English

Detailed Translations for partner from English to Dutch

partner:

partner [the ~] noun

 1. the partner (husband; spouse; life companion; companion)
  de echtgenoot; de partner; de eega; de levensgezel; de levenspartner; de man
 2. the partner (spouse; wife; mistress; husband; life companion)
  de vrouw; de gade
 3. the partner (friend; companion; business associate; )
  de vriend; de spitsbroeder; de gabber; de compagnon; het kameraadje; de kameraad; de kompaan; de kornuit; de maat; de makker; de gezel; het maatje; de pal
 4. the partner (companion; mate; chum; pal; friend)
  de gezel; de maat; de partner
 5. the partner (member of the firm)
  de firmant
 6. the partner (supporter; comrade; brother-in-arms)
  de medestrijder; de partner; de bondgenoot; de medestander
 7. the partner (female partner; companion)
  de partner; de gezellin
 8. the partner (play-mate; fellow player; playmate; player; playfellow)
  de speelgenoot; de medespeler; de speelkameraad; de speelmakker
 9. the partner
  – An individual or organization that does business with, by, or on behalf of Microsoft and that are members of the Microsoft Partner Program. 1

Translation Matrix for partner:

NounRelated TranslationsOther Translations
bondgenoot brother-in-arms; comrade; partner; supporter ally
compagnon buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner business contact; business relation
echtgenoot companion; husband; life companion; partner; spouse husband
eega companion; husband; life companion; partner; spouse husband
firmant member of the firm; partner
gabber buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner buddy; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal
gade husband; life companion; mistress; partner; spouse; wife husband
gezel buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner best friend; bosom friend; buddy; close friend; confidante
gezellin companion; female partner; partner
kameraad buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner buddy; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal
kameraadje buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner best friend; bosom friend; buddy; chum; close friend; companion; comrade; confidante; fellow; friend; mate; pal
kompaan buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner buddy; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal
kornuit buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner
levensgezel companion; husband; life companion; partner; spouse consort; life companion; life partner; spouse
levenspartner companion; husband; life companion; partner; spouse consort; life companion; life partner; spouse
maat buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner buddy; chum; circumference; companion; comrade; demension; dimension; extent; fellow; friend; mate; measure; measurement; pal; pall; proportion; size
maatje buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner apprentice; best friend; bosom friend; buddy; chum; close friend; companion; comrade; confidante; disciple; fellow; follower; friend; mate; matie; matties herring; pal; pupil; student; teacher-trainee; trainee; trainee-teacher; young herring
makker buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner buddy; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; pall
man companion; husband; life companion; partner; spouse bloke; chap; cove; fellow; gent; husband; male; man; mister; type
medespeler fellow player; partner; play-mate; player; playfellow; playmate
medestander brother-in-arms; comrade; partner; supporter ally; kindred spirit; person of the same mind; sympathiser; sympathizer
medestrijder brother-in-arms; comrade; partner; supporter brother-in-arms; comrade; fellow combatant
pal buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner buddy; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal
partner brother-in-arms; chum; companion; comrade; female partner; friend; husband; life companion; mate; pal; partner; spouse; supporter business contact; business relation; consort; life companion; life partner; spouse
speelgenoot fellow player; partner; play-mate; player; playfellow; playmate
speelkameraad fellow player; partner; play-mate; player; playfellow; playmate
speelmakker fellow player; partner; play-mate; player; playfellow; playmate
spitsbroeder buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner
vriend buddy; business associate; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal; partner buddy; chum; companion; comrade; fellow; friend; mate; pal
vrouw husband; life companion; mistress; partner; spouse; wife female; wife; woman
- better half; collaborator; cooperator; married person; mate; pardner; spouse
AdverbRelated TranslationsOther Translations
pal persistent
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
partner partner
OtherRelated TranslationsOther Translations
- joint owner

Related Words for "partner":


Synonyms for "partner":


Related Definitions for "partner":

 1. an associate in an activity or endeavor or sphere of common interest2
  • sexual partners2
 2. a person who is a member of a partnership2
 3. a person's partner in marriage2
 4. provide with a partner2
 5. act as a partner2
  • Astaire partnered Rogers2
 6. In database mirroring, refers to the principal server or the mirror server.1
 7. A company or individual that regularly provides goods or services to another company.1
 8. An individual or organization that does business with, by, or on behalf of Microsoft and that are members of the Microsoft Partner Program.1

Wiktionary Translations for partner:

partner
noun
 1. iemand met wie men gehuwd of niet een relatie heeft
 2. iemand met wie men gezamenlijk iets onderneemt of handel drijft
 3. iemand die met een ander samenspeelt

Cross Translation:
FromToVia
partner vennoot; compagnon GesellschafterWirtschaft: der Eigentümer bzw. Miteigentümer einer Gesellschaft[2]
partner partner; medespeler partenaire — Celui, celle qui, dans certains jeux, est associé à un autre joueur.

Related Translations for partner