Spanish

Detailed Translations for escuchar from Spanish to German

escuchar:

escuchar verb

 1. escuchar (atender)
  anhören; lauschen; horchen; hinhören
  • anhören verb (höre an, hörst an, hört an, hörte an, hörtet an, angehört)
  • lauschen verb (lausche, lauschst, lauscht, lauschte, lauschtet, gelauscht)
  • horchen verb (horche, horchst, horcht, horchte, horchtet, gehorcht)
  • hinhören verb (höre hin, hörst hin, hört hin, hörte hin, hörtet hin, hingehört)
 2. escuchar (percibir el sonido)
  hören; schicken
  • hören verb (höre, hörst, hört, hörte, hörtet, gehört)
  • schicken verb (schicke, schickst, schickt, schickte, schicktet, geschickt)
 3. escuchar
  hören; zuhören; hinhören; horchen
  • hören verb (höre, hörst, hört, hörte, hörtet, gehört)
  • zuhören verb (höre zu, hörst zu, hört zu, hörte zu, hörtet zu, zugehört)
  • hinhören verb (höre hin, hörst hin, hört hin, hörte hin, hörtet hin, hingehört)
  • horchen verb (horche, horchst, horcht, horchte, horchtet, gehorcht)
 4. escuchar
  lauschen
  • lauschen verb (lausche, lauschst, lauscht, lauschte, lauschtet, gelauscht)
 5. escuchar (obedecer; seguir; tener cuidado; )
  gehorchen; folgen; nachfolgen; nachkommen; befolgen
  • gehorchen verb (gehorche, gehorchst, gehorcht, gehorchte, gehorchtet, gehorcht)
  • folgen verb (folge, folgst, folgt, folgte, folgtet, gefolgt)
  • nachfolgen verb (folge nach, folgst nach, folgt nach, folgte nach, folgtet nach, nachgefolgt)
  • nachkommen verb (komme nach, kommst nach, kommt nach, kam nach, kamt nach, nachgekommen)
  • befolgen verb (befolge, befolgst, befolgt, befolgte, befolgtet, befolgt)
 6. escuchar (atender; atender a; fijarse; )
  zuhören; hören; aufmerksahm zuhören; hinhören; horchen
  • zuhören verb (höre zu, hörst zu, hört zu, hörte zu, hörtet zu, zugehört)
  • hören verb (höre, hörst, hört, hörte, hörtet, gehört)
  • hinhören verb (höre hin, hörst hin, hört hin, hörte hin, hörtet hin, hingehört)
  • horchen verb (horche, horchst, horcht, horchte, horchtet, gehorcht)
 7. escuchar (interrogar; oír; enterarse; )
  verhören; befragen; abhören; ausfragen; ausforschen
  • verhören verb (verhöre, verhörst, verhört, verhörte, verhörtet, verhört)
  • befragen verb (befrage, befragst, befragt, befragte, befragtet, befragt)
  • abhören verb (höre ab, hörst ab, hört ab, hörte ab, hörtet ab, abgehört)
  • ausfragen verb (frage aus, fragst aus, fragt aus, fragte aus, fragtet aus, ausgefragt)
  • ausforschen verb (forsche aus, forscht aus, forschte aus, forschtet aus, ausgeforscht)

Conjugations for escuchar:

presente
 1. escucho
 2. escuchas
 3. escucha
 4. escuchamos
 5. escucháis
 6. escuchan
imperfecto
 1. escuchaba
 2. escuchabas
 3. escuchaba
 4. escuchábamos
 5. escuchabais
 6. escuchaban
indefinido
 1. escuché
 2. escuchaste
 3. escuchó
 4. escuchamos
 5. escuchasteis
 6. escucharon
fut. de ind.
 1. escucharé
 2. escucharás
 3. escuchará
 4. escucharemos
 5. escucharéis
 6. escucharán
condic.
 1. escucharía
 2. escucharías
 3. escucharía
 4. escucharíamos
 5. escucharíais
 6. escucharían
pres. de subj.
 1. que escuche
 2. que escuches
 3. que escuche
 4. que escuchemos
 5. que escuchéis
 6. que escuchen
imp. de subj.
 1. que escuchara
 2. que escucharas
 3. que escuchara
 4. que escucháramos
 5. que escucharais
 6. que escucharan
miscelánea
 1. ¡escucha!
 2. ¡escuchad!
 3. ¡no escuches!
 4. ¡no escuchéis!
 5. escuchado
 6. escuchando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

escuchar [el ~] noun

 1. el escuchar
  Hören
 2. el escuchar
  Hören; Anhören

Translation Matrix for escuchar:

NounRelated TranslationsOther Translations
Anhören escuchar escuchanar
Hören escuchar
VerbRelated TranslationsOther Translations
abhören acceder; acceder a; aprender; atender; atender a; comprender; cumplir con; dar; deber de ser; encuestar; entender; enterarse; escuchar; examinar; interrogar; oír; reconocer; saber; ser de; tomar declaración a chequear; comprobar; escuchar a escondidas; estar a la escucha; examinar; hacer una prueba escrita; investigar; orejear; someter a prueba; sorprender
anhören atender; escuchar
aufmerksahm zuhören atender; atender a; escuchar; fijarse; hacer caso; poner atención; prestar atención; prestar atención a; tener cuidado
ausforschen acceder; acceder a; aprender; atender; atender a; comprender; cumplir con; dar; deber de ser; encuestar; entender; enterarse; escuchar; examinar; interrogar; oír; reconocer; saber; ser de; tomar declaración a analizar; averiguar; columbrar; comprobar; controlar; descubrir; divisar; escudriñar; examinar; explorar; explorar a fondo; indagar; interrogar; investigar; rastrear; reconocer; seguir el rastro de; seguir preguntando; verificar; vislumbrar
ausfragen acceder; acceder a; aprender; atender; atender a; comprender; cumplir con; dar; deber de ser; encuestar; entender; enterarse; escuchar; examinar; interrogar; oír; reconocer; saber; ser de; tomar declaración a
befolgen atender; atender a; cumplir; escuchar; hacer caso; obedecer; seguir; suceder; tener cuidado cumplir; cumplir con; obedecer; seguir; suceder
befragen acceder; acceder a; aprender; atender; atender a; comprender; cumplir con; dar; deber de ser; encuestar; entender; enterarse; escuchar; examinar; interrogar; oír; reconocer; saber; ser de; tomar declaración a entrevistar; examinar; explorar; explorar a fondo; investigar; mantener una entrevista
folgen atender; atender a; cumplir; escuchar; hacer caso; obedecer; seguir; suceder; tener cuidado culminar; cumplir; deducirse de; derivarse de; desembocar en; desprenderse de; ir tras de; obedecer; perseguir; resultar; resultar de; resultar en; resultarse; salir; seguir; suceder; terminar en; verter en
gehorchen atender; atender a; cumplir; escuchar; hacer caso; obedecer; seguir; suceder; tener cuidado cumplir; dar oídos a; obedecer; prestar oídos a; seguir; suceder
hinhören atender; atender a; escuchar; fijarse; hacer caso; poner atención; prestar atención; prestar atención a; tener cuidado
horchen atender; atender a; escuchar; fijarse; hacer caso; poner atención; prestar atención; prestar atención a; tener cuidado aprender; enterarse
hören atender; atender a; escuchar; fijarse; hacer caso; percibir el sonido; poner atención; prestar atención; prestar atención a; tener cuidado aprender; enterarse
lauschen atender; escuchar
nachfolgen atender; atender a; cumplir; escuchar; hacer caso; obedecer; seguir; suceder; tener cuidado cumplir; ir tras de; obedecer; seguir; suceder; venir más tarde
nachkommen atender; atender a; cumplir; escuchar; hacer caso; obedecer; seguir; suceder; tener cuidado cumplir; ir detrás; ir tras de; obedecer; seguir; suceder; venir más tarde
schicken escuchar; percibir el sonido ajustar; apartar; convenir; corresponder; deponer; despedir; destituir; dirigir; echar; echar al correo; emitir; enviar; excarcelar; expedir; expulsar; hacer referencia; mandar; rechazar; remitir; retransmitir; salir bien; ser corriente; ser habitual; soltar; solucionarse; tener éxito; venir bien
verhören acceder; acceder a; aprender; atender; atender a; comprender; cumplir con; dar; deber de ser; encuestar; entender; enterarse; escuchar; examinar; interrogar; oír; reconocer; saber; ser de; tomar declaración a
zuhören atender; atender a; escuchar; fijarse; hacer caso; poner atención; prestar atención; prestar atención a; tener cuidado

Synonyms for "escuchar":


Wiktionary Translations for escuchar:

escuchar
verb
 1. -
 2. heimlich bei etwas zuhören
 3. jemanden anhören: jemandem (aufmerksam) zuhören; jemandem (vor allem vor Gericht) Gehör schenken
 4. (jemanden/etwas) bewusst hören

Cross Translation:
FromToVia
escuchar zuhören; hören listen — to pay attention to a sound
escuchar lauschen listen — to expect or wait for a sound
escuchar hören listen — to accept advice or obey instruction
escuchar gehorchen; hören auf luisteren — een bevel opvolgen
escuchar zuhören luisteren — gericht waarnemen met het oor
escuchar anhören beluisteren — aandachtig naar iets luisteren
escuchar zuhören; anhören aanhoren — horen naar iemand
escuchar anhören; aushorchen; zuhören; hinhören; lauschen; hören écouter — Faire attention, prêter l’oreille pour entendre.

Related Translations for escuchar