Summary
English to Swedish:   more detail...
  1. Newgate fringe:


English

Detailed Translations for Newgate fringe from English to Swedish

Newgate fringe:

Newgate fringe

  1. Newgate fringe (Newgate frill)

Translation Matrix for Newgate fringe:

OtherRelated TranslationsOther Translations
skepparkrans Newgate frill; Newgate fringe

Related Translations for Newgate fringe