Spanish

Detailed Translations for servir from Spanish to Swedish

servir:

servir verb

 1. servir (valer; ser útil)
  passa för; servera; tjäna
  • passa för verb (passar för, passade för, passat för)
  • servera verb (serverar, serverade, serverat)
  • tjäna verb (tjänar, tjänade, tjänat)
 2. servir (ayudar; asistir; ser de ayuda; )
  hjälpa; stödja; ge bistånd; assistera
  • hjälpa verb (hjälpar, hjälpade, hjälpat)
  • stödja verb (stöder, stödde, stött)
  • ge bistånd verb (ger bistånd, gav bistånd, givit bistånd)
  • assistera verb (assisterar, assisterade, assisterat)
 3. servir (conceder; dar; darse; )
  donera; skänka; ge
  • donera verb (donerar, donerade, donerat)
  • skänka verb (skänker, skänkte, skänkt)
  • ge verb (ger, gav, givit)
 4. servir (ser útil)
  finnas till hands; stå till tjänst
 5. servir
  vara i tjänst
 6. servir
  hjälpa till; förse; tillgodose; utrusta
  • hjälpa till verb (hjälper till, hjälpte till, hjälpt till)
  • förse verb (förser, försåg, försett)
  • tillgodose verb (tillgodoser, tillgodoste, tillgodoset)
  • utrusta verb (utrustar, utrustade, utrustat)
 7. servir (echar; escanchar; añadir)
  hälla på mera
  • hälla på mera verb (häller på mera, hällde på mera, hällt på mera)
 8. servir (servir en la mesa; poner delante)
  servera; utdela; utspisa
  • servera verb (serverar, serverade, serverat)
  • utdela verb (utdelar, utdelade, utdelat)
  • utspisa verb (utspisar, utspisade, utspisat)
 9. servir (manejar; operar; atender)
  servera
  • servera verb (serverar, serverade, serverat)
 10. servir (acceder a; echar; prestar; )
  tillåta
  • tillåta verb (tillåter, tillåtit, tillät)
 11. servir (poner delante; servir en la mesa)
  duka upp
  • duka upp verb (dukar upp, dukade upp, dukat upp)
 12. servir (asistir; atender; contribuir; )
  hjälpa; bistå; assistera
  • hjälpa verb (hjälpar, hjälpade, hjälpat)
  • bistå verb (bistår, bistod, bistått)
  • assistera verb (assisterar, assisterade, assisterat)

Conjugations for servir:

presente
 1. sirvo
 2. sirves
 3. sirve
 4. servimos
 5. servís
 6. sirven
imperfecto
 1. servía
 2. servías
 3. servía
 4. servíamos
 5. servíais
 6. servían
indefinido
 1. serví
 2. serviste
 3. sirvió
 4. servimos
 5. servisteis
 6. sirvieron
fut. de ind.
 1. serviré
 2. servirás
 3. servirá
 4. serviremos
 5. serviréis
 6. servirán
condic.
 1. serviría
 2. servirías
 3. serviría
 4. serviríamos
 5. serviríais
 6. servirían
pres. de subj.
 1. que sirva
 2. que sirvas
 3. que sirva
 4. que sirvamos
 5. que sirvais
 6. que sirvan
imp. de subj.
 1. que sirviera
 2. que sirvieras
 3. que sirviera
 4. que sirviéramos
 5. que sirvierais
 6. que sirvieran
miscelánea
 1. ¡sirve!
 2. ¡servid!
 3. ¡no sirvas!
 4. ¡no serváis!
 5. servido
 6. sirviendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

servir [el ~] noun

 1. el servir (servir al mesa)

Translation Matrix for servir:

NounRelated TranslationsOther Translations
hjälpa asistencia; prestación de ayuda
lägga upp servir; servir al mesa
servera servir; servir al mesa
skänka donación
VerbRelated TranslationsOther Translations
assistera asistir; atender; auxiliar; ayudar; colaborar; contribuir; cooperar; secundar; ser de ayuda; servir; socorrer; sostener aportar; ayudar; contribuir
bistå asistir; atender; auxiliar; ayudar; colaborar; contribuir; cooperar; secundar; servir; socorrer asistir; ayudar
donera ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; obsequiar con; otorgar; perdonar; preferir; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; verter
duka upp poner delante; servir; servir en la mesa
finnas till hands ser útil; servir
förse servir conceder; dar; entregar; facilitar; poner a la disposición; procurar; proporcionar; suministrar
ge ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; obsequiar con; otorgar; perdonar; preferir; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; verter alcanzar; dar; entregar; hacer entrega; llegar a; ofrecer; presentar; proporcionar; repartir; transmitir; traspasar
ge bistånd asistir; atender; ayudar; colaborar; cooperar; ser de ayuda; servir; sostener
hjälpa asistir; atender; auxiliar; ayudar; colaborar; contribuir; cooperar; secundar; ser de ayuda; servir; socorrer; sostener aportar; asistir; ayudar; contribuir; pensar; promocionar; ser amable; ser de ayuda; ser solícito
hjälpa till servir aportar; ayudar; contribuir
hälla på mera añadir; echar; escanchar; servir
lägga upp apartar; depositar sobre; poner a un lado; poner en el establo; poner en el garaje; servir la comida
passa för ser útil; servir; valer
servera atender; manejar; operar; poner delante; ser útil; servir; servir en la mesa; servir la comida en las platas; valer aumentar; aumentar la potencia de un motor; elevar; servir la comida
skänka ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; obsequiar con; otorgar; perdonar; preferir; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; verter
stå till tjänst ser útil; servir
stödja asistir; atender; ayudar; colaborar; cooperar; ser de ayuda; servir; sostener apoyar; sostener; subvencionar
tillgodose servir
tillåta acceder a; accedido; adjudicar; admitir; ahorrar; asentir a; complacer; conceder; conferir; consentir; cumplir con; dar; dar importancia a; darse; donar; echar; entregar; facilitar; no envidiar; obsequiar con; otorgar; perdonar; prestar; prestar ayuda; proporcionar; regalar; servir; suministrar; verter acceder; acceder a; accedido; admitir; autorizar; conceder; conferir; consentir; darse el lujo de; dejar; otorgar; permitir; permitirse
tjäna ser útil; servir; valer ganar; ganar dinero; ganarse la vida; hacer beneficios; hacerse acreedor a; mantener a la familia; merecer; merecerse
utdela poner delante; servir; servir en la mesa
utrusta servir dotar; equipar; otorgar; proveer; proveerse de
utspisa poner delante; servir; servir en la mesa
vara i tjänst servir
ModifierRelated TranslationsOther Translations
stå till tjänst a su servicio

Synonyms for "servir":


Wiktionary Translations for servir:


Cross Translation:
FromToVia
servir ta upp; sätta fram auftragen — Speisen auf dem Tisch servieren; ein Thema ansprechen
servir betjäna bedienenmit Akkusativ: jemandem Dienste leisten
servir tjänstgöra; tjäna dienen — in untergeordneter Stellung gegen Lohn oder Sold arbeiten
servir hjälpa; stå till tjänst dienenvon [1] abgeleitet, ohne Bezug auf das Entgelt: jemandem oder einer Sache von Nutzen sein
servir tjäna dienen — eine bestimmte Verwendung finden
servir serva serve — to work for
servir servera serve — to bring food to
servir serva serve — sports: to lead off with first delivery (of the ball)

Related Translations for servir