Spanish

Detailed Translations for desplegar from Spanish to Swedish

desplegar:

desplegar verb

 1. desplegar (comer con gusto; comer; saborear; )
  sluka; äta med god aptit; äta hungrigt
  • sluka verb (slukar, slukade, slukat)
  • äta med god aptit verb (äter med god aptit, åt med god aptit, ätit med god aptit)
  • äta hungrigt verb (äter hungrigt, åt hungrigt, ätit hungrigt)
 2. desplegar (alterar; cambiar; modificar; )
  förändra; byta ut; ändra
  • förändra verb (förändrar, förändrade, förändrat)
  • byta ut verb (bytar ut, bytade ut, bytat ut)
  • ändra verb (ändrar, ändrade, ändrat)
 3. desplegar (extender; espaciar)
  sprida; breda ut; breda
  • sprida verb (sprider, spred, spritt)
  • breda ut verb (breder ut, bredde ut, brett ut)
  • breda verb (breder, bredde, brett)
 4. desplegar (aclararse; explicar; aclarar; )
  förklara
  • förklara verb (förklarar, förklarade, förklarat)
 5. desplegar (desarrollar; revelar; elaborar; )
 6. desplegar (distribuir; dividir; repartir; )
  distribuera; dela ut
  • distribuera verb (distribuerar, distribuerade, distribuerat)
  • dela ut verb (delar ut, delade ut, delat ut)
 7. desplegar
  veckla upp
  • veckla upp verb (vecklar upp, vecklade upp, vecklat upp)
 8. desplegar (concebir; desarrollarse; convertirse en; desarrollar)
  gräva upp; gräva ut
  • gräva upp verb (gräver upp, grävde upp, grävt upp)
  • gräva ut verb (gräver ut, grävde ut, grävt ut)
 9. desplegar (hacer ostentación de; ostentar; pavonearse; )
  glänsa; visa upp sig
  • glänsa verb (glänser, glänste, glänst)
  • visa upp sig verb (visar upp sig, visade upp sig, visat upp sig)
 10. desplegar (explicar; exponer; detallar; )
  klargöra; göra tydligt; förklara
  • klargöra verb (klargör, klargjorde, klargjort)
  • göra tydligt verb (gör tydligt, gjorde tydligt, gjort tydligt)
  • förklara verb (förklarar, förklarade, förklarat)
 11. desplegar (soltar)
  kasta loss
  • kasta loss verb (kastar loss, kastade loss, kastat loss)
 12. desplegar (rezumar)
  mejsla ur
  • mejsla ur verb (mejslar ur, mejslade ur, mejslat ur)

Conjugations for desplegar:

presente
 1. despliego
 2. despliegas
 3. despliega
 4. desplegamos
 5. desplegáis
 6. despliegan
imperfecto
 1. desplegaba
 2. desplegabas
 3. desplegaba
 4. desplegábamos
 5. desplegabais
 6. desplegaban
indefinido
 1. desplegué
 2. desplegaste
 3. desplegó
 4. desplegamos
 5. desplegasteis
 6. desplegaron
fut. de ind.
 1. desplegaré
 2. desplegarás
 3. desplegará
 4. desplegaremos
 5. desplegaréis
 6. desplegarán
condic.
 1. desplegaría
 2. desplegarías
 3. desplegaría
 4. desplegaríamos
 5. desplegaríais
 6. desplegarían
pres. de subj.
 1. que despliegue
 2. que despliegues
 3. que despliegue
 4. que despleguemos
 5. que despleguéis
 6. que desplieguen
imp. de subj.
 1. que desplegara
 2. que desplegaras
 3. que desplegara
 4. que desplegáramos
 5. que desplegarais
 6. que desplegaran
miscelánea
 1. ¡despliega!
 2. ¡desplegad!
 3. ¡no despliegues!
 4. ¡no despleguéis!
 5. desplegado
 6. desplegando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for desplegar:

VerbRelated TranslationsOther Translations
breda desplegar; espaciar; extender
breda ut desplegar; espaciar; extender abrirse de golpe; extender; untar
byta ut alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar
dela ut dar; desplegar; distribuir; dividir; esparcir; extender; repartir administrar medicamentos; conceder; dar; dispersar; distribuir; entregar; repartir; suministrar
distribuera dar; desplegar; distribuir; dividir; esparcir; extender; repartir distribuir
förklara aclarar; aclararse; certificar; declarar; desdoblar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; explicarse mejor; exponer; ilustrar; interpretar; manifestar; poner en claro argumentar; avisar; certificar; comunicar; contar; declarar; denotar; despejarse; especificar; explicar; exponer; expresar; hacer una manifestación; iluminarse; indicar; interpretar; manifestar; manifestarse; mostrar; narrar; parafrasear; precisar
förändra alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar actualizar; hacer de nuevo; innovar; modernizar; modificar; reformar; refrescar; rehacer; renovar; repetir
glänsa alardear; alardear de; brillar; desplegar; exhibir; exponer; hacer alarde de; hacer gala de; hacer ostentación de; hacerse interesante; ostentar; pavonearse brillar; centellear; chispear; destellar; fulgurar; irradiar; radiar; relucir; resplandecer
gräva upp concebir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar ahondar; arrancar; desarraigar; desenterrar; desmontar; excavar; exhumar; pescar; profundizar
gräva ut concebir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar
göra tydligt aclarar; declarar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; exponer; ilustrar; interpretar; manifestar; poner en claro
kasta loss desplegar; soltar
klargöra aclarar; declarar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; exponer; ilustrar; interpretar; manifestar; poner en claro aclarar; alumbrar; elucidar; enfocar; esclarecer; explicar; exponer; iluminar; reflejar
mejsla ur desplegar; rezumar
sluka comer; comer con gusto; desincrustar; desplegar; disfrutar comiendo; mandarse un ...; morfar; picar; saborear comer; comer con glotonería; comerse; consumir; destrozar; devorar; disfrutar; embuchar; hartarse; llenarse de comida; tomar combustible
sprida desplegar; espaciar; extender dispersarse; ensanchar; proliferar; propagar
utveckla cultivar; desarrollar; desplegar; educar; elaborar; evolucionar; explotar; revelar; roturar; seguir desarrollando abrirse de golpe; convertirse en; crecer; desarrollar; desarrollarse; evolucionar; explotar; hacer edificable; hacerse mayor; madurar
veckla upp desplegar desenrollar
visa upp sig alardear; alardear de; brillar; desplegar; exhibir; exponer; hacer alarde de; hacer gala de; hacer ostentación de; hacerse interesante; ostentar; pavonearse
ändra alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; cambiar de velocidad; convertir; enmendar; modificar; reformar; rever; revisar
äta hungrigt comer; comer con gusto; desincrustar; desplegar; disfrutar comiendo; mandarse un ...; morfar; picar; saborear
äta med god aptit comer; comer con gusto; desincrustar; desplegar; disfrutar comiendo; mandarse un ...; morfar; picar; saborear comer con gusto; disfrutar comiendo

Synonyms for "desplegar":


Wiktionary Translations for desplegar:


Cross Translation:
FromToVia
desplegar gruppera deploy — to prepare and arrange (usually military unit or units) for use
desplegar rulla upp; utbreda; utveckla dérouler — Traductions à trier suivant le sens