Spanish

Detailed Translations for huntar from Spanish to Dutch

huntar:

huntar verb

 1. huntar (robar; defraudar; evitar; )
  stelen; pikken; verduisteren; wegpikken; jatten; ontvreemden; verdonkeremanen; vervreemden; inpikken; wegkapen; gappen; achterhouden; achteroverdrukken; wegfutselen
  • stelen verb (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • pikken verb (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • verduisteren verb (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • wegpikken verb (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • jatten verb (jat, jatte, jatten, gejat)
  • ontvreemden verb (ontvreemd, ontvreemdt, ontvreemdde, ontvreemdden, ontvreemd)
  • verdonkeremanen verb (verdonkeremaan, verdonkeremaant, verdonkeremaande, verdonkeremaanden, verdonkeremaand)
  • vervreemden verb (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • inpikken verb (pik in, pikt in, pikte in, pikten in, ingepikt)
  • wegkapen verb (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • gappen verb (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • achterhouden verb (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • achteroverdrukken verb (druk achterover, drukt achterover, drukte achterover, drukten achterover, achterovergedrukt)

Translation Matrix for huntar:

NounRelated TranslationsOther Translations
inpikken birlar; mangar
stelen cajas; enganche; lanzas de tiro; robar; vara
verduisteren malversación
VerbRelated TranslationsOther Translations
achterhouden defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar callar; contener; dejar de lado; disimular; encubrir; esconder; guardar; negar; no aceptar; no mencionar; ocultar; pasar por alto; poner aparte; rechazar; reservar; reservarse; retener; velar
achteroverdrukken defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar arrebatar; birlar; coger; hurtar; hurtqr; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
gappen defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar afanar; arrebatar; birlar; coger; hurtar; hurtqr; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
inpikken defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar arrebatar; birlar; coger; hurtar; hurtqr; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
jatten defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar arrebatar; birlar; coger; hurtar; hurtqr; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
ontvreemden defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar arrebatar; birlar; coger; hurtar; hurtqr; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
pikken defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar arrebatar; birlar; coger; hurtar; hurtqr; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
stelen defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar afanar; arrebatar; birlar; coger; hurtar; hurtqr; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
verdonkeremanen defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar arrebatar; birlar; coger; hurtar; hurtqr; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
verduisteren defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar coger; disimular; esconder; hurtqr; ocultar; oscurecer; robar; velar
vervreemden defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar alejarse; arrebatar; birlar; coger; distanciar; expulsar; extirpar; hurtar; hurtqr; llevarse con el pico; mangar; mangar a; quitar; robar
wegfutselen defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar
wegkapen defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar arrebatar; birlar; coger; hurtar; hurtqr; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
wegpikken defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; robar afanar; arrebatar; birlar; coger; hurtar; hurtqr; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar