Summary
Spanish to English:   more detail...
  1. ajeno al mundo:


Spanish

Detailed Translations for ajeno al mundo from Spanish to English

ajeno al mundo:

ajeno al mundo adj

  1. ajeno al mundo (ingenuo; apartado de la realidad)

Translation Matrix for ajeno al mundo:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
unworldly ajeno al mundo; apartado de la realidad; ingenuo

Related Translations for ajeno al mundo