Spanish

Detailed Translations for pasar from Spanish to Swedish

pasar:

pasar verb

 1. pasar (ocurrir; efectuarse; acontecer; suceder)
  förekomma; uppträda; finnas
  • förekomma verb (förekommer, förekom, förekommit)
  • uppträda verb (uppträder, uppträdde, uppträtt)
  • finnas verb (finnas, fanns, funnits)
 2. pasar (ocurrir; tener lugar; acontecer; acaecer; darse el caso)
  ske; hända; inträffa
  • ske verb (sker, skedde, skett)
  • hända verb (händer, händde, händt)
  • inträffa verb (inträffar, inträffade, inträffat)
 3. pasar (expirar; transcurrir; avanzar; declinar)
  passera; ske; förgå; gå förbi; hända
  • passera verb (passerar, passerade, passerat)
  • ske verb (sker, skedde, skett)
  • förgå verb (förgår, förgick, förgått)
  • gå förbi verb (går förbi, gick förbi, gått förbi)
  • hända verb (händer, händde, händt)
 4. pasar (adelantar)
  passera; gå igenom; gå förbi
  • passera verb (passerar, passerade, passerat)
  • gå igenom verb (går igenom, gick igenom, gått igenom)
  • gå förbi verb (går förbi, gick förbi, gått förbi)
 5. pasar (hacer correr la voz; comunicar; repasar; chismorrear)
  skvallra; ge vidare
  • skvallra verb (skvallrar, skvallrade, skvallrat)
  • ge vidare verb (ger vidare, gav vidare, givit vidare)
 6. pasar (visitar; hacer una visita a; pasarse a ver a; )
  besöka
  • besöka verb (besöker, besökte, besökt)
 7. pasar (cerrar; cerrarse; cerrar de golpe; )
  stänga; sluta till; bomma igen
  • stänga verb (stänger, stängde, stängt)
  • sluta till verb (slutar till, slutade till, slutat till)
  • bomma igen verb (bommar igen, bommade igen, bommat igen)
 8. pasar (transferir; remitir; transcribir; )
  översända; remittera; efterskänka; återvisa
  • översända verb (översänder, översändde, översänt)
  • remittera verb (remitterar, remitterade, remitterat)
  • efterskänka verb (efterskänker, efterskänkte, efterskänkt)
  • återvisa verb (återvisar, återvisade, återvisat)
 9. pasar (atravesar; cruzar)
  gå över
  • gå över verb (går över, gick över, gått över)
 10. pasar (ocurrir; suceder)
  råka ske; hända någon
  • råka ske verb (råkar ske, råkade ske, råkat ske)
  • hända någon verb (händer någon, händde någon, hänt någon)
 11. pasar (morir; perecer; fallecer; extinguirse)
  ; gå hädan; ta ner skylten
  • verb (dör, dog, dött)
  • gå hädan verb (går hädan, gick hädan, gått hädan)
  • ta ner skylten verb (tar ner skylten, tog ner skylten, tagit ner skylten)
 12. pasar (podrirse; gastarse)
  avta; vara i avtagande; gå utför
  • avta verb (avtar, avtog, avtagit)
  • vara i avtagande verb (är i avtagande, var i avtagande, varit i avtagande)
  • gå utför verb (går utför, gick utför, gått utför)
 13. pasar
  ske; hända
  • ske verb (sker, skedde, skett)
  • hända verb (händer, händde, händt)
 14. pasar
 15. pasar (traspasar)
  gå över; korsa
  • gå över verb (går över, gick över, gått över)
  • korsa verb (korsar, korsade, korsat)
 16. pasar (ir por encima; andar sobre)
  korsa; gå igenom; gå över
  • korsa verb (korsar, korsade, korsat)
  • gå igenom verb (går igenom, gick igenom, gått igenom)
  • gå över verb (går över, gick över, gått över)
 17. pasar (alzarse; levantarse; hacerse; )
  stiga upp; uppstå; uppkomma; framträda; härröra
  • stiga upp verb (stiger upp, steg upp, stigit upp)
  • uppstå verb (uppstår, uppstod, uppstått)
  • uppkomma verb (uppkommer, uppkomm, uppkommit)
  • framträda verb (framträder, framträdde, framträtt)
  • härröra verb (härrörar, härrörade, härrörat)
 18. pasar (cubrir)
  dra över
  • dra över verb (drar över, drog över, dragit över)
 19. pasar (aprobar)
  komma igenom
  • komma igenom verb (kommer igenom, komm igenom, kommit igenom)
 20. pasar (pasar por)
  gå förbi
  • gå förbi verb (går förbi, gick förbi, gått förbi)

Conjugations for pasar:

presente
 1. paso
 2. pasas
 3. pasa
 4. pasamos
 5. pasáis
 6. pasan
imperfecto
 1. pasaba
 2. pasabas
 3. pasaba
 4. pasábamos
 5. pasabais
 6. pasaban
indefinido
 1. pasé
 2. pasaste
 3. pasó
 4. pasamos
 5. pasasteis
 6. pasaron
fut. de ind.
 1. pasaré
 2. pasarás
 3. pasará
 4. pasaremos
 5. pasaréis
 6. pasarán
condic.
 1. pasaría
 2. pasarías
 3. pasaría
 4. pasaríamos
 5. pasaríais
 6. pasarían
pres. de subj.
 1. que pase
 2. que pases
 3. que pase
 4. que pasemos
 5. que paséis
 6. que pasen
imp. de subj.
 1. que pasara
 2. que pasaras
 3. que pasara
 4. que pasáramos
 5. que pasarais
 6. que pasaran
miscelánea
 1. ¡pasa!
 2. ¡pasad!
 3. ¡no pases!
 4. ¡no paséis!
 5. pasado
 6. pasando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for pasar:

NounRelated TranslationsOther Translations
besöka inspección; visita
dragning rifa; sorteo
morirse
framträda aparecer; aparición; presentación; presentarse
gå över atravesar; cruzar; superar
VerbRelated TranslationsOther Translations
avta gastarse; pasar; podrirse abreviar; ahorrar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; gandulear; holgazanear; llevarse; menguar; rebajar; recortar; reducir; reducirse; regresar; remover; robar; vencer
besöka frecuentar; hacer una visita a; ir a; ir a ver; pasar; pasar a ver; pasar por; pasarse a ver a; visitar comadrear; ir a ver; pasar a ver; pasar por; visitar; visitar los vecinos
bomma igen atacar; celebrar; cerrar; cerrar con llave; cerrar de golpe; cerrarse; concertar; concluir; cuadrar; guardar; importar; pasar; suceder
dra över cubrir; pasar
dragning pasar
extinguirse; fallecer; morir; pasar; perecer abandonar; adormecerse; adormilarse; caer; desaparecer; dormirse; dormitarse; extinguirse; fallecer; morir; morir miserablemente; morirse; mortificar; perecer; reventar; reventarse
efterskänka depositar; pagar; pasar; remitir; transcribir; transferir; transmitir
finnas acontecer; efectuarse; ocurrir; pasar; suceder existir; ser; vivir
framträda acontecer; alzarse; ascender; convertirse en; dar lugar a; efectuarse; emerger; empezar; encontrar; enseñar; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrar; mostrarse; ocurrir; pasar; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder; surgir; volverse acontecer; alzarse; aparecer; efectuarse; emerger; enseñar; entablarse; erguirse; fermentar; hacerse visible; mostrarse; ocurrir; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder
förekomma acontecer; efectuarse; ocurrir; pasar; suceder
förgå avanzar; declinar; expirar; pasar; transcurrir abreviar; ahorrar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; llevarse; menguar; rebajar; recortar; reducir; regresar; remover; robar; vencer
ge vidare chismorrear; comunicar; hacer correr la voz; pasar; repasar
gå förbi adelantar; avanzar; declinar; expirar; pasar; pasar por; transcurrir atravesar; ser llevado por el viento; ser traído por el viento
gå hädan extinguirse; fallecer; morir; pasar; perecer
gå igenom adelantar; andar sobre; ir por encima; pasar intrusiar; pasar por; penetrar; registrar; repasar; revisar
gå utför gastarse; pasar; podrirse aminorar; atenuar; decrecer; disminuir; menguar; mermar; reducir; restringir
gå över andar sobre; atravesar; cruzar; ir por encima; pasar; traspasar atravesar; cruzar
hända acaecer; acontecer; avanzar; darse el caso; declinar; expirar; ocurrir; pasar; tener lugar; transcurrir acontecer; ocurrir; realizarse; suceder
hända någon ocurrir; pasar; suceder
härröra acontecer; alzarse; ascender; convertirse en; dar lugar a; efectuarse; emerger; empezar; encontrar; enseñar; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrar; mostrarse; ocurrir; pasar; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder; surgir; volverse
inträffa acaecer; acontecer; darse el caso; ocurrir; pasar; tener lugar acontecer; ocurrir; realizarse; suceder
komma igenom aprobar; pasar arrastrar; arreglárselas; llegar a final de mes; tener bastante para vivir
korsa andar sobre; ir por encima; pasar; traspasar atravesar; cruzar; frustrar; impedir
passera adelantar; avanzar; declinar; expirar; pasar; transcurrir pasar por; pasar por viajando; salir bien; solucionarse; tener éxito
remittera depositar; pagar; pasar; remitir; transcribir; transferir; transmitir
råka ske ocurrir; pasar; suceder
ske acaecer; acontecer; avanzar; darse el caso; declinar; expirar; ocurrir; pasar; tener lugar; transcurrir realizarse
skvallra chismorrear; comunicar; hacer correr la voz; pasar; repasar cantar; chascar; chasquear; chismorrear; chivar; chivarse; delatar; denunciar; desertar; difundir; soltar; soplar; tirar de la manta; traicionar
sluta till atacar; celebrar; cerrar; cerrar con llave; cerrar de golpe; cerrarse; concertar; concluir; cuadrar; guardar; importar; pasar; suceder
stiga upp acontecer; alzarse; ascender; convertirse en; dar lugar a; efectuarse; emerger; empezar; encontrar; enseñar; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrar; mostrarse; ocurrir; pasar; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder; surgir; volverse alzar; alzar el vuelo; ascender; despegar; echarse a volar; elevarse; emerger; enarcar; erectar; ir para arriba; levantar; levantar el vuelo; levantarse; levantarse de un salto; ponerse de pie; subir; tirar hacia arriba; tomar velocidad; volarse
stänga atacar; celebrar; cerrar; cerrar con llave; cerrar de golpe; cerrarse; concertar; concluir; cuadrar; guardar; importar; pasar; suceder cerrar; cerrar con llave; cerrar de golpe; cerrar herméticamente; cerrarse; cortar; descartar; desconectar; sellar; tapar
ta ner skylten extinguirse; fallecer; morir; pasar; perecer
uppkomma acontecer; alzarse; ascender; convertirse en; dar lugar a; efectuarse; emerger; empezar; encontrar; enseñar; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrar; mostrarse; ocurrir; pasar; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder; surgir; volverse acontecer; alzar; alzarse; brotar de; convertirse en; derivar de; descender de; efectuarse; elevarse; emerger; empezar; enseñar; entablarse; erguirse; escalar; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrarse; ocurrir; originarse; ponerse; presentarse; proceder de; producirse; provenir de; resucitar; sacar del agua; ser originario de; subir; suceder; surgir; venir hacia arriba; volverse
uppstå acontecer; alzarse; ascender; convertirse en; dar lugar a; efectuarse; emerger; empezar; encontrar; enseñar; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrar; mostrarse; ocurrir; pasar; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder; surgir; volverse acontecer; alzarse; brotar de; convertirse en; derivar de; descender de; efectuarse; emerger; empezar; enseñar; entablarse; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; mostrarse; ocurrir; originarse; ponerse; presentarse; proceder de; producirse; provenir de; resucitar; sacar del agua; ser originario de; subir; suceder; surgir; volverse
uppträda acontecer; efectuarse; ocurrir; pasar; suceder actuar; darse; hacer teatro; interpretar; interpretar un papel teatral; intervenir; jugar; poner en escena; ser representado; trabajar
vara i avtagande gastarse; pasar; podrirse
återvisa depositar; pagar; pasar; remitir; transcribir; transferir; transmitir
översända depositar; pagar; pasar; remitir; transcribir; transferir; transmitir

Synonyms for "pasar":


Wiktionary Translations for pasar:


Cross Translation:
FromToVia
pasar korsa cross — go from one side of something to the other
pasar lägga fold — poker: withdraw from betting
pasar lämna över; ge hand — to give, pass or transmit with the hand
pasar äga rum; inträffa; ske; hända happen — to occur
pasar passera pass — move or be moved from one place to another
pasar förflytta pass — go by, over, etc
pasar tillbringa spend — to consume, to use up
pasar ge geven — overdragen van het bezit van iets aan iemand anders
pasar passa till anspielenSport: beim Ballspiel den Ball gezielt auf einen Mitspieler platzieren
pasar ingå; gå till historien eingehen — sich hinzufügen oder hinzugefügt werden
pasar hända; ske geschehen — (intransitiv) sich ereignen; zutragen
pasar passa passenKarten- und Würfelspiel: darauf verzichten, etwas zu tun, anzusagen oder zu setzen, wenn man dazu an der Reihe ist
pasar fara; resa reisen — sich von einem Ort zum nächsten bewegen

Related Translations for pasar