Summary
English to Swedish:   more detail...
 1. ulcerates:


English

Detailed Translations for ulcerates from English to Swedish

ulcerates:

ulcerates verb

 1. ulcerates (fester; swear)
  fräta; gnaga; förgifta; fräta på; orsaka varbildning
  • fräta verb (fräter, frätte, frätt)
  • gnaga verb (gnagar, gnagade, gnagat)
  • förgifta verb (förgiftar, förgiftade, förgiftat)
  • fräta på verb (fräter på, frätte på, frätt på)
  • orsaka varbildning verb (orsakar varbildning, orsakade varbildning, orsakat varbildning)

Translation Matrix for ulcerates:

VerbRelated TranslationsOther Translations
fräta fester; swear; ulcerates bother; brood; fester; fret; mope; suppurate; worry
fräta på fester; swear; ulcerates bite; gnaw; nibble; nybble; pick; rise to the bait; snap
förgifta fester; swear; ulcerates contaminate; infect; poison
gnaga fester; swear; ulcerates corrode; fester; gnaw; munch; nibble; nybble; peck; pick; suppurate
orsaka varbildning fester; swear; ulcerates
OtherRelated TranslationsOther Translations
fräta corrode; erode