Spanish

Detailed Translations for reparar from Spanish to Swedish

reparar:

reparar verb

 1. reparar (restablecerse; rehabilitar; arreglar; )
  reparera
  • reparera verb (reparerar, reparerade, reparerat)
 2. reparar (mejorar)
  bestämma sig; uppfiffa
  • bestämma sig verb (bestämmer sig, bestämde sig, bestämt sig)
  • uppfiffa verb (uppfiffar, uppfiffade, uppfiffat)
 3. reparar (alterar; cambiar; modificar; )
  förändra; byta ut; ändra
  • förändra verb (förändrar, förändrade, förändrat)
  • byta ut verb (bytar ut, bytade ut, bytat ut)
  • ändra verb (ändrar, ändrade, ändrat)
 4. reparar (arreglar; fijar; modificar; )
  återställa; laga; reparera; iståndsätta; godgöra
  • återställa verb (återställer, återställde, återställt)
  • laga verb (lagar, lagade, lagat)
  • reparera verb (reparerar, reparerade, reparerat)
  • iståndsätta verb (iståndsätta, iståndsatte, iståndsatt)
  • godgöra verb (godgör, godgjorde, godgjort)
 5. reparar (armar; hacer; crear; )
  skapa; uppfinna; konstruera; designa
  • skapa verb (skapar, skapade, skapat)
  • uppfinna verb (uppfinner, uppfann, uppfunnit)
  • konstruera verb (konstruerar, konstruerade, konstruerat)
  • designa verb (designar, designade, designat)
 6. reparar (rectificar; corregir; restablecer; restaurar; poner recto)
  rätta till; rättgöra
  • rätta till verb (rättar till, rättade till, rättat till)
  • rättgöra verb (rättgör, rättgjorde, rättgjort)
 7. reparar (ganar; realizar; componer; )
  medföra; åstadkomma; framkalla; orsaka; vålla; föranleda
  • medföra verb (medför, medförde, medfört)
  • åstadkomma verb (åstadkommer, åstadkomm, åstadkommit)
  • framkalla verb (framkallar, framkallade, framkallat)
  • orsaka verb (orsakar, orsakade, orsakat)
  • vålla verb (vållar, vållade, vållat)
  • föranleda verb (föranleder, föranledde, föranlett)
 8. reparar (curarse; restablecerse; sanar; )
  bota; kurera; återställa vid god hälsa
  • bota verb (botar, botade, botat)
  • kurera verb (kurerar, kurerade, kurerat)
  • återställa vid god hälsa verb (återställer vid god hälsa, återställde vid god hälsa, återställt vid god hälsa)
 9. reparar (reestructurar; remodelar; sanear; reorganizar)
  uppbygga; reorganisera
  • uppbygga verb (uppbygger, uppbyggde, uppbyggt)
  • reorganisera verb (reorganiserar, reorganiserade, reorganiserat)
 10. reparar (renovar; levantar; rehabilitar; )
  återställa; renovera; förnya; rusta upp
  • återställa verb (återställer, återställde, återställt)
  • renovera verb (renoverar, renoverade, renoverat)
  • förnya verb (förnyar, förnyade, förnyat)
  • rusta upp verb (rustar upp, rustade upp, rustat upp)
 11. reparar (restaurar; subsanar; renovar; )
  renovera; restaurera
  • renovera verb (renoverar, renoverade, renoverat)
  • restaurera verb (restaurerar, restaurerade, restaurerat)
 12. reparar (rehabilitar; mejorar; corregir; )
  förbättra; förnya; bli bättre
  • förbättra verb (förbättrar, förbättrade, förbättrat)
  • förnya verb (förnyar, förnyade, förnyat)
  • bli bättre verb (blir bättre, blev bättre, blivit bättre)
 13. reparar (remendar)
  laga; bota; reparera; läka; lappa
  • laga verb (lagar, lagade, lagat)
  • bota verb (botar, botade, botat)
  • reparera verb (reparerar, reparerade, reparerat)
  • läka verb (läkar, läkade, läkat)
  • lappa verb
 14. reparar (revisión)

Conjugations for reparar:

presente
 1. reparo
 2. reparas
 3. repara
 4. reparamos
 5. reparáis
 6. reparan
imperfecto
 1. reparaba
 2. reparabas
 3. reparaba
 4. reparábamos
 5. reparabais
 6. reparaban
indefinido
 1. reparé
 2. reparaste
 3. reparó
 4. reparamos
 5. reparasteis
 6. repararon
fut. de ind.
 1. repararé
 2. repararás
 3. reparará
 4. repararemos
 5. repararéis
 6. repararán
condic.
 1. repararía
 2. repararías
 3. repararía
 4. repararíamos
 5. repararíais
 6. repararían
pres. de subj.
 1. que repare
 2. que repares
 3. que repare
 4. que reparemos
 5. que reparéis
 6. que reparen
imp. de subj.
 1. que reparara
 2. que repararas
 3. que reparara
 4. que reparáramos
 5. que repararais
 6. que repararan
miscelánea
 1. ¡repara!
 2. ¡reparad!
 3. ¡no repares!
 4. ¡no reparéis!
 5. reparado
 6. reparando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for reparar:

VerbRelated TranslationsOther Translations
bestämma sig mejorar; reparar
bli bättre corregir; mejorar; perfeccionar; rectificar; rehabilitar; renovar; reparar encaramarse; encumbrarse; enriquecer; subir
bota cicatrizar; curar; curarse; encubrir; ponerse bueno; remendar; reparar; restablecerse; sanar; sanear curar; curarse; destripar arenques; limpiar; ponerse bueno; reponerse; restablecerse; sanar
byta ut alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar
designa armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar crear; diseñar; estilizar; trazar
framkalla componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar hacer edificable
föranleda componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar causar; inducir; motivar; ocasionar; originar; producir
förbättra corregir; mejorar; perfeccionar; rectificar; rehabilitar; renovar; reparar abrillantar; corregir; encaramarse; encumbrarse; enriquecer; hacer mejor; igualar; mejorar; perfeccionar; poner derecho; rectificar; refinar; subir
förnya actualizar; alzar; cambiar; corregir; florecer; innovar; levantar; mejorar; modernizar; perfeccionar; prosperar; rectificar; reformar; rehabilitar; renovar; reorganizar; reparar; restaurar; sanear actualizar; arreglar; hacer de nuevo; innovar; modernizar; modificar; reconocer; reedificar; reformar; refrescar; regenerar; rehabilitar; rehacer; rejuvenecer; renovar; reorganizar; repetir; restaurar; transformar
förändra alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar actualizar; hacer de nuevo; innovar; modernizar; modificar; reformar; refrescar; rehacer; renovar; repetir
godgöra arreglar; corregir; fijar; modificar; reajustar; remendar; reparar; restaurar
iståndsätta arreglar; corregir; fijar; modificar; reajustar; remendar; reparar; restaurar
konstruera armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar apretar; compendiar; comprimir; concentrarse; condensarse; crear; diseñar; divagar; estrujar; fantasear; idear; imaginar; inventar; pensar; planear; trazar
kurera cicatrizar; curar; curarse; encubrir; ponerse bueno; reparar; restablecerse; sanar; sanear curar; curarse; ponerse bueno; reponerse; restablecerse; sanar
laga arreglar; corregir; fijar; modificar; reajustar; remendar; reparar; restaurar aderezar; apercibir; aprestar; arder; arreglar; disparar; enmasillar; hacer fuego; limpiar; llamear; llenar con masilla; ordenar; oscilar; preparar; prepararse; remendar; tapar huecos; taponar; zurcir
lappa remendar; reparar
läka remendar; reparar
medföra componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar implicar
orsaka componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar armar; causar; componer; confeccionar; engendrar; ocasionar; originar; producir; provocar
renovera actualizar; adecentar; alzar; arreglar; cambiar; corregir; florecer; grabar; hospitalizar; innovar; levantar; mejorar; modernizar; ordenar; prosperar; reconocer; recuperarse; reformar; refrescar; rehabilitar; remendar; renovar; reorganizar; reparar; reponerse; restablecer; restablecerse; restaurar; sanar; sanear; subsanar actualizar; adecentar; arreglar; mejorar; modernizar; ordenar; reedificar; rehabilitar; remendar; renovar; restaurar; sanar
reorganisera reestructurar; remodelar; reorganizar; reparar; sanear
reparera ajustar; arreglar; corregir; fijar; modificar; poner en orden; reajustar; rehabilitar; remendar; reparar; reponerse; restablecer; restablecerse; restaurar arreglar; limpiar; ordenar; remendar
restaurera actualizar; adecentar; alzar; arreglar; cambiar; corregir; grabar; hospitalizar; innovar; mejorar; modernizar; ordenar; prosperar; reconocer; recuperarse; reformar; refrescar; rehabilitar; remendar; renovar; reorganizar; reparar; reponerse; restablecer; restablecerse; restaurar; sanar; subsanar
rusta upp actualizar; alzar; cambiar; florecer; innovar; levantar; modernizar; prosperar; reformar; rehabilitar; renovar; reorganizar; reparar; restaurar; sanear
rätta till corregir; poner recto; rectificar; reparar; restablecer; restaurar compensar; dar alcance a; hacer recto; poner derecho; poner recto; rectificar; recuperar
rättgöra corregir; poner recto; rectificar; reparar; restablecer; restaurar
skapa armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar adecentar; amasar; arreglar; concebir; constituir; crear; dar forma; dar masajes; diseñar; extraer; formar; hacer; macerar; masajear; modelar; moldear; proyectar; sacar con pala; trabajar con pala; trazar
uppbygga reestructurar; remodelar; reorganizar; reparar; sanear
uppfiffa mejorar; reparar
uppfinna armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar apretar; averiguar; compendiar; comprimir; concentrarse; condensarse; descubrir; detectar; divagar; enterarse; estrujar; fantasear; idear; imaginar; inventar; pensar; planear
vålla componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar
ändra alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; cambiar de velocidad; convertir; enmendar; modificar; reformar; rever; revisar
åstadkomma componer; confeccionar; ganar; plasmar; realizar; remendar; reparar acumular; acumularse; apilar; causar; desarrollar; ejecutar; explotar; hacer realidad; motivar; ocasionar; originar; producir; realizar
återställa actualizar; alzar; arreglar; cambiar; corregir; fijar; florecer; innovar; levantar; modernizar; modificar; prosperar; reajustar; reformar; rehabilitar; remendar; renovar; reorganizar; reparar; restaurar; sanear ajustar; arreglar; despachar; poner de nuevo; poner en orden; rebajar; recuperar; reedificar; rehabilitar; renovar; reponer; restablecer; restablecerse; restaurar; revertir; volver a poner; volver a su lugar
återställa vid god hälsa cicatrizar; curar; curarse; encubrir; ponerse bueno; reparar; restablecerse; sanar; sanear
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
snabbkorrigering reparar; revisión
återställa restauración
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bli bättre curativa; curativo

Synonyms for "reparar":


Wiktionary Translations for reparar:


Cross Translation:
FromToVia
reparar fixa fix — to mend or repair
reparar reparera repair — to restore to good working order
reparar bättra på; laga ausbessern — eine beschädigte Stelle beseitigen, meist wenn der Schaden nicht sehr groß ist und die Funktion nicht vollkommen verloren ist
reparar laga; reparera reparieren — einen Schaden entfernen
reparar reparera; rätta refaire — Réparer, raccommoder, rajuster une chose ruinée ou abîmée. (Sens général)
reparar reparera; rätta remédierporter remède, apporter du remède.
reparar rätta réparerremettre en état ce qui endommager.