Spanish

Detailed Translations for percibir from Spanish to Swedish

percibir:

percibir verb

 1. percibir (mirar; ver; observar; )
  se; uppmärksamma; skåda; bli medveten om; notera
  • se verb (ser, såg, sett)
  • uppmärksamma verb (uppmärksammar, uppmärksammade, uppmärksammat)
  • skåda verb
  • bli medveten om verb (blir medveten om, blev medveten om, blivit medveten om)
  • notera verb (noterar, noterade, noterat)
 2. percibir (mirar a; dar un vistazo a; observar)
  titta på; stirra på
  • titta på verb (tittar på, tittade på, tittat på)
  • stirra på verb (stirrar på, stirrade på, stirrat på)
 3. percibir (mirar; ver; vigilar; )
  titta på; se; åskåda; observera; betrakta
  • titta på verb (tittar på, tittade på, tittat på)
  • se verb (ser, såg, sett)
  • åskåda verb (åskådar, åskådade, åskådat)
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
  • betrakta verb (betraktar, betraktade, betraktat)
 4. percibir (notar; ver; observar; )
  närvara; observera; bevittna; övervara
  • närvara verb (närvar, närvarit)
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
  • bevittna verb (bevittnar, bevittnade, bevittnat)
  • övervara verb (övervarar, övervarade, övervarat)
 5. percibir (darse cuenta de; observar; entrever; advertir)
  märka; ana; förstå; känna; uppfatta
  • märka verb (märker, märkte, märkt)
  • ana verb (anar, anade, anat)
  • förstå verb (förstår, förstod, förstått)
  • känna verb (känner, kännde, kännt)
  • uppfatta verb (uppfattar, uppfattade, uppfattat)
 6. percibir (distinguir; distinguirse; destacarse; )
  hitta; bli medveten om
  • hitta verb (hittar, hittade, hittat)
  • bli medveten om verb (blir medveten om, blev medveten om, blivit medveten om)
 7. percibir (constatar; notar; darse cuenta de; )
  märka; uppmärksamma; lägga märke till; observera
  • märka verb (märker, märkte, märkt)
  • uppmärksamma verb (uppmärksammar, uppmärksammade, uppmärksammat)
  • lägga märke till verb (lägger märke till, lade märke till, lagt märke till)
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
 8. percibir (distinguir; desempeñar; cumplir; )
  hålla isär
  • hålla isär verb (håller isär, höll isär, hållit isär)
 9. percibir (vigilar; contemplar; percatarse de; )
  hålla ett öga på; bevaka; kolla; observera
  • hålla ett öga på verb (håller ett öga på, höll ett öga på, hållit ett öga på)
  • bevaka verb (bevakar, bevakade, bevakat)
  • kolla verb (kollar, kollade, kollat)
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
 10. percibir (cobrar; recaudar; levantar; )
  ta betalt; anklaga
  • ta betalt verb (tar betalt, tog betalt, tagit betalt)
  • anklaga verb (anklagar, anklagade, anklagat)
 11. percibir (observar; ver; notar; )
  observera; betrakta; åse
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
  • betrakta verb (betraktar, betraktade, betraktat)
  • åse verb (åser, åsåg, åsett)

Conjugations for percibir:

presente
 1. percibo
 2. percibes
 3. percibe
 4. percibimos
 5. percibís
 6. perciben
imperfecto
 1. percibía
 2. percibías
 3. percibía
 4. percibíamos
 5. percibíais
 6. percibían
indefinido
 1. percibí
 2. percibiste
 3. percibió
 4. percibimos
 5. percibisteis
 6. percibieron
fut. de ind.
 1. percibiré
 2. percibirás
 3. percibirá
 4. percibiremos
 5. percibiréis
 6. percibirán
condic.
 1. percibiría
 2. percibirías
 3. percibiría
 4. percibiríamos
 5. percibiríais
 6. percibirían
pres. de subj.
 1. que perciba
 2. que percibas
 3. que perciba
 4. que percibamos
 5. que percibáis
 6. que perciban
imp. de subj.
 1. que percibiera
 2. que percibieras
 3. que percibiera
 4. que percibiéramos
 5. que percibierais
 6. que percibieran
miscelánea
 1. ¡percibe!
 2. ¡percibid!
 3. ¡no percibas!
 4. ¡no percibáis!
 5. percibido
 6. percibiendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

percibir [el ~] noun

 1. el percibir (cobrar)

Translation Matrix for percibir:

NounRelated TranslationsOther Translations
bevittna banquillo de los testigos
insammling cobrar; percibir
märka marcar
stirra på mirar clavada
titta på mirar
VerbRelated TranslationsOther Translations
ana advertir; darse cuenta de; entrever; observar; percibir adivinar; afrontar; buscar; esperar; estar a la expectativa de; prever
anklaga alzar; cobrar; elevar; imponer; levantar; percibir; recaudar acusar; adivinar; barruntar; conjeturar; culpar; inculpar; sospechar
betrakta contemplar; dar un vistazo a; distinguir; estudiar; examinar; hojear; inspeccionar; lorear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; ver; vigilar inspeccionar; mirar; observar
bevaka contemplar; controlar; mirar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; vigilar defender; guardar; mirar; observar; percatarse de; preservar; preservar de; prestar atención; proteger; proteger contra; seguir el hilo; viligar
bevittna contemplar; distinguir; estar presente; notar; observar; percibir; ver atestiguar; dar muestras de; testimoniar
bli medveten om abarcar con la vista; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar
förstå advertir; darse cuenta de; entrever; observar; percibir calar; captar; comprender; concebir; darse cuenta de; entender; hacer de intérprete; interpretar; oír
hitta destacarse; discernir; distinguir; distinguirse; mirar; percatarse de; percibir buscar; encontrar; encontrarse; hallar; tropezarse con
hålla ett öga på contemplar; controlar; mirar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; vigilar controlar; guardar; patrullar; tener los ojos puestos en
hålla isär condecorar; cumplir; desempeñar; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; percibir diferenciar; discernir; distanciarse; distinguir; tomar distancia
kolla contemplar; controlar; mirar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; vigilar abarcar con la vista; analizar; aquilatar; averiguar; buscar; calcular; catar; cheqear; comprobar; controlar; corregir; ensayar; examinar; inspeccionar; mirar; pasar revista a; probar; repasar; someter a prueba; testar; verificar
känna advertir; darse cuenta de; entrever; observar; percibir agarrar; comprender; conmocionar; conocer; entender; estar al tanto; estar informado; experimentar; manosear; palpar; pasar por; saber; sentir; tocar
lägga märke till advertir; constatar; darse cuenta de; distinguir; notar; observar; percatarse de; percibir; señalar advertir; cantar; constatar; cumplir; darse cuenta de; defender; descubrir; llamar la atención; tomar nota
märka advertir; constatar; darse cuenta de; distinguir; entrever; notar; observar; percatarse de; percibir; señalar advertir; cantar; constatar; cumplir; darse cuenta de; defender; descubrir; etiquetar; llamar la atención
notera abarcar con la vista; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar advertir; anotar; apuntar; cantar; constatar; cumplir; darse cuenta de; defender; descubrir; escribir; fijarse en; indexar; inscribir; llamar la atención; poner en papel; poner por escrito; registrar; tomar nota
närvara contemplar; distinguir; estar presente; notar; observar; percibir; ver asistir; estar; estar presente
observera advertir; constatar; contemplar; controlar; dar un vistazo a; darse cuenta de; distinguir; estar presente; estudiar; examinar; hojear; inspeccionar; lorear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; señalar; ver; vigilar guardar; mirar; observar; percatarse de; prestar atención
se abarcar con la vista; atisbar; contemplar; dar un vistazo a; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vigilar; vislumbrar
skåda abarcar con la vista; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar
stirra på dar un vistazo a; mirar a; observar; percibir mirar con la boca abierta; mirar fijamente
ta betalt alzar; cobrar; elevar; imponer; levantar; percibir; recaudar
titta på contemplar; dar un vistazo a; distinguir; mirar; mirar a; notar; observar; percatarse de; percibir; ver; vigilar controlar; examinar; inspeccionar; ir a ver; mirar a; pasar revista a; repasar; verificar; visitar
uppfatta advertir; darse cuenta de; entrever; observar; percibir
uppmärksamma abarcar con la vista; advertir; atisbar; constatar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar tomar nota
åse distinguir; estudiar; examinar; hojear; inspeccionar; lorear; mirar; notar; observar; percibir; ver guardar; mirar; observar; percatarse de; prestar atención; vigilar
åskåda contemplar; dar un vistazo a; distinguir; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; ver; vigilar
övervara contemplar; distinguir; estar presente; notar; observar; percibir; ver
ModifierRelated TranslationsOther Translations
stirra på mirado fijamente

Synonyms for "percibir":


Wiktionary Translations for percibir:


Cross Translation:
FromToVia
percibir greppa; förstå apprehend — to understand; to recognize
percibir urskilja discern — to detect with the senses, especially with the eyes
percibir begripa perceive — to understand
percibir inkassera incasseren — (geld) in ontvangst nemen.
percibir konstatera feststellen — etwas bemerken, wahrnehmen

Related Translations for percibir