Spanish

Detailed Translations for salir from Spanish to Swedish

salir:

salir verb

 1. salir (irse; partir; largarse; marcharse)
  bryta upp; gå bort; lämna; avresa
  • bryta upp verb (bryter upp, bröt upp, brutit upp)
  • gå bort verb (går bort, gick bort, gått bort)
  • lämna verb (lämnar, lämnade, lämnat)
  • avresa verb (avreser, avreste, avrest)
 2. salir (dar pasos; estar de juerga; ir al paso; andar)
  vara ute och festa; rumla; ruckla
  • vara ute och festa verb (är ute och festa, var ute och festa, varit ute och festa)
  • rumla verb (rumlar, rumlade, rumlat)
  • ruckla verb (rucklar, rucklade, rucklat)
 3. salir (irse; dejar; marcharse; )
  avgå ifrån
  • avgå ifrån verb (avgår ifrån, avgick ifrån, avgått ifrån)
 4. salir (irse; marcharse; irse de viaje)
  åka iväg; resa iväg
  • åka iväg verb (åker iväg, åkte iväg, åkt iväg)
  • resa iväg verb (reser iväg, reste iväg, resat iväg)
 5. salir (ir a parar; venir a parar; acabar; llegar; resultar)
  sluta; upphöra
  • sluta verb (slutar, slutade, slutat)
  • upphöra verb (upphör, upphörde, upphört)
 6. salir (viajar; viajar por; partir; )
  resa omkring; luffa
  • resa omkring verb (reser omkring, reste omkring, rest omkring)
  • luffa verb (luffar, luffade, luffat)
 7. salir (irse de viaje; irse; marcharse; )
  avresa
  • avresa verb (avreser, avreste, avrest)
 8. salir (deducirse de; resultar; resultar de; )
  vara uppfyllad; vara fullgjord
 9. salir (bajar)
  kliva ur; kliva av
  • kliva ur verb (kliver ur, klev ur, klivit ur)
  • kliva av verb (kliver av, klev av, klivit av)
 10. salir
  gå ut
  • gå ut verb (går ut, gick ut, gått ut)
 11. salir
  rida ut; rida ut stormen; klara till slutet; avluta loppet
  • rida ut verb (reder ut, red ut, ridit ut)
  • rida ut stormen verb (reder ut stormen, red ut stormen, ridit ut stormen)
  • klara till slutet verb (klarar till slutet, klarade till slutet, klarat till slutet)
  • avluta loppet verb (avlutar loppet, avlutade loppet, avlutat loppet)
 12. salir
  stå främst
  • stå främst verb (står främst, stod främst, stått främst)
 13. salir
  avsluta
  • avsluta verb (avslutar, avslutade, avslutat)
 14. salir (evadir; pasar desapercibido; escapar; )
  komma undan; fly; bryta sig loss
  • komma undan verb (kommer undan, komm undan, kommit undan)
  • fly verb (flyr, flydde, flytt)
  • bryta sig loss verb (bryter sig loss, bröt sig loss, brutit sig loss)
 15. salir (ser adecuado; brotar; aparecer; )
  passa; vara riktig; vara lämplig; ägna sig för
  • passa verb (passar, passade, passat)
  • vara riktig verb (är riktig, var riktig, varit riktig)
  • vara lämplig verb (är lämplig, var lämplig, varit lämplig)
  • ägna sig för verb (ägnar sig för, ägnade sig för, ägnat sig för)
 16. salir (largarse; marcharse; irse; )
  fly; rymma; smita; springa bort
  • fly verb (flyr, flydde, flytt)
  • rymma verb (rymer, rymde, rymt)
  • smita verb (smiter, smet, smitit)
  • springa bort verb (springer bort, sprang bort, sprungit bort)
 17. salir (hacer un extracto; extraer; sacar; )
  extrahera; utvinna
  • extrahera verb (extraherar, extraherade, extraherat)
  • utvinna verb (utvinner, utvann, utvunnit)
 18. salir (abrir; desanudar; hacer; )
  sno upp; lösa upp; knäppa upp; sprätta upp; spänna av
  • sno upp verb (snor upp, snodde upp, snott upp)
  • lösa upp verb (löser upp, löste upp, löst upp)
  • knäppa upp verb (knäpper upp, knäppte upp, knäppt upp)
  • sprätta upp verb (sprättar upp, sprättade upp, sprättat upp)
  • spänna av verb (spänner av, spände av, spänt av)
 19. salir (desertar; pasarse; eludir; )
  defektera
  • defektera verb (defekterar, defekterade, defekterat)
 20. salir (ser puesto en libertad; liberarse; evadirse; )
  befrias från; bli befriad; komma loss
  • befrias från verb (befrias från, befriades från, befriats från)
  • bli befriad verb (blir befriad, blev befriad, blivit befriad)
  • komma loss verb (kommer loss, komm loss, kommit loss)
 21. salir (resaltar; sobresalir)
  skjuta ut; sticka fram
  • skjuta ut verb (skjuter ut, sköt ut, skjutit ut)
  • sticka fram verb (sticker fram, stack fram, stuckit fram)
 22. salir (desentenderse; dejar; dejar de; )
  sluta; lägga av
  • sluta verb (slutar, slutade, slutat)
  • lägga av verb (lägger av, lade av, lagt av)

Conjugations for salir:

presente
 1. salgo
 2. sales
 3. sale
 4. salimos
 5. salís
 6. salen
imperfecto
 1. salía
 2. salías
 3. salía
 4. salíamos
 5. salíais
 6. salían
indefinido
 1. salí
 2. saliste
 3. salió
 4. salimos
 5. salisteis
 6. salieron
fut. de ind.
 1. saldré
 2. saldrás
 3. saldrá
 4. saldremos
 5. saldréis
 6. saldrán
condic.
 1. saldría
 2. saldrías
 3. saldría
 4. saldríamos
 5. saldríais
 6. saldrían
pres. de subj.
 1. que salga
 2. que salgas
 3. que salga
 4. que salgamos
 5. que salgáis
 6. que salgan
imp. de subj.
 1. que saliera
 2. que salieras
 3. que saliera
 4. que saliéramos
 5. que salierais
 6. que salieran
miscelánea
 1. ¡sal!
 2. ¡salid!
 3. ¡no salgas!
 4. ¡no salgáis!
 5. salido
 6. saliendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

salir [el ~] noun

 1. el salir (marcha; salidas; fallecimiento)
  lämna; åka bort
 2. el salir
  lämna

Translation Matrix for salir:

NounRelated TranslationsOther Translations
avresa salida
avsluta acabado
bryta upp arrepentirse; marcharse
komma coma; coma decimal; signo de puntuación decimal; signo decimal
lämna fallecimiento; marcha; salidas; salir
åka bort fallecimiento; marcha; salidas; salir
VerbRelated TranslationsOther Translations
avgå ifrån abandonar; cesar; dejar; irse; marcharse; retirarse; salir
avluta loppet salir
avresa abandonar; agotar; alejarse de; correrse; irse; irse de viaje; largarse; marcharse; partir; salir; zarpar salir navegando; salir velando
avsluta salir acabar; apagar; arreglarse; celebrar; comerlo todo; complementar; completar; concluir; cruzar la meta; dar fin a; enrollar; estar en las últimas; finalizar; haber terminado; ir a parar en; leer hasta el fin; llegar; llegar a; perfeccionar; quitarse; rebobinar; tener acabado; tener listo; terminar; terminar de leer; volver a llenar
befrias från dejarse ir; despegar; desprenderse; escapar; escaparse; evadir; evadirse; liberarse; quedar en libertad; quedar libre; salir; ser liberado; ser puesto en libertad
bli befriad dejarse ir; despegar; desprenderse; escapar; escaparse; evadir; evadirse; liberarse; quedar en libertad; quedar libre; salir; ser liberado; ser puesto en libertad
bryta sig loss apearse; bajar; dejarse libre; descender; desembarcarse; escabullirse; escapar; escapar de; esquivar; evadir; pasar desapercibido; refugiarse; salir
bryta upp irse; largarse; marcharse; partir; salir abrir; abrir bruscamente; desarmar; desarticularse; desempedrar; desencajar; deshacer; desmontar; despedirse; forzar; separarse; terminar
defektera desertar; destacarse; eludir; hundirse; largarse; pasar desapercibido; pasarse; salir
extrahera extraer; hacer un extracto; recapitular; resumir; sacar; salir; separar; sintetizar; tirar de extraer
fly apearse; bajar; coger las de Villadiego; dejarse libre; descender; desembarcarse; despedirse a la francesa; escabullirse; escapar; escapar de; escaparse; esquivar; evadir; evadirse; fugarse; huirse; irse; irse pitando; largarse; marcharse; pasar desapercibido; refugiarse; salir; tomar las de Villadiego acelerar; apresurarse; aumentar la velocidad al llegar cerca de la meta; ceder; correr; correr velozmente; dar prisa; darse prisa; discurrir; escapar; escurrirse; esquivar; evadir; fluir; galopear; huir; huir de; ir al galope; ir al trote; ir corriendo; meter prisa; sprintar; trotar
gå bort irse; largarse; marcharse; partir; salir abandonar; adormecerse; adormilarse; caer; desaparecer; dormirse; dormitarse; fallecer; morir; morirse; perecer
gå ut salir caducar
klara till slutet salir
kliva av bajar; salir descender; desprenderse; soltar; soltarse
kliva ur bajar; salir
knäppa upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar desabrochar; desatar
komma acercarse andando a pie; acudir; ejacular; venir
komma loss dejarse ir; despegar; desprenderse; escapar; escaparse; evadir; evadirse; liberarse; quedar en libertad; quedar libre; salir; ser liberado; ser puesto en libertad desatarse; desprenderse; soltarse
komma undan apearse; bajar; dejarse libre; descender; desembarcarse; escabullirse; escapar; escapar de; esquivar; evadir; pasar desapercibido; refugiarse; salir conseguir que se marche; escabullirse
luffa emigrar; errar; estar tirado; partir; salir; viajar; viajar por
lägga av abandonar; dejar; dejar de; desemprender; desenganchar; desentenderse; desprenderse; desvincular; parar; quedar eliminado; retirarse; salir; salir de; soltar contener; dejar de lado; desprenderse; negar; no aceptar; poner aparte; rechazar; reservar; reservar un viaje; reservarse; soltar; soltarse
lämna irse; largarse; marcharse; partir; salir abandonar; ceder; desprenderse; entregar; entregar a domicilio; irse; llevar; repartir; repartir a domicilio; retirar; soltar; soltarse; suministrar; traer
lösa upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar borrar; descifrar; desembrollar; desenmarañar; desenredar; desleír; disolver; disolverse; estar en estado de descomposición; rayar; resolver; solucionar; tachar
passa abrirse; ajustar; aparecer; arreglárselas; brotar; convenir; resultar; salir; ser adecuado; ser claro; ser evidente; ser manifiesto; tener suficiente agradar; coincidir; coincidir con; concertar; concordar; contentar; convenir; dar gust a; dar satisfacción a; embellecer; encajar; favorecer; quedar bien
resa iväg irse; irse de viaje; marcharse; salir
resa omkring emigrar; errar; estar tirado; partir; salir; viajar; viajar por recorrer; viajar; viajar por
rida ut salir
rida ut stormen salir
ruckla andar; dar pasos; estar de juerga; ir al paso; salir
rumla andar; dar pasos; estar de juerga; ir al paso; salir
rymma coger las de Villadiego; despedirse a la francesa; escaparse; evadirse; fugarse; huirse; irse; irse pitando; largarse; marcharse; salir; tomar las de Villadiego
skjuta ut resaltar; salir; sobresalir
sluta abandonar; acabar; dejar; dejar de; desemprender; desenganchar; desentenderse; desprenderse; desvincular; ir a parar; llegar; parar; quedar eliminado; resultar; retirarse; salir; salir de; soltar; venir a parar abandonar; celebrar; concluir; cruzar la meta; detener; empatar; enrollar; excretar; finalizar; llegar; parar; prescendir de; rebobinar; renunciar a; suspender; terminar
smita coger las de Villadiego; despedirse a la francesa; escaparse; evadirse; fugarse; huirse; irse; irse pitando; largarse; marcharse; salir; tomar las de Villadiego
sno upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar
springa bort coger las de Villadiego; despedirse a la francesa; escaparse; evadirse; fugarse; huirse; irse; irse pitando; largarse; marcharse; salir; tomar las de Villadiego escabullirse
sprätta upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar
spänna av abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar relajarse
sticka fram resaltar; salir; sobresalir
strömma ut arrojar a presión
stå främst salir
upphöra acabar; ir a parar; llegar; resultar; salir; venir a parar abandonar; caducar; dejar; desistir de; empatar; excretar; no ponerse; parar; prescendir de; renunciar a; suspender; terminar
utvinna extraer; hacer un extracto; recapitular; resumir; sacar; salir; separar; sintetizar; tirar de
vara fullgjord deducirse de; derivarse de; desprenderse de; resultar; resultar de; resultarse; salir
vara lämplig abrirse; ajustar; aparecer; arreglárselas; brotar; convenir; resultar; salir; ser adecuado; ser claro; ser evidente; ser manifiesto; tener suficiente
vara riktig abrirse; ajustar; aparecer; arreglárselas; brotar; convenir; resultar; salir; ser adecuado; ser claro; ser evidente; ser manifiesto; tener suficiente
vara uppfyllad deducirse de; derivarse de; desprenderse de; resultar; resultar de; resultarse; salir
vara ute och festa andar; dar pasos; estar de juerga; ir al paso; salir
ägna sig för abrirse; ajustar; aparecer; arreglárselas; brotar; convenir; resultar; salir; ser adecuado; ser claro; ser evidente; ser manifiesto; tener suficiente
åka bort lograr escaparse; lograr salir; refugiarse
åka iväg irse; irse de viaje; marcharse; salir
OtherRelated TranslationsOther Translations
komma emitir; salir
strömma ut emitir; salir

Synonyms for "salir":


Wiktionary Translations for salir:


Cross Translation:
FromToVia
salir lämna; från; avlägsna depart — to go away from
salir ; lämna exit — go out
salir dejta; gå ut go — to date (jump)
salir avresa; lämna leave — To depart (intransitive)
salir logga ut log out — to exit an account in a computing system
salir lämna quit — to leave
salir gå upp rise — of a celestial body: to appear to move from behind the horizon
salir svänga av; stanna turn off — leave a road
salir lämna verlaten — weggaan
salir utmynna; sluta; föra; leda; öppna sig; suppurera aboutirtoucher par un bout.
salir ge sig iväg partir — (vieilli) diviser en plusieurs parts. On ne l’emploie plus, en ce sens, que dans cette phrase :

Related Translations for salir