Summary
Spanish to English:   more detail...
  1. nigromante:


Spanish

Detailed Translations for nigromante from Spanish to English

nigromante:

nigromante [el ~] noun

  1. el nigromante (exorcista; espiritualista)
    the exorcist; the necromancer

Translation Matrix for nigromante:

NounRelated TranslationsOther Translations
exorcist espiritualista; exorcista; nigromante espiritista
necromancer espiritualista; exorcista; nigromante espiritista; mágico

Related Words for "nigromante":

  • nigromantes

Synonyms for "nigromante":