English

Detailed Translations for welcome from English to Dutch

welcome:

welcome adj

 1. welcome
 2. welcome (popular; respected)

to welcome verb (welcomes, welcomed, welcoming)

 1. to welcome (regale; entertain)
  ontvangen; onthalen; binnenhalen; vergasten
  • ontvangen verb (ontvang, ontvangt, ontving, ontvingen, ontvangen)
  • onthalen verb (onthaal, onthaalt, onthaalde, onthaalden, onthaald)
  • binnenhalen verb (haal binnen, haalt binnen, haalde binnen, haalden binnen, binnengehaald)
  • vergasten verb (vergast, vergastte, vergastten, vergast)
 2. to welcome (bid welcome; hail)
  verwelkomen; welkom heten
  • verwelkomen verb (verwelkom, verwelkomt, verwelkomde, verwelkomden, verwelkomd)
  • welkom heten verb (heet welkom, heette welkom, heetten welkom, welkom geheten)
 3. to welcome (hail; bid welcome)
  groeten; gedag zeggen; begroeten

Conjugations for welcome:

present
 1. welcome
 2. welcome
 3. welcomes
 4. welcome
 5. welcome
 6. welcome
simple past
 1. welcomed
 2. welcomed
 3. welcomed
 4. welcomed
 5. welcomed
 6. welcomed
present perfect
 1. have welcomed
 2. have welcomed
 3. has welcomed
 4. have welcomed
 5. have welcomed
 6. have welcomed
past continuous
 1. was welcoming
 2. were welcoming
 3. was welcoming
 4. were welcoming
 5. were welcoming
 6. were welcoming
future
 1. shall welcome
 2. will welcome
 3. will welcome
 4. shall welcome
 5. will welcome
 6. will welcome
continuous present
 1. am welcoming
 2. are welcoming
 3. is welcoming
 4. are welcoming
 5. are welcoming
 6. are welcoming
subjunctive
 1. be welcomed
 2. be welcomed
 3. be welcomed
 4. be welcomed
 5. be welcomed
 6. be welcomed
diverse
 1. welcome!
 2. let's welcome!
 3. welcomed
 4. welcoming
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

welcome [the ~] noun

 1. the welcome (reception; informal party; welcoming; informal gathering)
  de receptie; de verwelkoming
 2. the welcome (informal reception; informal party)
  de instuif; informele receptie; de borrel
 3. the welcome (greeting; salutation; words of welcome; salute)
  de groet; de welkomstgroet; de begroeting; het saluut
 4. the welcome (words of welcome)
  de welkomstgroeten

Translation Matrix for welcome:

NounRelated TranslationsOther Translations
begroeting greeting; salutation; salute; welcome; words of welcome
borrel informal party; informal reception; welcome a gin; bracer; dram; drop; nip; peg; reviver
groet greeting; salutation; salute; welcome; words of welcome greeting; motion of the hand
groeten greeting
informele receptie informal party; informal reception; welcome
instuif informal party; informal reception; welcome
receptie informal gathering; informal party; reception; welcome; welcoming
saluut greeting; salutation; salute; welcome; words of welcome military salute; salutation; salute
verwelkoming informal gathering; informal party; reception; welcome; welcoming
welkom welcome
welkomstgroet greeting; salutation; salute; welcome; words of welcome
welkomstgroeten welcome; words of welcome
VerbRelated TranslationsOther Translations
begroeten bid welcome; hail; welcome
binnenhalen entertain; regale; welcome bring in; get; obtain; take in
gedag zeggen bid welcome; hail; welcome
groeten bid welcome; hail; welcome greet; salute
onthalen entertain; regale; welcome
ontvangen entertain; regale; welcome accept; collect; receive
vergasten entertain; regale; welcome
verwelkomen bid welcome; hail; welcome
welkom heten bid welcome; hail; welcome
- receive
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
welkom welcome
OtherRelated TranslationsOther Translations
- acceptable
ModifierRelated TranslationsOther Translations
geziene popular; respected; welcome
welkome popular; respected; welcome

Related Words for "welcome":


Synonyms for "welcome":


Antonyms for "welcome":


Related Definitions for "welcome":

 1. giving pleasure or satisfaction or received with pleasure or freely granted1
  • a welcome relief1
  • a welcome guest1
  • made the children feel welcome1
  • you are welcome to join us1
 2. a greeting or reception1
  • the proposal got a warm welcome1
 3. the state of being welcome1
  • don't outstay your welcome1
 4. bid welcome to; greet upon arrival1
 5. receive someone, as into one's house1
 6. accept gladly1
  • I welcome your proposals1

Wiktionary Translations for welcome:

welcome
interjection
 1. greeting given upon someone's arrival
verb
 1. affirm or greet the arrival of someone
 2. to accept willingly
adjective
 1. whose arrival is a cause of joy
noun
 1. act of greeting someone's arrival
 2. -
welcome
verb
 1. iemand gastvrij verwelkomen
 2. het op bezoek krijgen van gasten
 3. iemand begroeten en welkom heten
noun
 1. gewenst zijn te blijven
 2. begroeting

Cross Translation:
FromToVia
welcome welkom; graag gezien willkommenerwünscht, gern gesehen, angenehm
welcome welkom willkommenGrußformel, mit der man jemanden willkommen heißt

Related Translations for welcome