Spanish

Detailed Translations for clemencia from Spanish to Dutch

clemencia:

clemencia [la ~] noun

  1. la clemencia (dispensa; indulto; perdón; )
    de kwijtschelding; de begenadiging; de gratie; de genade; het pardon
  2. la clemencia (compasión; lástima; merced; )
    het mededogen; de barmhartigheid
  3. la clemencia (perdón; merced; dispensa; dispensación)
    de vergiffenis; de genade; de vergeving; de verschoning; het pardon
  4. la clemencia (complacencia; consideración; indulgencia; )
    de welwillendheid; de clementie; de compassie; de goedertierenheid; de mildheid
  5. la clemencia (condescendencia; indulgencia; consideración; )
    de clementie; de toegevendheid
  6. la clemencia (bondad; dulzura; honestidad; )
    de goedheid
  7. la clemencia (honradez; bondad; dulzura; )
    de goedmoedigheid
  8. la clemencia (misericordia; indulto)
    de vergevingsgezindheid; de genade

Translation Matrix for clemencia:

NounRelated TranslationsOther Translations
barmhartigheid clemencia; compasión; consideración; dispensa; dispensación; indulto; lástima; merced; misericordia
begenadiging absolución; clemencia; dispensa; gracia; indulto; merced; perdón
clementie blandura; bondad; clemencia; complacencia; condescendencia; consideración; dadivosidad; dulzura; generosidad; honestidad; honradez; indulgencia; largueza; liberalidad; misericordia; munificencia; suavidad; ternura; tolerancia
compassie blandura; bondad; clemencia; complacencia; condescendencia; consideración; dadivosidad; dulzura; generosidad; honestidad; honradez; indulgencia; largueza; liberalidad; misericordia; munificencia; suavidad; ternura; tolerancia
genade absolución; clemencia; dispensa; dispensación; gracia; indulto; merced; misericordia; perdón amenidad; benevolencia; elegancia; encanto; gracia
goedertierenheid blandura; bondad; clemencia; complacencia; condescendencia; consideración; dadivosidad; dulzura; generosidad; honestidad; honradez; indulgencia; largueza; liberalidad; misericordia; munificencia; suavidad; ternura; tolerancia amenidad; benevolencia; elegancia; encanto; gracia
goedheid bondad; clemencia; complacencia; condescendencia; dadivosidad; dulzura; generosidad; honestidad; honradez; largueza; misericordia; munificencia
goedmoedigheid bondad; clemencia; complacencia; dulzura; honestidad; honradez; indulgencia; misericordia
gratie absolución; clemencia; dispensa; gracia; indulto; merced; perdón amenidad; atracción; atractivo; benevolencia; elegancia; encanto; garbo; gracia; hechizo
kwijtschelding absolución; clemencia; dispensa; gracia; indulto; merced; perdón absolución; amnistía; exoneración; liberación; perdón; puesta en libertad
mededogen clemencia; compasión; consideración; dispensa; dispensación; indulto; lástima; merced; misericordia
mildheid blandura; bondad; clemencia; complacencia; condescendencia; consideración; dadivosidad; dulzura; generosidad; honestidad; honradez; indulgencia; largueza; liberalidad; misericordia; munificencia; suavidad; ternura; tolerancia caridad; generosidad
pardon absolución; clemencia; dispensa; dispensación; gracia; indulto; merced; perdón absolución; disculpa; excusa; exoneración; justificaciones; justificación; perdón
toegevendheid clemencia; complacencia; condescendencia; consideración; dadivosidad; dulzura; generosidad; indulgencia; liberalidad; misericordia; tolerancia
vergeving clemencia; dispensa; dispensación; merced; perdón
vergevingsgezindheid clemencia; indulto; misericordia
vergiffenis clemencia; dispensa; dispensación; merced; perdón
verschoning clemencia; dispensa; dispensación; merced; perdón cambio; cambio de pañal; disculpa; excusa; justificaciones; justificación; recusación; subterfugio
welwillendheid blandura; bondad; clemencia; complacencia; condescendencia; consideración; dadivosidad; dulzura; generosidad; honestidad; honradez; indulgencia; largueza; liberalidad; misericordia; munificencia; suavidad; ternura; tolerancia afabilidad; amabilidad; benevolencia; complacencia; cordialidad; garbo
ModifierRelated TranslationsOther Translations
pardon perdona; perdón

Synonyms for "clemencia":


Wiktionary Translations for clemencia:


Cross Translation:
FromToVia
clemencia clementie; genade; mildheid clemency — leniency, mercy