English

Detailed Translations for have dinner from English to Dutch

have dinner:

to have dinner verb (has dinner, had dinner, having dinner)

 1. to have dinner (have something to eat; eat; munch; )
  eten
  – iets als voedsel tot je nemen 1
  • eten verb (eet, at, aten, gegeten)
   • hij eet een appel1
  consumeren; gebruiken; nuttigen; opeten; verorberen; tot zich nemen; oppeuzelen
  • consumeren verb (consumeer, consumeert, consumeerde, consumeerden, geconsumeerd)
  • gebruiken verb (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • nuttigen verb (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
  • opeten verb (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • verorberen verb (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
  • tot zich nemen verb (neem mij tot zich, neemt je tot zich, neemt zich tot zich, zich, je, zich tot zich genomen)
  • oppeuzelen verb (peuzel op, peuzelt op, peuzelde op, peuzelden op, opgepeuzeld)
 2. to have dinner (feast upon; quench; consume; )
  laven; lenigen; tegoed doen; lessen
  • laven verb (laaf, laaft, laafde, laafden, gelaafd)
  • lenigen verb (lenig, lenigt, lenigde, lenigden, gelenigd)
  • tegoed doen verb (doe tegoed, doet tegoed, deed tegoed, deden tegoed, tegoed gedaan)
  • lessen verb (les, lest, leste, lesten, gelest)

Conjugations for have dinner:

present
 1. have dinner
 2. have dinner
 3. has dinner
 4. have dinner
 5. have dinner
 6. have dinner
simple past
 1. had dinner
 2. had dinner
 3. had dinner
 4. had dinner
 5. had dinner
 6. had dinner
present perfect
 1. have had dinner
 2. have had dinner
 3. has had dinner
 4. have had dinner
 5. have had dinner
 6. have had dinner
past continuous
 1. was having dinner
 2. were having dinner
 3. was having dinner
 4. were having dinner
 5. were having dinner
 6. were having dinner
future
 1. shall have dinner
 2. will have dinner
 3. will have dinner
 4. shall have dinner
 5. will have dinner
 6. will have dinner
continuous present
 1. am having dinner
 2. are having dinner
 3. is having dinner
 4. are having dinner
 5. are having dinner
 6. are having dinner
subjunctive
 1. be had dinner
 2. be had dinner
 3. be had dinner
 4. be had dinner
 5. be had dinner
 6. be had dinner
diverse
 1. have dinner!
 2. let's have dinner!
 3. had dinner
 4. having dinner
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for have dinner:

NounRelated TranslationsOther Translations
eten course; dish; feeding; food; meal; nourishment; nutrition
gebruiken customs; habits; normal practice; standard practice; traditions
oppeuzelen eating; munching; nibbling
verorberen consuming
VerbRelated TranslationsOther Translations
consumeren consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; use; utilise; utilize
eten consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; eat; eat heartily; eat hungrily; eat up; having a good feed; work inside
gebruiken consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble administer; adopt; apply; avail oneself of; be on drugs; burn up; consume; deploy; employ; enforce; engage; handle; implement; make use of; practice; practise; take; take drugs; use; use drugs; utilise; utilize
laven consume; eat; feast upon; gorge; have a meal; have dinner; have something to eat; quench; relieve; take something; tuck into quench thirst; seek refuge in
lenigen consume; eat; feast upon; gorge; have a meal; have dinner; have something to eat; quench; relieve; take something; tuck into ease; relieve; soften; soothe
lessen consume; eat; feast upon; gorge; have a meal; have dinner; have something to eat; quench; relieve; take something; tuck into alleviate; quench
nuttigen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; polish off; put away
opeten consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; eat; eat up; finish
oppeuzelen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble devour; nibble; nybble; swallow up
tegoed doen consume; eat; feast upon; gorge; have a meal; have dinner; have something to eat; quench; relieve; take something; tuck into consume; dispatch
tot zich nemen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch
verorberen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; devour; dispatch

Related Translations for have dinner