Summary
Spanish Synonyms:   more detail...
  1. raya de tiza:


Spanish

Detailed Synonyms for raya de tiza in Spanish

raya de tiza:

raya de tiza [la ~] noun

  1. la raya de tiza
    la raya de tiza

Related Synonyms for raya de tiza