Spanish

Detailed Translations for consentir from Spanish to Dutch

consentir:

consentir verb

 1. consentir (mimar; malcriar; corromper)
  verwennen; vertroetelen
  • verwennen verb (verwen, verwent, verwende, verwenden, verwend)
  • vertroetelen verb (vertroetel, vertroetelt, vertroetelde, vertroetelden, vertroeteld)
 2. consentir (permitir; dejar; darse el lujo de; admitir; permitirse)
  laten; toelaten; permitteren
  • laten verb (laat, liet, lieten, gelaten)
  • toelaten verb (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • permitteren verb (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
 3. consentir (acceder; confirmar; reconocer; )
  bevestigen; onderschrijven; beamen; staven
  • bevestigen verb (bevestig, bevestigt, bevestigde, bevestigden, bevestigd)
  • onderschrijven verb (onderschrijf, onderschrijft, onderschreef, onderschreven, onderschreven)
  • beamen verb (beaam, beaamt, beaamde, beaamden, beaamd)
  • staven verb (staaf, staaft, staafte, staaften, gestaafd)
 4. consentir (aprobar; autorizar)
  goedkeuren; goedvinden; toestemming verlenen; autoriseren; fiatteren
  • goedkeuren verb (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • goedvinden verb (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)
  • autoriseren verb (autoriseer, autoriseert, autoriseerde, autoriseerden, geautoriseerd)
  • fiatteren verb (fiatteer, fiatteert, fiatteerde, fiatteerden, gefiatteerd)
 5. consentir (entregar; reconocer; acceder)
  inleveren; afgeven; overhandigen
  • inleveren verb (lever in, levert in, leverde in, leverden in, ingeleverd)
  • afgeven verb (geef af, geeft af, gaf af, gaven af, afgegeven)
  • overhandigen verb (overhandig, overhandigt, overhandigde, overhandigden, overhandigd)
 6. consentir (permitir; conceder; otorgar; admitir; autorizar)
  vergunnen; verlenen; toekennen
  • vergunnen verb (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • verlenen verb (verleen, verleent, verleende, verleenden, verleend)
  • toekennen verb (ken toe, kent toe, kende toe, kenden toe, toegekend)
 7. consentir (aceptar; aprobar; admitir)
  billijken; goedkeuren
  • billijken verb (billijk, billijkt, billijkte, billijkten, gebillijkt)
  • goedkeuren verb (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
 8. consentir (acceder a; echar; prestar; )
  gunst verlenen; gunnen

Conjugations for consentir:

presente
 1. consiento
 2. consientes
 3. consiente
 4. consentimos
 5. consentís
 6. consienten
imperfecto
 1. consentía
 2. consentías
 3. consentía
 4. consentíamos
 5. consentíais
 6. consentían
indefinido
 1. consentí
 2. consentiste
 3. consintió
 4. consentimos
 5. consentisteis
 6. consintieron
fut. de ind.
 1. consentiré
 2. consentirás
 3. consentirá
 4. consentiremos
 5. consentiréis
 6. consentirán
condic.
 1. consentiría
 2. consentirías
 3. consentiría
 4. consentiríamos
 5. consentiríais
 6. consentirían
pres. de subj.
 1. que consienta
 2. que consientas
 3. que consienta
 4. que consintamos
 5. que consintáis
 6. que consientan
imp. de subj.
 1. que consintiera
 2. que consintieras
 3. que consintiera
 4. que consintiéramos
 5. que consintierais
 6. que consintieran
miscelánea
 1. ¡consiente!
 2. ¡consentid!
 3. ¡no consientas!
 4. ¡no consintáis!
 5. consentido
 6. consentiendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for consentir:

NounRelated TranslationsOther Translations
afgeven despachar; distribución; entrega
goedvinden aprobación; autorización; concesión; consentimiento; otorgamiento; permisión; permiso; sanción
staven barras
VerbRelated TranslationsOther Translations
afgeven acceder; consentir; entregar; reconocer acompañar; ceder; dar; entregar; entregar a; entregar a domicilio; hacer entrega; llevar; manchar; mandar; ofrecer; presentar; proporcionar; suministrar; traer; transmitir; traspasar
autoriseren aprobar; autorizar; consentir aprobar; autorizar; permitir
beamen acceder; adherirse; admitir; asentir a; conceder; confirmar; consentir; reconocer; suscribir
bevestigen acceder; adherirse; admitir; asentir a; conceder; confirmar; consentir; reconocer; suscribir abotonar; abrochar; afirmar; atar; colocar; confirmar; fijar; montar; pegar; sujetar
billijken aceptar; admitir; aprobar; consentir
fiatteren aprobar; autorizar; consentir aprobar; autorizar
goedkeuren aceptar; admitir; aprobar; autorizar; consentir afirmar; aprobar; autorizar; conceder
goedvinden aprobar; autorizar; consentir aprobar; autorizar; conceder
gunnen acceder a; accedido; adjudicar; admitir; ahorrar; asentir a; complacer; conceder; conferir; consentir; cumplir con; dar; dar importancia a; darse; donar; echar; entregar; facilitar; no envidiar; obsequiar con; otorgar; perdonar; prestar; prestar ayuda; proporcionar; regalar; servir; suministrar; verter acceder; acceder a; admitir; aprender; atender a; atribuir; autorizar; ceder; conceder; cumplir con; dar; deber de ser; dividir en lotes; encuestar; entrevistar; extender; invitar a salir a una; pagar; permitir; preguntar la lección; prestar atención a; reconocer; repartir; repasar la lección; saber; ser de
gunst verlenen acceder a; accedido; adjudicar; admitir; ahorrar; asentir a; complacer; conceder; conferir; consentir; cumplir con; dar; dar importancia a; darse; donar; echar; entregar; facilitar; no envidiar; obsequiar con; otorgar; perdonar; prestar; prestar ayuda; proporcionar; regalar; servir; suministrar; verter
inleveren acceder; consentir; entregar; reconocer ceder; entregar
laten admitir; consentir; darse el lujo de; dejar; permitir; permitirse autorizar; conceder
onderschrijven acceder; adherirse; admitir; asentir a; conceder; confirmar; consentir; reconocer; suscribir
overhandigen acceder; consentir; entregar; reconocer acompañar; ceder; dar; entregar; entregar a; entregar a domicilio; hacer entrega; llevar; mandar; ofrecer; presentar; proporcionar; repartir; repartir a domicilio; suministrar; traer; transmitir; traspasar
permitteren admitir; consentir; darse el lujo de; dejar; permitir; permitirse aprobar; autorizar; conceder; permitir
staven acceder; adherirse; admitir; asentir a; conceder; confirmar; consentir; reconocer; suscribir comprobar; demostrar; evidenciar
toekennen admitir; autorizar; conceder; consentir; otorgar; permitir acceder; acceder a; admitir; aprender; atender a; atribuir; ceder; cumplir con; dar; deber de ser; dividir en lotes; encuestar; entrevistar; extender; invitar a salir a una; pagar; permitir; preguntar la lección; prestar atención a; reconocer; repartir; repasar la lección; saber; ser de
toelaten admitir; consentir; darse el lujo de; dejar; permitir; permitirse admitir; autorizar; conceder; dejar entrar; dejar pasar
toestemming verlenen aprobar; autorizar; consentir
vergunnen admitir; autorizar; conceder; consentir; otorgar; permitir acceder a; aceptar; admitir; autorizar; conceder; cumplir con; otorgar; permitir
verlenen admitir; autorizar; conceder; consentir; otorgar; permitir conceder; dar; entregar; suministrar
vertroetelen consentir; corromper; malcriar; mimar
verwennen consentir; corromper; malcriar; mimar
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
goedkeuren autorizar

Synonyms for "consentir":


Wiktionary Translations for consentir:

consentir
verb
 1. te veel verwennen
 2. het eens zijn
 3. aan een verzoek voldoen
 4. (overgankelijk) iemand een te goede behandeling geven, waardoor deze niet goed tegen de harde werkelijkheid bestand is

Cross Translation:
FromToVia
consentir toestemmen; inwilligen; aanvaarden accede — to agree to a proposal or view
consentir toestemmen; instemmen consent — to express willingness
consentir verdragen endure — to tolerate something
consentir in de watten leggen; verwennen; koesteren indulge — to satisfy the wishes or whims of
consentir verwennen; bederven spoil — to coddle or pamper
consentir gedogen; tolereren tolerierenetwas / jemanden tolerieren; hinnehmen, dulden
consentir koesteren; troetelen; vertroetelen; verwennen choyersoigner quelqu’un avec tendresse, avec affection.
consentir koesteren; troetelen; vertroetelen; verwennen dorloter — soigner délicatement
consentir bederven; verknoeien gâterendommager, mettre en mauvais état, abîmer en donnant une mauvaise forme ou autrement.

Related Translations for consentir