Spanish

Detailed Translations for desarrollar from Spanish to Swedish

desarrollar:

desarrollar verb

 1. desarrollar (revelar; elaborar; desplegar; )
 2. desarrollar (alterar; cambiar; modificar; )
  förändra; byta ut; ändra
  • förändra verb (förändrar, förändrade, förändrat)
  • byta ut verb (bytar ut, bytade ut, bytat ut)
  • ändra verb (ändrar, ändrade, ändrat)
 3. desarrollar (armar; hacer; crear; )
  skapa; uppfinna; konstruera; designa
  • skapa verb (skapar, skapade, skapat)
  • uppfinna verb (uppfinner, uppfann, uppfunnit)
  • konstruera verb (konstruerar, konstruerade, konstruerat)
  • designa verb (designar, designade, designat)
 4. desarrollar (roturar; cultivar; evolucionar)
  utvecklas
  • utvecklas verb (utvecklar, utvecklade, utvecklat)
 5. desarrollar (realizar; explotar; hacer realidad)
  förverkliga; åstadkomma; realisera
  • förverkliga verb (förverkligar, förverkligade, förverkligat)
  • åstadkomma verb (åstadkommer, åstadkomm, åstadkommit)
  • realisera verb (realiserar, realiserade, realiserat)
 6. desarrollar (florecer; dearrollarse; prosperar)
  blomstra; florera
  • blomstra verb (blomstrar, blomstrade, blomstrat)
  • florera verb (florerar, florerade, florerat)
 7. desarrollar (concebir; desarrollarse; convertirse en; desplegar)
  gräva upp; gräva ut
  • gräva upp verb (gräver upp, grävde upp, grävt upp)
  • gräva ut verb (gräver ut, grävde ut, grävt ut)
 8. desarrollar
  avslöja; utveckla; utvecklas; vika ut; veckla ut
  • avslöja verb (avslöjer, avslöjde, avslöjt)
  • utveckla verb
  • utvecklas verb (utvecklar, utvecklade, utvecklat)
  • vika ut verb (viker ut, vikte ut, vikt ut)
  • veckla ut verb (vecklar ut, vecklade ut, vecklat ut)

Conjugations for desarrollar:

presente
 1. desarrollo
 2. desarrollas
 3. desarrolla
 4. desarrollamos
 5. desarrolláis
 6. desarrollan
imperfecto
 1. desarrollaba
 2. desarrollabas
 3. desarrollaba
 4. desarrollábamos
 5. desarrollabais
 6. desarrollaban
indefinido
 1. desarrollé
 2. desarrollaste
 3. desarrolló
 4. desarrollamos
 5. desarrollasteis
 6. desarrollaron
fut. de ind.
 1. desarrollaré
 2. desarrollarás
 3. desarrollará
 4. desarrollaremos
 5. desarrollaréis
 6. desarrollarán
condic.
 1. desarrollaría
 2. desarrollarías
 3. desarrollaría
 4. desarrollaríamos
 5. desarrollaríais
 6. desarrollarían
pres. de subj.
 1. que desarrolle
 2. que desarrolles
 3. que desarrolle
 4. que desarrollemos
 5. que desarrolléis
 6. que desarrollen
imp. de subj.
 1. que desarrollara
 2. que desarrollaras
 3. que desarrollara
 4. que desarrolláramos
 5. que desarrollarais
 6. que desarrollaran
miscelánea
 1. ¡desarrolla!
 2. ¡desarrollad!
 3. ¡no desarrolles!
 4. ¡no desarrolléis!
 5. desarrollado
 6. desarrollando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

desarrollar [el ~] noun

 1. el desarrollar (civilizar; cultivar)

Translation Matrix for desarrollar:

NounRelated TranslationsOther Translations
civilserad civilizar; cultivar; desarrollar
VerbRelated TranslationsOther Translations
avslöja desarrollar abrir; abrirse; abrirse paso; chismorrear; chivar; chivarse; delatar; denunciar; descubrir; desenmascarar; desertar; destapar; difundir; exhibir; exponer; hacer público; levantar el velo; manifestarse; presentar; revelar; revelarse; revelarse como; sacar en claro; solucionar; traicionar
blomstra dearrollarse; desarrollar; florecer; prosperar florecer; prosperar
byta ut alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar
designa armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar crear; diseñar; estilizar; trazar
florera dearrollarse; desarrollar; florecer; prosperar florecer; medrar
förverkliga desarrollar; explotar; hacer realidad; realizar cumplir; evidenciar; mostrar; probar; realizar; sustanciar
förändra alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar actualizar; hacer de nuevo; innovar; modernizar; modificar; reformar; refrescar; rehacer; renovar; repetir
gräva upp concebir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar ahondar; arrancar; desarraigar; desenterrar; desmontar; excavar; exhumar; pescar; profundizar
gräva ut concebir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar
konstruera armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar apretar; compendiar; comprimir; concentrarse; condensarse; crear; diseñar; divagar; estrujar; fantasear; idear; imaginar; inventar; pensar; planear; trazar
realisera desarrollar; explotar; hacer realidad; realizar cumplir; evidenciar; mostrar; probar; realizar; sustanciar
skapa armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar adecentar; amasar; arreglar; concebir; constituir; crear; dar forma; dar masajes; diseñar; extraer; formar; hacer; macerar; masajear; modelar; moldear; proyectar; sacar con pala; trabajar con pala; trazar
uppfinna armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar apretar; averiguar; compendiar; comprimir; concentrarse; condensarse; descubrir; detectar; divagar; enterarse; estrujar; fantasear; idear; imaginar; inventar; pensar; planear
utveckla cultivar; desarrollar; desplegar; educar; elaborar; evolucionar; explotar; revelar; roturar; seguir desarrollando abrirse de golpe; convertirse en; crecer; desarrollarse; evolucionar; explotar; hacer edificable; hacerse mayor; madurar
utvecklas cultivar; desarrollar; evolucionar; roturar adelantarse; crecer; criarse; hacer adelantos; hacer progresos
veckla ut desarrollar abrirse de golpe; desenrollar
vika ut desarrollar desenrollar
ändra alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; cambiar de velocidad; convertir; enmendar; modificar; reformar; rever; revisar
åstadkomma desarrollar; explotar; hacer realidad; realizar acumular; acumularse; apilar; causar; componer; confeccionar; ejecutar; ganar; motivar; ocasionar; originar; plasmar; producir; realizar; remendar; reparar

Synonyms for "desarrollar":


Wiktionary Translations for desarrollar:


Cross Translation:
FromToVia
desarrollar utveckla develop — to progress
desarrollar utveckla develop — to create
desarrollar utlägga; förklara verklaren — duidelijk maken
desarrollar utveckla entwickelnallgemein: sich etwas ausdenken, planen
desarrollar förklara; utlägga développerdégager une chose de ce qui l’envelopper.
desarrollar förklara; utlägga expliquerrendre clair.

Related Translations for desarrollar