Summary
Spanish to English:   more detail...
  1. arriba de:


Spanish

Detailed Translations for arriba de from Spanish to English

arriba de:

arriba de adj

  1. arriba de (arriba)

Translation Matrix for arriba de:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
at the head arriba; arriba de
at the top arriba; arriba de a la cabeza; arriba; de primer orden; en el tope; en lo alto; más arriba

Related Translations for arriba de