Summary
English to Swedish:   more detail...
 1. motivation:
 2. Wiktionary:
Swedish to English:   more detail...
 1. motivation:
 2. Wiktionary:


English

Detailed Translations for motivation from English to Swedish

motivation:


Translation Matrix for motivation:

NounRelated TranslationsOther Translations
bas basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point basal area; base; basic element; basic material; basis; element; foreman; foundation; lower part; radix; raw material; substructure
grundförutsättning basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point
motivation encouragement; motivation; stimulation; support
startpunkt basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point begin point; entry point; indication; jumping off point; lead; pointer; starting point; suggestion
- motivating; motive; need

Related Words for "motivation":

 • motivations

Synonyms for "motivation":


Related Definitions for "motivation":

 1. the psychological feature that arouses an organism to action toward a desired goal; the reason for the action; that which gives purpose and direction to behavior1
  • we did not understand his motivation1
 2. the act of motivating; providing incentive1
 3. the condition of being motivated1
  • his motivation was at a high level1

Wiktionary Translations for motivation:

motivation
noun
 1. Willingness of action especially in behavior

Cross Translation:
FromToVia
motivation drivkraft motivatie — enthousiasme voor een taak
motivation motivation Motivation — der Wille, ein Ziel zu erreichen
motivation motiv mobile — Ce qui pousse à agir, ce qui excite à faire quelque chose.
motivation motivation motivationjustification en fournissant un motif.Swedish

Detailed Translations for motivation from Swedish to English

motivation:

motivation [-en] noun

 1. motivation
  the support; the encouragement; the motivation; the stimulation

Translation Matrix for motivation:

NounRelated TranslationsOther Translations
encouragement motivation hugsvalelse; tröst; uppmaning; uppmuntran; vederkvickelse
motivation motivation bas; grundförutsättning; startpunkt
stimulation motivation ansporrande; anstiftan; sporrning; stimulans; stimulerande; tillskyndan; uppmaning; uppmuntran; uppvigling; övertalande
support motivation assistans; bistånd; favör; hjälp; hänga på; kaross; medverkan; sokkel; stativ; strävpelare; stöd; stödbalk; support; tjänst; underhåll; underhållande; understöd; uppbackning; uppmuntran; vara fäst vid
VerbRelated TranslationsOther Translations
support aktivera; backa; backa upp; bekräfta; besegla; bestyrka; bistå; bära; finansiera; ge stöd åt; hjälpa; hjälpa någon finansiellt; hålla med; hålla vid makt; proppa; ratificera; stimulera; stå för; stöda; stödja; stödja ekonomiskt; stötta; underhålla; understödja; understötta; uppehålla; upprätthålla; vidmakthålla
OtherRelated TranslationsOther Translations
encouragement befrämjande; främjande
stimulation eggelse; retning; stimulering
support främjande; försörja; livnära; medhåll; tillstyrka; underbygga; uppbacka

Wiktionary Translations for motivation:

motivation
noun
 1. Willingness of action especially in behavior

Cross Translation:
FromToVia
motivation motivation Motivation — der Wille, ein Ziel zu erreichen
motivation motivation motivationjustification en fournissant un motif.