Spanish

Detailed Translations for dejar from Spanish to Swedish

dejar:

dejar verb

 1. dejar (permitir; darse el lujo de; admitir; consentir; permitirse)
  tillåta
  • tillåta verb (tillåter, tillåtit, tillät)
 2. dejar (dejar atrás; dejar en herencia)
  dumpa; lämna bakom sig
  • dumpa verb (dumpar, dumpade, dumpat)
  • lämna bakom sig verb (lämnar bakom sig, lämnade bakom sig, lämnat bakom sig)
 3. dejar (dejar atrás; dejar en herencia)
  lämna bakom sig
  • lämna bakom sig verb (lämnar bakom sig, lämnade bakom sig, lämnat bakom sig)
 4. dejar (desentenderse; dejar de; abandonar; )
  sluta; lägga av
  • sluta verb (slutar, slutade, slutat)
  • lägga av verb (lägger av, lade av, lagt av)
 5. dejar (irse; salir; marcharse; )
  avgå ifrån
  • avgå ifrån verb (avgår ifrån, avgick ifrån, avgått ifrån)
 6. dejar (abandonar; dejar plantado a alguien)
  överge; lämna i sticket
  • överge verb (överger, övergav, övergivit)
  • lämna i sticket verb (lämnar i sticket, lämnade i sticket, lämnat i sticket)
 7. dejar (dejar bajar; dejar salir; depositar; )
  avspisa någon
  • avspisa någon verb (avspisar någon, avspisade någon, avspisat någon)
 8. dejar (no ponerse; desistir de)
  upphöra; sluta upp
  • upphöra verb (upphör, upphörde, upphört)
  • sluta upp verb (slutar upp, slutade upp, slutat upp)
 9. dejar
  släppa av någonstans
 10. dejar
  låta
  • låta verb (låter, låt, låtit)
 11. dejar (dejar libre; poner en libertad; libertar; )
  frigöra; befria; frige
  • frigöra verb (frigör, frigjorde, frigjort)
  • befria verb (befriar, befriade, befriat)
  • frige verb (friger, frigav, frigivit)
 12. dejar (descuidar; desatender)
  ignorera; negligera; bortse ifrån; inte bry sig om
  • ignorera verb (ignorerar, ignorerade, ignorerat)
  • negligera verb (negligerar, negligerade, negligerat)
  • bortse ifrån verb (bortser ifrån, bortsåg ifrån, bortsett ifrån)
  • inte bry sig om verb (inte bry sig om, inte brydde sig om, inte brytt sig om)
 13. dejar (dejar correr; aflojar; arriar; dejar ir a una persona; dejar marchar a una persona)
  släppa fri; låta gå
  • släppa fri verb (släpper fri, släppte fri, släppt fri)
  • låta gå verb (låter gå, låt gå, låtit gå)
 14. dejar (abrir; desanudar; hacer; )
  sno upp; lösa upp; knäppa upp; sprätta upp; spänna av
  • sno upp verb (snor upp, snodde upp, snott upp)
  • lösa upp verb (löser upp, löste upp, löst upp)
  • knäppa upp verb (knäpper upp, knäppte upp, knäppt upp)
  • sprätta upp verb (sprättar upp, sprättade upp, sprättat upp)
  • spänna av verb (spänner av, spände av, spänt av)
 15. dejar (sostener; cesar; levantar; detener; hacer respetar)
  hålla fram; hålla upp
  • hålla fram verb (håller fram, höll fram, hållit fram)
  • hålla upp verb (håller upp, höll upp, hållit upp)

Conjugations for dejar:

presente
 1. dejo
 2. dejas
 3. deja
 4. dejamos
 5. dejáis
 6. dejan
imperfecto
 1. dejaba
 2. dejabas
 3. dejaba
 4. dejábamos
 5. dejabais
 6. dejaban
indefinido
 1. dejé
 2. dejaste
 3. dejó
 4. dejamos
 5. dejasteis
 6. dejaron
fut. de ind.
 1. dejaré
 2. dejarás
 3. dejará
 4. dejaremos
 5. dejaréis
 6. dejarán
condic.
 1. dejaría
 2. dejarías
 3. dejaría
 4. dejaríamos
 5. dejaríais
 6. dejarían
pres. de subj.
 1. que deje
 2. que dejes
 3. que deje
 4. que dejemos
 5. que dejéis
 6. que dejen
imp. de subj.
 1. que dejara
 2. que dejaras
 3. que dejara
 4. que dejáramos
 5. que dejarais
 6. que dejaran
miscelánea
 1. ¡deja!
 2. ¡dejad!
 3. ¡no dejes!
 4. ¡no dejéis!
 5. dejado
 6. dejando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

dejar [el ~] noun

 1. el dejar
 2. el dejar (depositar; colocar)

Translation Matrix for dejar:

NounRelated TranslationsOther Translations
avse ifrån dejar
sätta ner colocar; dejar; depositar
VerbRelated TranslationsOther Translations
avgå ifrån abandonar; cesar; dejar; irse; marcharse; retirarse; salir
avspisa någon dar salida; dejar; dejar bajar; dejar salir; depositar; hacer bajar; llevar hasta
befria dar libertad; dejar; dejar libre; excarcelar; liberar; libertar; poner en libertad aliviar; amnistiar; dar libertad; dejar ir; dejar ir a una persona; dejar libre; dejar marchar a una persona; dejar sin ocupar; desahogar; desatar; excarcelar; levantar; levantar la prohibición de; liberar; no tenaz; poner en libertad; quitar; soltar; soltarse
bortse ifrån dejar; desatender; descuidar denigrar; desdeñar; despreciar; dispensar; ignorar; negar
dumpa dejar; dejar atrás; dejar en herencia
frige dar libertad; dejar; dejar libre; excarcelar; liberar; libertar; poner en libertad
frigöra dar libertad; dejar; dejar libre; excarcelar; liberar; libertar; poner en libertad amnistiar; dar libertad; dejar ir a una persona; dejar libre; dejar marchar a una persona; dejar sin ocupar; desasignar; excarcelar; liberar; poner en libertad
hålla fram cesar; dejar; detener; hacer respetar; levantar; sostener
hålla upp cesar; dejar; detener; hacer respetar; levantar; sostener dárselas de valiente
ignorera dejar; desatender; descuidar denigrar; desdeñar; despreciar; ignorar; negar
inte bry sig om dejar; desatender; descuidar
knäppa upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar desabrochar; desatar
lägga av abandonar; dejar; dejar de; desemprender; desenganchar; desentenderse; desprenderse; desvincular; parar; quedar eliminado; retirarse; salir; salir de; soltar contener; dejar de lado; desprenderse; negar; no aceptar; poner aparte; rechazar; reservar; reservar un viaje; reservarse; soltar; soltarse
lämna bakom sig dejar; dejar atrás; dejar en herencia
lämna i sticket abandonar; dejar; dejar plantado a alguien
låta dejar alquilar; arrendar; contratar los servicios; hacer ruido; sonar
låta gå aflojar; arriar; dejar; dejar correr; dejar ir a una persona; dejar marchar a una persona dejar pasar; despedir
lösa upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar borrar; descifrar; desembrollar; desenmarañar; desenredar; desleír; disolver; disolverse; estar en estado de descomposición; rayar; resolver; solucionar; tachar
negligera dejar; desatender; descuidar faltar a; incumplir; omitir; ser infiel
sluta abandonar; dejar; dejar de; desemprender; desenganchar; desentenderse; desprenderse; desvincular; parar; quedar eliminado; retirarse; salir; salir de; soltar abandonar; acabar; celebrar; concluir; cruzar la meta; detener; empatar; enrollar; excretar; finalizar; ir a parar; llegar; parar; prescendir de; rebobinar; renunciar a; resultar; salir; suspender; terminar; venir a parar
sluta upp dejar; desistir de; no ponerse
släppa av någonstans dejar
släppa fri aflojar; arriar; dejar; dejar correr; dejar ir a una persona; dejar marchar a una persona liberar
sno upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar
sprätta upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar
spänna av abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar relajarse
sätta ner colocar; deponer; depositar; depositar sobre; derribar; destinar; estacionar; mover; poner; publicar; situar
tillåta admitir; consentir; darse el lujo de; dejar; permitir; permitirse acceder; acceder a; accedido; adjudicar; admitir; ahorrar; asentir a; autorizar; complacer; conceder; conferir; consentir; cumplir con; dar; dar importancia a; darse; donar; echar; entregar; facilitar; no envidiar; obsequiar con; otorgar; perdonar; permitir; prestar; prestar ayuda; proporcionar; regalar; servir; suministrar; verter
upphöra dejar; desistir de; no ponerse abandonar; acabar; caducar; empatar; excretar; ir a parar; llegar; parar; prescendir de; renunciar a; resultar; salir; suspender; terminar; venir a parar
överge abandonar; dejar; dejar plantado a alguien abandonar; abolir; ceder; desechar; deshacerse de; despedir a; devolver; empatar; entregar; excretar; parar; prescendir de; renunciar a; suprimir; suspender; terminar

Synonyms for "dejar":


Wiktionary Translations for dejar:


Cross Translation:
FromToVia
dejar upphöra cease — transitive
dejar lämna; fimpa; dumpa dump — to end a relationship
dejar kvar; lämna leave — To cause to remain as available, not take away, refrain from depleting
dejar kvarlåta; lämna leave — To transfer possession after death
dejar lämna leave — To depart from, end one's connection or affiliation with
dejar låta let — to allow
dejar lämna quit — to leave
dejar sluta; sluta upp; upphöra; höra upp quit — to give up, stop doing something
dejar sätta; ställa; placera; lägga set — to put something down
dejar sluta; upphöra stop — come to an end
dejar ge upp; överge aufgebenauch (intransitiv): etwas Sinnloses beenden, aufhören, einstellen; etwas beenden, obwohl der Sinn im Weitermachen besteht
dejar sluta; upphöra aufhören — mit einer Handlung oder Handlungsweise nicht weitermachen
dejar upphöra aufhörenörtlich: zu Ende sein
dejar upphöra aufhören — (von sich aus) stoppen, anhalten
dejar låta vara belassen — (transitiv): etwas unangetastet, unverändert lassen
dejar lämna kvar; efterlämna; lämna efter sig hinterlassen — zurücklassen, beim Fortgehen liegen lassen, nach dem Weggehen meist absichtlich nicht mitnehmen
dejar låta lassen — etwas zu tun ermöglichen, erlauben, dulden, hinnehmen
dejar låta; lämna lassen — etwas nicht tun
dejar glömma; glömma bort vergessen — (transitiv), früher mit Genitiv etwas, jemanden vergessen: sich an etwas, jemanden nicht mehr erinnern
dejar lämna en del i övrigt att önska laisser à désirerêtre défectueux, incomplet, imparfait ou insuffisant, médiocre ; ne pas répondre aux attentes ; manquer de sérieux ou de soin.
dejar låna prêter — Fournir une chose sous condition que celui qui la reçoit la rendra. (Sens général).

Related Translations for dejar