Summary
Spanish Synonyms:   more detail...
  1. buzón:


Spanish

Detailed Synonyms for buzón in Spanish

buzón:

buzón [el ~] noun

  1. el buzón
    el buzón
  2. el buzón
    el buzón; el bote
  3. el buzón
    el buzón; el buzón de correo

Related Words for "buzón":


Alternate Synonyms for "buzón":


Related Synonyms for buzón