Spanish

Detailed Translations for parlar from Spanish to Swedish

parlar:

parlar verb

 1. parlar (hablar; hacer correr la voz; contar; )
  säga; snacka; prata; konversera; tala om; berätta; tala; sladdra; pladdra
  • säga verb (säger, sa, sagt)
  • snacka verb (snackar, snackade, snackat)
  • prata verb (pratar, pratade, pratat)
  • konversera verb (konverserar, konverserade, konverserat)
  • tala om verb (talar om, talade om, talat om)
  • berätta verb (berättar, berättade, berättat)
  • tala verb (talar, talade, talat)
  • sladdra verb
  • pladdra verb (pladdrar, pladdrade, pladdrat)
 2. parlar (dar informes; hablar; informar; )
  berätta; informera; tillkännage; göra känt; göra uppmärksam på
  • berätta verb (berättar, berättade, berättat)
  • informera verb (informerar, informerade, informerat)
  • tillkännage verb (tillkännager, tillkännagde, tillkännaget)
  • göra känt verb (gör känt, gjorde känt, gjort känt)
  • göra uppmärksam på verb (gör uppmärksam på, gjorde uppmärksam på, gjort uppmärksam på)
 3. parlar (charlar; hablar; conversar)
  prata; tala; snacka; konversera
  • prata verb (pratar, pratade, pratat)
  • tala verb (talar, talade, talat)
  • snacka verb (snackar, snackade, snackat)
  • konversera verb (konverserar, konverserade, konverserat)
 4. parlar (apagar; decir; expresar; )
  tolka; ge uttryck åt
  • tolka verb (tolkar, tolkade, tolkat)
  • ge uttryck åt verb (ger uttryck åt, gav uttryck åt, givit uttryck åt)
 5. parlar (parlotear; charlar; cacarear; )
  snattra; tjattra
  • snattra verb (snattrar, snattrade, snattrat)
  • tjattra verb (tjattrar, tjattrade, tjattrat)

Conjugations for parlar:

presente
 1. parlo
 2. parlas
 3. parla
 4. parlamos
 5. parláis
 6. parlan
imperfecto
 1. parlaba
 2. parlabas
 3. parlaba
 4. parlábamos
 5. parlabais
 6. parlaban
indefinido
 1. parlé
 2. parlaste
 3. parló
 4. parlamos
 5. parlasteis
 6. parlaron
fut. de ind.
 1. parlaré
 2. parlarás
 3. parlará
 4. parlaremos
 5. parlaréis
 6. parlarán
condic.
 1. parlaría
 2. parlarías
 3. parlaría
 4. parlaríamos
 5. parlaríais
 6. parlarían
pres. de subj.
 1. que parle
 2. que parles
 3. que parle
 4. que parlemos
 5. que parléis
 6. que parlen
imp. de subj.
 1. que parlara
 2. que parlaras
 3. que parlara
 4. que parláramos
 5. que parlarais
 6. que parlaran
miscelánea
 1. ¡parla!
 2. ¡parlad!
 3. ¡no parles!
 4. ¡no parléis!
 5. parlado
 6. parlando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for parlar:

NounRelated TranslationsOther Translations
tala om deliberación; discusión
VerbRelated TranslationsOther Translations
berätta advertir; comunicar; contar; conversar; dar informes; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; hacer saber; informar; parlanchinear; parlar; parlotear contar; exponer; ir llegando; narrar
ge uttryck åt apagar; caracterizar; decir; desembrollar; desenmarañar; desentrañar; deshilarse; dictar; escoger; expresar; hablar; parlar; pronunciarse formular; frasear; redactar
göra känt advertir; comunicar; dar informes; hablar; hacer saber; informar; parlar advertir; alarmar; anunciar; atemorizar; avisar; comunicar; dar a conocer; dar informes; dar informes sobre; decir; hacer saber; informar; informar acerca de; informar de; mencionar; poner algo en conocimiento; poner en conocimiento; reportar; reportear
göra uppmärksam på advertir; comunicar; dar informes; hablar; hacer saber; informar; parlar
informera advertir; comunicar; dar informes; hablar; hacer saber; informar; parlar advertir; alarmar; anunciar; atemorizar; avisar; comentar sobre; comunicar; dar a conocer; dar informes; dar informes sobre; decir; declarar; hacer saber; informar; informar acerca de; informar de; mencionar; notificar; poner al día; poner al tanto; poner algo en conocimiento; poner en conocimiento; presentar un informe; rendir informe; reportar; reportear
konversera charlar; comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear adular; charlar; conversar; echar una parrafada; hablar
pladdra comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear cantar; chivar; delatar; farfullar; soltar; soplar; tirar de la manta; traicionar
prata charlar; comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear chacharear; chapurrear; charlar; cotorrear; decir tonterías; echar una parrafada; hablar; hablar por hablar; parlanchinear; parlotear
sladdra comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear chivar; delatar
snacka charlar; comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear chacharear; charlar; cotorrear; decir tonterías; echar un páraffo; echar una paraffada; echar una parrafada; hablar por hablar; parlanchinear; parlotear
snattra cacarear; cascar; charlar; cloquear; cotorrear; parlanchinear; parlar; parlotear
säga comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear
tala charlar; comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear charlar; conversar; hablar; hablar a
tala om comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear avisar; citar; criticar; debatir; deliberar; deliberar sobre; discutir; discutir sobre; hablar de; hablar sobre; hacer cambiar de opinión; hacer mención; hacer una crítica de; hacer una reseñade; llamar; mencionar; nombrar; notificar; persuadir; relatar
tillkännage advertir; comunicar; dar informes; hablar; hacer saber; informar; parlar anunciar; avisar; citar a juicio; comunicar; convocar; convocar a; dar a conocer; decretar; hacer publicidad; hacer saber; informar de; intimar; llamar; mencionar; ordenar; poner un anuncio; presentar; proclamar; promulgar
tjattra cacarear; cascar; charlar; cloquear; cotorrear; parlanchinear; parlar; parlotear farfullar
tolka apagar; caracterizar; decir; desembrollar; desenmarañar; desentrañar; deshilarse; dictar; escoger; expresar; hablar; parlar; pronunciarse caracterizar; concebir; encarnar; entender; expresar; imitar; interpretar; personificar; pintar; tomarse; traducir

Synonyms for "parlar":


Wiktionary Translations for parlar:


Cross Translation:
FromToVia
parlar snacka; prata kletsen — praten, babbelen