Summary


Spanish

Detailed Translations for descoser from Spanish to Dutch

descoser:

descoser verb

 1. descoser (desacoplar; desconectar; despertar; )
  afkoppelen
  • afkoppelen verb (koppel af, koppelt af, koppelde af, koppelden af, afgekoppeld)
 2. descoser (abrir; desanudar; hacer; )
  losmaken; uittrekken; uithalen; lostornen; tornen; loskrijgen
  • losmaken verb (maak los, maakt los, maakte los, maakten los, losgemaakt)
  • uittrekken verb (trek uit, trekt uit, trok uit, trokken uit, uitgetrokken)
  • uithalen verb (haal uit, haalt uit, haalde uit, haalden uit, uitgehaald)
  • lostornen verb (torn los, tornt los, tornde los, tornden los, losgetornd)
  • tornen verb (torn, tornt, tornde, tornden, getornd)
  • loskrijgen verb (krijg los, krijgt los, kreeg los, kregen los, losgekregen)

Conjugations for descoser:

presente
 1. descoso
 2. descoses
 3. descose
 4. descosemos
 5. descoséis
 6. descosen
imperfecto
 1. descosía
 2. descosías
 3. descosía
 4. descosíamos
 5. descosíais
 6. descosían
indefinido
 1. descosí
 2. descosiste
 3. descosió
 4. descosimos
 5. descosisteis
 6. descosieron
fut. de ind.
 1. descoseré
 2. descoserás
 3. descoserá
 4. descoseremos
 5. descoseréis
 6. descoserán
condic.
 1. descosería
 2. descoserías
 3. descosería
 4. descoseríamos
 5. descoseríais
 6. descoserían
pres. de subj.
 1. que descosa
 2. que descosas
 3. que descosa
 4. que descosamos
 5. que descosáis
 6. que descosan
imp. de subj.
 1. que descosiera
 2. que descosieras
 3. que descosiera
 4. que descosiéramos
 5. que descosierais
 6. que descosieran
miscelánea
 1. ¡descose!
 2. ¡descosed!
 3. ¡no descosas!
 4. ¡no descosáis!
 5. descosido
 6. descosiendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for descoser:

NounRelated TranslationsOther Translations
afkoppelen desenganchar; desvinculación; separación
lostornen deshacer
VerbRelated TranslationsOther Translations
afkoppelen desabrochar; desacoplar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; deshacer; despertar; desvincular; mullir; relajar; retirarse; separar
loskrijgen abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar arrancar; desatar; desprenderse; lograr abrir; lograr desabrochar; soltar; soltarse
losmaken abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar causar; dar libertad; dejar; dejar libre; desanclar; desatar; excarcelar; liberar; libertar; motivar; ocasionar; originar; poner en libertad; producir; soltar; soltarse
lostornen abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar
tornen abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar
uithalen abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar dejar vacío; deshacer; destacar; hacer; iluminar; quitar; sacar; vaciar
uittrekken abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar desvestir; quitar la ropa

Related Translations for descoser