; verkoelen; verlevendigen
  • opfrissen verb (fris op, frist op, friste op, fristen op, opgefrist)
  • verfrissen verb (verfris, verfrist, verfriste, verfristen, verfrist)
  • verkwikken verb (verkwik, verkwikt, verkwikte, verkwikten, verkwikt)
  • verkoelen verb (verkoel, verkoelt, verkoelde, verkoelden, verkoeld)
  • verlevendigen verb (verlevendig, verlevendigt, verlevendigde, verlevendigden, verlevendigd)
 2. to freshen up (refresh; revive; enliven)
  opfrissen; verlevendigen; verfrissen; verkwikken
  • opfrissen verb (fris op, frist op, friste op, fristen op, opgefrist)
  • verlevendigen verb (verlevendig, verlevendigt, verlevendigde, verlevendigden, verlevendigd)
  • verfrissen verb (verfris, verfrist, verfriste, verfristen, verfrist)
  • verkwikken verb (verkwik, verkwikt, verkwikte, verkwikten, verkwikt)
 3. to freshen up (shape; make decent; model)
  fatsoeneren
  • fatsoeneren verb (fatsoeneer, fatsoeneert, fatsoeneerde, fatsoeneerden, gefatsoeneerd)
 4. to freshen up (get colder)
  frisser worden
  • frisser worden verb (word frisser, wordt frisser, werd frisser, werden frisser, frisser geworden)

Conjugations for freshen up:

present
 1. freshen up
 2. freshen up
 3. freshens up
 4. freshen up
 5. freshen up
 6. freshen up
simple past
 1. freshened up
 2. freshened up
 3. freshened up
 4. freshened up
 5. freshened up
 6. freshened up
present perfect
 1. have freshened up
 2. have freshened up
 3. has freshened up
 4. have freshened up
 5. have freshened up
 6. have freshened up
past continuous
 1. was freshening up
 2. were freshening up
 3. was freshening up
 4. were freshening up
 5. were freshening up
 6. were freshening up
future
 1. shall freshen up
 2. will freshen up
 3. will freshen up
 4. shall freshen up
 5. will freshen up
 6. will freshen up
continuous present
 1. am freshening up
 2. are freshening up
 3. is freshening up
 4. are freshening up
 5. are freshening up
 6. are freshening up
subjunctive
 1. be freshened up
 2. be freshened up
 3. be freshened up
 4. be freshened up
 5. be freshened up
 6. be freshened up
diverse
 1. freshen up!
 2. let's freshen up!
 3. freshened up
 4. freshening up
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for freshen up:

NounRelated TranslationsOther Translations
verkoelen cooling; cooling down
VerbRelated TranslationsOther Translations
fatsoeneren freshen up; make decent; model; shape
frisser worden freshen up; get colder
opfrissen enliven; freshen; freshen up; refresh; revive; tidy up
verfrissen enliven; freshen; freshen up; refresh; revive; tidy up refresh
verkoelen freshen; freshen up; refresh; tidy up chill; cool; cool down; cool off
verkwikken enliven; freshen; freshen up; refresh; revive; tidy up cheer up; comfort; gladden; refresh
verlevendigen enliven; freshen; freshen up; refresh; revive; tidy up activate; awake; excite; freshen; generate; reactivate; recover; refresh; revive; rouse
- freshen; refresh; refreshen; refurbish; renovate

Synonyms for "freshen up":


Related Definitions for "freshen up":

 1. become or make oneself fresh again1
 2. make brighter and prettier1

Related Translations for freshen up