Spanish

Detailed Translations for exponer from Spanish to Swedish

exponer:

exponer verb

 1. exponer (narrar; contar)
  berätta; återberätta; skildra; förklara; beskriva; rapportera
  • berätta verb (berättar, berättade, berättat)
  • återberätta verb (återberättar, återberättade, återberättat)
  • skildra verb (skildrar, skildrade, skildrat)
  • förklara verb (förklarar, förklarade, förklarat)
  • beskriva verb (beskriver, beskrev, beskrivit)
  • rapportera verb (raporterar, raporterade, raporterat)
 2. exponer (demostrar; enseñar; mostrar; )
  visa; presentera; förevisa; utställa
  • visa verb (visar, visade, visat)
  • presentera verb (presenterar, presenterade, presenterat)
  • förevisa verb (förevisar, förevisade, förevisat)
  • utställa verb (utställer, utställde, utställt)
 3. exponer (exhibir; presentar)
  ådagalägga; visa; framställa; utställa; framlägga
  • ådagalägga verb (ådagalägger, ådagalade, ådagalaggt)
  • visa verb (visar, visade, visat)
  • framställa verb (framställer, framställde, framställt)
  • utställa verb (utställer, utställde, utställt)
  • framlägga verb (framlägger, framlade, framlagt)
 4. exponer (desenmascarar; destapar; descubrir; presentar; exhibir)
  blotta; avslöja; utställa; utsätta någon för; blottlägga
  • blotta verb (blottar, blottade, blottat)
  • avslöja verb (avslöjer, avslöjde, avslöjt)
  • utställa verb (utställer, utställde, utställt)
  • utsätta någon för verb (utsätter någon för, utsatte någon för, utsatt någon för)
  • blottlägga verb (blottlägger, blottlade, blottlagt)
 5. exponer (explicar; detallar; ilustrar; )
  klargöra; göra tydligt; förklara
  • klargöra verb (klargör, klargjorde, klargjort)
  • göra tydligt verb (gör tydligt, gjorde tydligt, gjort tydligt)
  • förklara verb (förklarar, förklarade, förklarat)
 6. exponer (abrir)
  dra upp
  • dra upp verb (drar upp, drog upp, dragit upp)
 7. exponer (hacer ostentación de; ostentar; pavonearse; )
  glänsa; visa upp sig
  • glänsa verb (glänser, glänste, glänst)
  • visa upp sig verb (visar upp sig, visade upp sig, visat upp sig)
 8. exponer (exhibir)
  ställa ut
  • ställa ut verb (ställer ut, ställde ut, ställt ut)
 9. exponer (exhibir; mostrar; enseñar; )
  förevisa; visa
  • förevisa verb (förevisar, förevisade, förevisat)
  • visa verb (visar, visade, visat)
 10. exponer (iluminar; elucidar; explicar; )
  belysa; klargöra
  • belysa verb (belyser, belyste, belyst)
  • klargöra verb (klargör, klargjorde, klargjort)
 11. exponer (enviar; contribuir; mandar)
  skicka in
  • skicka in verb (skickar in, skickade in, skickat in)
 12. exponer (llamar la atención; destacarse; saltar a la vista; )
  dra uppmärksamhet; vara uppfallande
 13. exponer (exhibir; mostrar; ostentar; alardear; alardear de)
  ställa ut; visa upp
  • ställa ut verb (ställer ut, ställde ut, ställt ut)
  • visa upp verb (visar upp, visade upp, visat upp)
 14. exponer
 15. exponer
  exponera
  • exponera verb (exponerar, exponerade, exponerat)
 16. exponer (publicar)
  anslå
  • anslå verb (anslår, anslog, anslagit)

Conjugations for exponer:

presente
 1. expongo
 2. expones
 3. expone
 4. exponemos
 5. exponéis
 6. exponen
imperfecto
 1. exponía
 2. exponías
 3. exponía
 4. exponíamos
 5. exponíais
 6. exponían
indefinido
 1. expuse
 2. expusiste
 3. expuso
 4. expusimos
 5. expusisteis
 6. expusieron
fut. de ind.
 1. expondré
 2. expondrás
 3. expondrá
 4. expondremos
 5. expondréis
 6. expondrán
condic.
 1. expondría
 2. expondrías
 3. expondría
 4. expondríamos
 5. expondríais
 6. expondrían
pres. de subj.
 1. que exponga
 2. que expongas
 3. que exponga
 4. que expongamos
 5. que expongáis
 6. que expongan
imp. de subj.
 1. que expusiera
 2. que expusieras
 3. que expusiera
 4. que expusiéramos
 5. que expusierais
 6. que expusieran
miscelánea
 1. ¡expon!
 2. ¡exponed!
 3. ¡no expongas!
 4. ¡no expongáis!
 5. expuesto
 6. exponiendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for exponer:

NounRelated TranslationsOther Translations
dra upp avanzar sobre
visa aire; demostración; exhibición; manifestación; melodía; muestra; tonadilla
VerbRelated TranslationsOther Translations
anslå exponer; publicar anclar; redistribuir terrenos
avslöja descubrir; desenmascarar; destapar; exhibir; exponer; presentar abrir; abrirse; abrirse paso; chismorrear; chivar; chivarse; delatar; denunciar; desarrollar; descubrir; desertar; difundir; hacer público; levantar el velo; manifestarse; revelar; revelarse; revelarse como; sacar en claro; solucionar; traicionar
belysa aclarar; alumbrar; elucidar; enfocar; esclarecer; explicar; exponer; iluminar; reflejar aclarar; alumbrar; esclarecer; explicar; iluminar
berätta contar; exponer; narrar advertir; comunicar; contar; conversar; dar informes; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; hacer saber; informar; ir llegando; narrar; parlanchinear; parlar; parlotear
beskriva contar; exponer; narrar caracterizar; definir; describir; detallar; escribir en; explicar; expresar; hacer un boceto; hacerse eco de; interpretar; reflejar; reproducir
blotta descubrir; desenmascarar; destapar; exhibir; exponer; presentar chivar; chivarse; delatar; denunciar; descubrir; desertar; manifestarse; revelar; revelarse; someter a
blottlägga descubrir; desenmascarar; destapar; exhibir; exponer; presentar
dra upp abrir; exponer alzar; arrollar; correr hacia arriba; dar cuerda; elevar; enrollar; guiar hacia arriba; guindar; izar; levantar; levantar a tiros; llevar hacia arriba; sacar; saccar; subir; subir a fuerza de rodar; subir corriendo
dra uppmärksamhet brillar; descollar; destacarse; exhibir; exponer; extender; hacerse interesante; llamar la atención; ostentar; resaltar; saltar; saltar a la vista; sobrepasar; sorprender hacerse interesante
exponera exponer someter a
framlägga exhibir; exponer; presentar proponer; sugerir
framställa exhibir; exponer; presentar describir; pintar; proponer; sugerir
förevisa demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer la presentación de; hacer postura; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar
förklara aclarar; contar; declarar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; exponer; ilustrar; interpretar; manifestar; narrar; poner en claro aclarar; aclararse; argumentar; avisar; certificar; comunicar; declarar; denotar; desdoblar; despejarse; desplegar; detallar; especificar; explicar; explicarse mejor; expresar; hacer una manifestación; iluminarse; indicar; interpretar; manifestar; manifestarse; mostrar; parafrasear; precisar
glänsa alardear; alardear de; brillar; desplegar; exhibir; exponer; hacer alarde de; hacer gala de; hacer ostentación de; hacerse interesante; ostentar; pavonearse brillar; centellear; chispear; destellar; fulgurar; irradiar; radiar; relucir; resplandecer
göra tillgänglig exponer
göra tydligt aclarar; declarar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; exponer; ilustrar; interpretar; manifestar; poner en claro
klargöra aclarar; alumbrar; declarar; desplegar; detallar; elucidar; enfocar; esclarecer; explicar; exponer; iluminar; ilustrar; interpretar; manifestar; poner en claro; reflejar aclarar; esclarecer; explicar
presentera demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar abrir; comenzar; empezar; inaugurar; iniciar; proponer; sugerir
rapportera contar; exponer; narrar comunicar; contar; dar informes; dar informes sobre; hacer saber; informar; narrar; poner al día; poner al tanto; poner en conocimiento; presentar un informe; reportar; reportear
skicka in contribuir; enviar; exponer; mandar enviar
skildra contar; exponer; narrar definir; describir; detallar; escribir en; explicar; hacer un boceto; pintar
ställa ut alardear; alardear de; exhibir; exponer; mostrar; ostentar librar
utställa demostrar; descubrir; desenmascarar; destapar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar
utsätta någon för descubrir; desenmascarar; destapar; exhibir; exponer; presentar
vara uppfallande brillar; descollar; destacarse; exhibir; exponer; extender; hacerse interesante; llamar la atención; ostentar; resaltar; saltar; saltar a la vista; sobrepasar; sorprender
visa demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer la presentación de; hacer postura; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar aparecer; argumentar; asignar; demostrar; emitir; enseñar; exhibir; expandir; hacer aparecer; hacer la presentación de; hacer una manifestación; indicar; lanzar; manifestar; manifestarse; mostrar; ofertar; ofrecer; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; sacar; sacar una cosa; señalar; someter a; traer a colación; ver; visualizar
visa upp alardear; alardear de; exhibir; exponer; mostrar; ostentar
visa upp sig alardear; alardear de; brillar; desplegar; exhibir; exponer; hacer alarde de; hacer gala de; hacer ostentación de; hacerse interesante; ostentar; pavonearse
ådagalägga exhibir; exponer; presentar
återberätta contar; exponer; narrar
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
anslå Publicar una nota
ModifierRelated TranslationsOther Translations
dra uppmärksamhet llamativo

Synonyms for "exponer":


Wiktionary Translations for exponer:


Cross Translation:
FromToVia
exponer visa på aufweisen — einen Nachweis führen
exponer befatta sig med auseinandersetzen(reflexiv) (sich mit jemandem oder etwas ~): sich mit jemandem oder etwas beschäftigen, über jemanden oder etwas nachdenken
exponer ställa ut ausstellen — zur Schau stellen
exponer redogöra för; förklara darlegen — anderen einen Sachverhalt präsentieren, vorstellen
exponer utställa; exponera exposer — Disposer de manière à mettre en vue.

Related Translations for exponer