Spanish

Detailed Translations for difundir from Spanish to Swedish

difundir:

difundir verb

 1. difundir (hablar; parlar; hacer correr la voz; )
  säga; snacka; prata; konversera; tala om; berätta; tala; sladdra; pladdra
  • säga verb (säger, sa, sagt)
  • snacka verb (snackar, snackade, snackat)
  • prata verb (pratar, pratade, pratat)
  • konversera verb (konverserar, konverserade, konverserat)
  • tala om verb (talar om, talade om, talat om)
  • berätta verb (berättar, berättade, berättat)
  • tala verb (talar, talade, talat)
  • sladdra verb
  • pladdra verb (pladdrar, pladdrade, pladdrat)
 2. difundir (desparramar; predicar; diseminar)
  utsprida; utså; utströ
  • utsprida verb (utsprider, utspridde, utspritt)
  • utså verb (utsår, utsådde, utsått)
  • utströ verb (utströr, utströdde, utstrött)
 3. difundir (proclamar; divulgar; promulgar; )
  förkunna; proklamera
  • förkunna verb (förkunnar, förkunnade, förkunnat)
  • proklamera verb (proklamerar, proklamerade, proklamerat)
 4. difundir (transmitir; televisar; emitir; retransmitir)
  sända ut
  • sända ut verb (sänder ut, sändde ut, sänt ut)
 5. difundir (traicionar; chivar; chivarse; )
  avslöja; ange; skvallra; tjalla
  • avslöja verb (avslöjer, avslöjde, avslöjt)
  • ange verb (anger, angav, angivit)
  • skvallra verb (skvallrar, skvallrade, skvallrat)
  • tjalla verb (tjallar, tjallade, tjallat)
 6. difundir
  sända
  • sända verb (sänder, sändde, sänt)

Conjugations for difundir:

presente
 1. difundo
 2. difundes
 3. difunde
 4. difundimos
 5. difundís
 6. difunden
imperfecto
 1. difundía
 2. difundías
 3. difundía
 4. difundíamos
 5. difundíais
 6. difundían
indefinido
 1. difundí
 2. difundiste
 3. difundió
 4. difundimos
 5. difundisteis
 6. difundieron
fut. de ind.
 1. difundiré
 2. difundirás
 3. difundirá
 4. difundiremos
 5. difundiréis
 6. difundirán
condic.
 1. difundiría
 2. difundirías
 3. difundiría
 4. difundiríamos
 5. difundiríais
 6. difundirían
pres. de subj.
 1. que difunda
 2. que difundas
 3. que difunda
 4. que difundamos
 5. que difundáis
 6. que difundan
imp. de subj.
 1. que difundiera
 2. que difundieras
 3. que difundiera
 4. que difundiéramos
 5. que difundierais
 6. que difundieran
miscelánea
 1. ¡difunde!
 2. ¡difundid!
 3. ¡no difundas!
 4. ¡no difundáis!
 5. difundido
 6. difundiendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for difundir:

NounRelated TranslationsOther Translations
tala om deliberación; discusión
VerbRelated TranslationsOther Translations
ange chismorrear; chivar; chivarse; denunciar; desertar; difundir; traicionar delatar; escribir; introducir; revelar; traicionar
avslöja chismorrear; chivar; chivarse; denunciar; desertar; difundir; traicionar abrir; abrirse; abrirse paso; chivar; chivarse; delatar; denunciar; desarrollar; descubrir; desenmascarar; desertar; destapar; exhibir; exponer; hacer público; levantar el velo; manifestarse; presentar; revelar; revelarse; revelarse como; sacar en claro; solucionar
berätta comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear advertir; comunicar; contar; dar informes; exponer; hablar; hacer saber; informar; ir llegando; narrar; parlar
förkunna anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar abrir; anunciar; arrancar; comunicar; hacer publicidad; inaugurar; informar de; mencionar; pasar lista; poner un anuncio; presentar
konversera comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear adular; charlar; conversar; echar una parrafada; hablar; parlar
pladdra comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear cantar; chivar; delatar; farfullar; soltar; soplar; tirar de la manta; traicionar
prata comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear chacharear; chapurrear; charlar; conversar; cotorrear; decir tonterías; echar una parrafada; hablar; hablar por hablar; parlanchinear; parlar; parlotear
proklamera anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar abrir; arrancar; decretar; inaugurar; ordenar; proclamar; promulgar
skvallra chismorrear; chivar; chivarse; denunciar; desertar; difundir; traicionar cantar; chascar; chasquear; chismorrear; comunicar; delatar; hacer correr la voz; pasar; repasar; soltar; soplar; tirar de la manta; traicionar
sladdra comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear chivar; delatar
snacka comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear chacharear; charlar; conversar; cotorrear; decir tonterías; echar un páraffo; echar una paraffada; echar una parrafada; hablar; hablar por hablar; parlanchinear; parlar; parlotear
säga comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear
sända difundir apartar; deponer; despedir; destituir; echar; echar al correo; emitir; enviar; excarcelar; expedir; expulsar; irradiar; mandar; radiar; rechazar; remitir; repartir; retransmitir; soltar; suministrar
sända ut difundir; emitir; retransmitir; televisar; transmitir
tala comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear charlar; conversar; hablar; hablar a; parlar
tala om comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear avisar; citar; criticar; debatir; deliberar; deliberar sobre; discutir; discutir sobre; hablar de; hablar sobre; hacer cambiar de opinión; hacer mención; hacer una crítica de; hacer una reseñade; llamar; mencionar; nombrar; notificar; persuadir; relatar
tjalla chismorrear; chivar; chivarse; denunciar; desertar; difundir; traicionar
utsprida desparramar; difundir; diseminar; predicar
utströ desparramar; difundir; diseminar; predicar esparcir; pregonar; sembrar a voleo
utså desparramar; difundir; diseminar; predicar salpicar; sembrar

Synonyms for "difundir":


Wiktionary Translations for difundir:


Cross Translation:
FromToVia
difundir sprida; utsprida spread — (transitive) to disseminate, make known or present