Spanish

Detailed Translations for soltarse from Spanish to Swedish

soltarse:

soltarse verb

 1. soltarse (desprenderse; soltar)
  lämna; lägga av; kliva av
  • lämna verb (lämnar, lämnade, lämnat)
  • lägga av verb (lägger av, lade av, lagt av)
  • kliva av verb (kliver av, klev av, klivit av)
 2. soltarse
  lösgöra; komma loss
  • lösgöra verb (lösgör, lösgörde, lösgjort)
  • komma loss verb (kommer loss, komm loss, kommit loss)
 3. soltarse (estallar; desatarse; prorrumpir)
  bryta ut; bryta sig fri; lösgöra sig
  • bryta ut verb (bryter ut, bröt ut, brutit ut)
  • bryta sig fri verb (bryter sig fri, bröt mig fri, brutit sig fri)
  • lösgöra sig verb (lösgör sig, lösgörde sig, lösgjort sig)
 4. soltarse (soltar; desatar)
  lösa; befria; frisläppa; släppa; släppa ut
  • lösa verb (löser, löste, löst)
  • befria verb (befriar, befriade, befriat)
  • frisläppa verb (frisläpper, frisläppte, frisläppt)
  • släppa verb (släpper, släppte, släppt)
  • släppa ut verb (släpper ut, släppte ut, släppt ut)
 5. soltarse (abrir; desanudar; hacer; )
  sno upp; lösa upp; knäppa upp; sprätta upp; spänna av
  • sno upp verb (snor upp, snodde upp, snott upp)
  • lösa upp verb (löser upp, löste upp, löst upp)
  • knäppa upp verb (knäpper upp, knäppte upp, knäppt upp)
  • sprätta upp verb (sprättar upp, sprättade upp, sprättat upp)
  • spänna av verb (spänner av, spände av, spänt av)
 6. soltarse (despegar remojando; despegar)
  blöta ur
  • blöta ur verb (blötar ur, blötte ur, blött ur)

Conjugations for soltarse:

presente
 1. me suelto
 2. te sueltas
 3. se suelta
 4. nos soltamos
 5. os soltáis
 6. se sueltan
imperfecto
 1. me soltaba
 2. te soltabas
 3. se soltaba
 4. nos soltábamos
 5. os soltabais
 6. se soltaban
indefinido
 1. me solté
 2. te soltaste
 3. se soltó
 4. nos soltamos
 5. os soltasteis
 6. se soltaron
fut. de ind.
 1. me soltaré
 2. te soltarás
 3. se soltará
 4. nos soltaremos
 5. os soltaréis
 6. se soltarán
condic.
 1. me soltaría
 2. te soltarías
 3. se soltaría
 4. nos soltaríamos
 5. os soltaríais
 6. se soltarían
pres. de subj.
 1. que me suelte
 2. que te sueltes
 3. que se suelte
 4. que nos soltemos
 5. que os soltéis
 6. que se suelten
imp. de subj.
 1. que me soltara
 2. que te soltaras
 3. que se soltara
 4. que nos soltáramos
 5. que os soltarais
 6. que se soltaran
miscelánea
 1. ¡suéltate!
 2. ¡soltaos!
 3. ¡no te sueltes!
 4. ¡no os soltéis!
 5. suelto
 6. soltándose
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for soltarse:

NounRelated TranslationsOther Translations
lämna fallecimiento; marcha; salidas; salir
VerbRelated TranslationsOther Translations
befria desatar; soltar; soltarse aliviar; amnistiar; dar libertad; dejar; dejar ir; dejar ir a una persona; dejar libre; dejar marchar a una persona; dejar sin ocupar; desahogar; excarcelar; levantar; levantar la prohibición de; liberar; libertar; no tenaz; poner en libertad; quitar
blöta ur despegar; despegar remojando; soltarse
bryta sig fri desatarse; estallar; prorrumpir; soltarse
bryta ut desatarse; estallar; prorrumpir; soltarse escaparse; soltarse con fuerza
frisläppa desatar; soltar; soltarse
kliva av desprenderse; soltar; soltarse bajar; descender; salir
knäppa upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar desabrochar; desatar
komma loss soltarse dejarse ir; desatarse; despegar; desprenderse; escapar; escaparse; evadir; evadirse; liberarse; quedar en libertad; quedar libre; salir; ser liberado; ser puesto en libertad
lägga av desprenderse; soltar; soltarse abandonar; contener; dejar; dejar de; dejar de lado; desemprender; desenganchar; desentenderse; desprenderse; desvincular; negar; no aceptar; parar; poner aparte; quedar eliminado; rechazar; reservar; reservar un viaje; reservarse; retirarse; salir; salir de; soltar
lämna desprenderse; soltar; soltarse abandonar; ceder; entregar; entregar a domicilio; irse; largarse; llevar; marcharse; partir; repartir; repartir a domicilio; retirar; salir; suministrar; traer
lösa desatar; soltar; soltarse decodificar; descifrar; liberar; libertar; librar; resolver; sacar en claro; solucionar
lösa upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar borrar; descifrar; desembrollar; desenmarañar; desenredar; desleír; disolver; disolverse; estar en estado de descomposición; rayar; resolver; solucionar; tachar
lösgöra soltarse desenmarañar; desenredar; deshilachar; deshilar; desleír; desmontar; disolver
lösgöra sig desatarse; estallar; prorrumpir; soltarse
släppa desatar; soltar; soltarse abandonar; amnistiar; arrojar; arrumbar; caer; ceder; cerrar; dar libertad; dejar abajo; dejar caer; dejar descender; dejar ir a una persona; dejar libre; dejar marchar a una persona; dejar sin ocupar; depositar; derrocar; desechar; desenganchar; despedir; despeñar; echar fuera; enseñarle la puerta a una; excarcelar; hacer bajar; hacer descender; lanzar; liberar; libertar; librar; poner en libertad; precipitar; quitar; reflejarse; regresar; retornar; ser despedido; soltar; suspender; tirar; volver
släppa ut desatar; soltar; soltarse anunciar el fin de la caza; decir algo sin querer; escapar
sno upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar
sprätta upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar
spänna av abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar relajarse
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
släppa versión
ModifierRelated TranslationsOther Translations
lösa desabrochado; desatado; soltado

Synonyms for "soltarse":


Wiktionary Translations for soltarse:


Cross Translation:
FromToVia
soltarse koppla ur; koppla ifrån ausrastenTechnik: entsperren, entriegeln

Related Translations for soltarse