Spanish

Detailed Translations for remendar from Spanish to Swedish

remendar:

remendar verb

 1. remendar (arreglar; ordenar; limpiar)
  fixa; laga; reparera
  • fixa verb (fixar, fixade, fixat)
  • laga verb (lagar, lagade, lagat)
  • reparera verb (reparerar, reparerade, reparerat)
 2. remendar (reparar; arreglar; fijar; )
  återställa; laga; reparera; iståndsätta; godgöra
  • återställa verb (återställer, återställde, återställt)
  • laga verb (lagar, lagade, lagat)
  • reparera verb (reparerar, reparerade, reparerat)
  • iståndsätta verb (iståndsätta, iståndsatte, iståndsatt)
  • godgöra verb (godgör, godgjorde, godgjort)
 3. remendar (reparar)
  laga; bota; reparera; läka; lappa
  • laga verb (lagar, lagade, lagat)
  • bota verb (botar, botade, botat)
  • reparera verb (reparerar, reparerade, reparerat)
  • läka verb (läkar, läkade, läkat)
  • lappa verb
 4. remendar (reforzar; animar; apañar; )
  hjälpa fram; puffa för; skjuta fram; hjälpa upp
  • hjälpa fram verb (hjälper fram, hjälpte fram, hjälpt fram)
  • puffa för verb (puffar för, puffade för, puffat för)
  • skjuta fram verb (skjuter fram, sköt fram, skjutit fram)
  • hjälpa upp verb (hjälper upp, hjälpte upp, hjälpt upp)
 5. remendar (armar; hacer; crear; )
  skapa; uppfinna; konstruera; designa
  • skapa verb (skapar, skapade, skapat)
  • uppfinna verb (uppfinner, uppfann, uppfunnit)
  • konstruera verb (konstruerar, konstruerade, konstruerat)
  • designa verb (designar, designade, designat)
 6. remendar (ganar; realizar; componer; )
  medföra; åstadkomma; framkalla; orsaka; vålla; föranleda
  • medföra verb (medför, medförde, medfört)
  • åstadkomma verb (åstadkommer, åstadkomm, åstadkommit)
  • framkalla verb (framkallar, framkallade, framkallat)
  • orsaka verb (orsakar, orsakade, orsakat)
  • vålla verb (vållar, vållade, vållat)
  • föranleda verb (föranleder, föranledde, föranlett)
 7. remendar (alterar; cambiar; modificar; )
  förändra; byta ut; ändra
  • förändra verb (förändrar, förändrade, förändrat)
  • byta ut verb (bytar ut, bytade ut, bytat ut)
  • ändra verb (ändrar, ändrade, ändrat)
 8. remendar (renovar; arreglar; mejorar; )
  renovera; sanera
  • renovera verb (renoverar, renoverade, renoverat)
  • sanera verb (sanerar, sanerade, sanerat)
 9. remendar (restaurar; subsanar; renovar; )
  renovera; restaurera
  • renovera verb (renoverar, renoverade, renoverat)
  • restaurera verb (restaurerar, restaurerade, restaurerat)

Conjugations for remendar:

presente
 1. remiendo
 2. remiendas
 3. remienda
 4. remendamos
 5. remendáis
 6. remiendan
imperfecto
 1. remendaba
 2. remendabas
 3. remendaba
 4. remendábamos
 5. remendabais
 6. remendaban
indefinido
 1. remendé
 2. remendaste
 3. remendó
 4. remendamos
 5. remendasteis
 6. remendaron
fut. de ind.
 1. remendaré
 2. remendarás
 3. remendará
 4. remendaremos
 5. remendaréis
 6. remendarán
condic.
 1. remendaría
 2. remendarías
 3. remendaría
 4. remendaríamos
 5. remendaríais
 6. remendarían
pres. de subj.
 1. que remiende
 2. que remiendes
 3. que remiende
 4. que remendemos
 5. que remendéis
 6. que remienden
imp. de subj.
 1. que remendara
 2. que remendaras
 3. que remendara
 4. que remendáramos
 5. que remendarais
 6. que remendaran
miscelánea
 1. ¡remienda!
 2. ¡remendad!
 3. ¡no remiendes!
 4. ¡no remendéis!
 5. remendado
 6. remendando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for remendar:

NounRelated TranslationsOther Translations
fixa sujeción
VerbRelated TranslationsOther Translations
bota remendar; reparar cicatrizar; curar; curarse; destripar arenques; encubrir; limpiar; ponerse bueno; reparar; reponerse; restablecerse; sanar; sanear
byta ut alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar
designa armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar crear; diseñar; estilizar; trazar
fixa arreglar; limpiar; ordenar; remendar apañárselas; arreglar; arreglárselas; conseguir; corregir; finalizar; hacérselas; ingeniárselas; lograr; manejárselas; poner recto; rectificar; solucionar; tener acabado; tener listo; terminar
framkalla componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar hacer edificable
föranleda componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar causar; inducir; motivar; ocasionar; originar; producir
förändra alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar actualizar; hacer de nuevo; innovar; modernizar; modificar; reformar; refrescar; rehacer; renovar; repetir
godgöra arreglar; corregir; fijar; modificar; reajustar; remendar; reparar; restaurar
hjälpa fram animar; apañar; apuntalar; aviar; mejorar; reforzar; remendar ayudar; hacer progresar
hjälpa upp animar; apañar; apuntalar; aviar; mejorar; reforzar; remendar
iståndsätta arreglar; corregir; fijar; modificar; reajustar; remendar; reparar; restaurar
konstruera armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar apretar; compendiar; comprimir; concentrarse; condensarse; crear; diseñar; divagar; estrujar; fantasear; idear; imaginar; inventar; pensar; planear; trazar
laga arreglar; corregir; fijar; limpiar; modificar; ordenar; reajustar; remendar; reparar; restaurar aderezar; apercibir; aprestar; arder; arreglar; disparar; enmasillar; hacer fuego; llamear; llenar con masilla; oscilar; preparar; prepararse; tapar huecos; taponar; zurcir
lappa remendar; reparar
läka remendar; reparar
medföra componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar implicar
orsaka componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar armar; causar; componer; confeccionar; engendrar; ocasionar; originar; producir; provocar
puffa för animar; apañar; apuntalar; aviar; mejorar; reforzar; remendar
renovera actualizar; adecentar; alzar; arreglar; cambiar; corregir; grabar; hospitalizar; innovar; mejorar; modernizar; ordenar; prosperar; reconocer; recuperarse; reformar; refrescar; rehabilitar; remendar; renovar; reorganizar; reparar; reponerse; restablecer; restablecerse; restaurar; sanar; subsanar actualizar; alzar; arreglar; cambiar; florecer; innovar; levantar; modernizar; prosperar; reedificar; reformar; rehabilitar; renovar; reorganizar; reparar; restaurar; sanear
reparera arreglar; corregir; fijar; limpiar; modificar; ordenar; reajustar; remendar; reparar; restaurar ajustar; arreglar; corregir; poner en orden; rehabilitar; reparar; reponerse; restablecer; restablecerse; restaurar
restaurera actualizar; adecentar; alzar; arreglar; cambiar; corregir; grabar; hospitalizar; innovar; mejorar; modernizar; ordenar; prosperar; reconocer; recuperarse; reformar; refrescar; rehabilitar; remendar; renovar; reorganizar; reparar; reponerse; restablecer; restablecerse; restaurar; sanar; subsanar
sanera actualizar; adecentar; arreglar; mejorar; modernizar; ordenar; rehabilitar; remendar; renovar; restaurar; sanar reestructurar; remodelar; reorganizar; sanear
skapa armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar adecentar; amasar; arreglar; concebir; constituir; crear; dar forma; dar masajes; diseñar; extraer; formar; hacer; macerar; masajear; modelar; moldear; proyectar; sacar con pala; trabajar con pala; trazar
skjuta fram animar; apañar; apuntalar; aviar; mejorar; reforzar; remendar
uppfinna armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar apretar; averiguar; compendiar; comprimir; concentrarse; condensarse; descubrir; detectar; divagar; enterarse; estrujar; fantasear; idear; imaginar; inventar; pensar; planear
vålla componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar
ändra alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; cambiar de velocidad; convertir; enmendar; modificar; reformar; rever; revisar
åstadkomma componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar acumular; acumularse; apilar; causar; desarrollar; ejecutar; explotar; hacer realidad; motivar; ocasionar; originar; producir; realizar
återställa arreglar; corregir; fijar; modificar; reajustar; remendar; reparar; restaurar actualizar; ajustar; alzar; arreglar; cambiar; despachar; florecer; innovar; levantar; modernizar; poner de nuevo; poner en orden; prosperar; rebajar; recuperar; reedificar; reformar; rehabilitar; renovar; reorganizar; reparar; reponer; restablecer; restablecerse; restaurar; revertir; sanear; volver a poner; volver a su lugar
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
återställa restauración

Synonyms for "remendar":


Wiktionary Translations for remendar:


Cross Translation:
FromToVia
remendar reparera mend — to repair
remendar bättra på; laga ausbessern — eine beschädigte Stelle beseitigen, meist wenn der Schaden nicht sehr groß ist und die Funktion nicht vollkommen verloren ist
remendar flicka rapiécermettre des pièces à du linge, à des habits, à des meubles.

Related Translations for remendar