Spanish

Detailed Translations for salario from Spanish to Dutch

salario:

salario [el ~] noun

 1. el salario (sueldo; gajes; ingresos; )
  het salaris; het loon; inkomen uit onderneming; het inkomen
 2. el salario (sueldo; pago)
  het salaris; het loon; de bezoldiging; de gage; het inkomen
 3. el salario (honorario; sueldo; gajes; )
  het honorarium; het salaris; het loon; de bezoldiging; de verdienste; de gage; het arbeidsloon; het traktement; de soldij; de wedde
 4. el salario (pago; remuneración; recompensa; )
  de vergoeding; de beloning; het loon
 5. el salario (ingresos; ganancias; sueldo; )
  de inkomsten; de verdiensten; de ontvangsten
 6. el salario (asalariamiento; sueldo; pago; paga; honorario)
  de salariëring
 7. el salario (entradas; sueldo; honorarios)
  het arbeidsinkomen; het salaris; het loon; het inkomen
 8. el salario (costes de fabricación; gastos de producción; gastos de fabricación)
  fabricagekosten; het arbeidsloon; het maakloon
 9. el salario
  het loon

Translation Matrix for salario:

NounRelated TranslationsOther Translations
arbeidsinkomen entradas; honorarios; salario; sueldo
arbeidsloon compensación; costes de fabricación; gajes; gastos de fabricación; gastos de producción; honorario; ingresos; mensualidad; salario; sueldo
beloning gajes; honorario; paga; pago; premio; recompensa; remuneración; salario; soldada; sueldo premio; recompensa
bezoldiging compensación; gajes; honorario; ingresos; mensualidad; pago; salario; sueldo
fabricagekosten costes de fabricación; gastos de fabricación; gastos de producción; salario
gage compensación; gajes; honorario; ingresos; mensualidad; pago; salario; sueldo
honorarium compensación; gajes; honorario; ingresos; mensualidad; salario; sueldo
inkomen entradas; gajes; honorarios; ingresos; pago; renta; salario; sueldo renta
inkomen uit onderneming entradas; gajes; honorarios; ingresos; renta; salario; sueldo
inkomsten entradas; ganancias; honorarios; ingresos; mensualidad; méritos; paga; renta; salario; sueldo ingreso
loon compensación; entradas; gajes; honorario; honorarios; ingresos; mensualidad; paga; pago; premio; recompensa; remuneración; renta; salario; soldada; sueldo
maakloon costes de fabricación; gastos de fabricación; gastos de producción; salario
ontvangsten entradas; ganancias; honorarios; ingresos; mensualidad; méritos; paga; renta; salario; sueldo
salaris compensación; entradas; gajes; honorario; honorarios; ingresos; mensualidad; pago; renta; salario; sueldo
salariëring asalariamiento; honorario; paga; pago; salario; sueldo
soldij compensación; gajes; honorario; ingresos; mensualidad; salario; sueldo sueldo
traktement compensación; gajes; honorario; ingresos; mensualidad; salario; sueldo
verdienste compensación; gajes; honorario; ingresos; mensualidad; salario; sueldo mérito
verdiensten entradas; ganancias; honorarios; ingresos; mensualidad; méritos; paga; renta; salario; sueldo méritos; valores
vergoeding gajes; honorario; paga; pago; premio; recompensa; remuneración; salario; soldada; sueldo compensación; corrección; indemnización; prestación; recompensa; recuperación; reembolso de gastos; rescate; restablecimiento
wedde compensación; gajes; honorario; ingresos; mensualidad; salario; sueldo sueldo

Related Words for "salario":

 • salarios

Synonyms for "salario":


Wiktionary Translations for salario:

salario
noun
 1. inkomsten die men ontvangt door het uitvoeren van werk
 2. regelmatige, meestal maandelijkse beloning voor werk verricht in een werkverband

Cross Translation:
FromToVia
salario loon LohnVergütung für eine geleistete Arbeit der Arbeiter
salario salaris SalärLohn, Gehalt, Honorar
salario salaris; loon salary — fixed amount of money paid on monthly or annual basis
salario loon; salaris; arbeidsloon wage — money paid to a worker
salario salaris; bezoldiging; gage; loon; traktement; verdienste; wedde salairerémunération pour un travail.

Related Translations for salario