Spanish

Detailed Translations for sostener from Spanish to Swedish

sostener:

sostener verb

 1. sostener (apoyar)
  bära; stödja; understödja
  • bära verb (bär, bar, burit)
  • stödja verb (stöder, stödde, stött)
  • understödja verb (understödjar, understödjade, understödjat)
 2. sostener (ayudar; asistir; ser de ayuda; )
  hjälpa; stödja; ge bistånd; assistera
  • hjälpa verb (hjälpar, hjälpade, hjälpat)
  • stödja verb (stöder, stödde, stött)
  • ge bistånd verb (ger bistånd, gav bistånd, givit bistånd)
  • assistera verb (assisterar, assisterade, assisterat)
 3. sostener (dejar; cesar; levantar; detener; hacer respetar)
  hålla fram; hålla upp
  • hålla fram verb (håller fram, höll fram, hållit fram)
  • hålla upp verb (håller upp, höll upp, hållit upp)
 4. sostener (incitar a; estimular; soportar; )
  påskynda; skjuta på
  • påskynda verb (påskyndar, påskyndade, påskyndat)
  • skjuta på verb (skjuter på, sköt på, skjutit på)
 5. sostener (motivar; alentar; levantar; )
  uppmuntra; motivera
  • uppmuntra verb (uppmuntrar, uppmuntrade, uppmuntrat)
  • motivera verb (motiverar, motiverade, motiverat)

Conjugations for sostener:

presente
 1. sostengo
 2. sostienes
 3. sostiene
 4. sostenemos
 5. sostenéis
 6. sostienen
imperfecto
 1. sostenía
 2. sostenías
 3. sostenía
 4. sosteníamos
 5. sosteníais
 6. sostenían
indefinido
 1. sostuve
 2. sostuviste
 3. sostuvo
 4. sostuvovimos
 5. sostuvisteis
 6. sostuvieron
fut. de ind.
 1. sostendré
 2. sostendrás
 3. sostendrá
 4. sostendremos
 5. sostendréis
 6. sostendrán
condic.
 1. sostendría
 2. sostendrías
 3. sostendría
 4. sostendríamos
 5. sostendríais
 6. sostendrían
pres. de subj.
 1. que sostenga
 2. que sostengas
 3. que sostenga
 4. que sostengamos
 5. que sostengáis
 6. que sostengan
imp. de subj.
 1. que sostuviera
 2. que sostuvieras
 3. que sostuviera
 4. que sostuviéramos
 5. que sostuvierais
 6. que sostuvieran
miscelánea
 1. ¡sosten!
 2. ¡sostened!
 3. ¡no sostengas!
 4. ¡no sostengáis!
 5. sostenido
 6. sosteniendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for sostener:

NounRelated TranslationsOther Translations
hjälpa asistencia; prestación de ayuda
uppmuntra consuelos
VerbRelated TranslationsOther Translations
assistera asistir; atender; ayudar; colaborar; cooperar; ser de ayuda; servir; sostener aportar; asistir; atender; auxiliar; ayudar; colaborar; contribuir; cooperar; secundar; servir; socorrer
bära apoyar; sostener aguantar; alcanzar; cargar; digerir; llevar; soportar; sufrir; tragar; transportar; trasladar
ge bistånd asistir; atender; ayudar; colaborar; cooperar; ser de ayuda; servir; sostener
hjälpa asistir; atender; ayudar; colaborar; cooperar; ser de ayuda; servir; sostener aportar; asistir; atender; auxiliar; ayudar; colaborar; contribuir; cooperar; pensar; promocionar; secundar; ser amable; ser de ayuda; ser solícito; servir; socorrer
hålla fram cesar; dejar; detener; hacer respetar; levantar; sostener
hålla upp cesar; dejar; detener; hacer respetar; levantar; sostener dárselas de valiente
motivera acentuar; afilar; aguijonear; alentar; animar; apoyar; apresurar; apuntalar; arreciar; atosigar; avivar; calzar; empujar; encender; engendrar; engordar; entornar; escarbar; espolear; estimular; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; levantar; motivar; poner en marcha; promocionar; provocar; resucitar; secundar; sostener; sujetar; suscitar; vaciar
påskynda aguijonear; animar; apoyar; apresurar; avivar; calzar; empujar; engendrar; estimular; hacer subir; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; motivar; pegarse; promocionar; provocar; soportar; sostener; sujetar; suscitar acelerar; adelantar el trabajo; anticipar; apresurar; levantar de automóvil; promover
skjuta på aguijonear; animar; apoyar; apresurar; avivar; calzar; empujar; engendrar; estimular; hacer subir; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; motivar; pegarse; promocionar; provocar; soportar; sostener; sujetar; suscitar acañonear; aplazar; bombardear; cañonear; dejar en suspenso; dejar para más tarde; demorar; diferir; disparar a; ganar tiempo; posponer; postergar; postergarse; retrasar; retrasarse; tardar; tirar a
stödja apoyar; asistir; atender; ayudar; colaborar; cooperar; ser de ayuda; servir; sostener subvencionar
understödja apoyar; sostener aparentar; desplazar hacia delante; favorecer; fingir; hacer deslizar el parabrisas; pretextar; privilegiar; proteger
uppmuntra acentuar; afilar; aguijonear; alentar; animar; apoyar; apresurar; apuntalar; arreciar; atosigar; avivar; calzar; empujar; encender; engendrar; engordar; entornar; escarbar; espolear; estimular; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; levantar; motivar; poner en marcha; promocionar; provocar; resucitar; secundar; sostener; sujetar; suscitar; vaciar aclamar; alegrar; alentar; animar; aparentar; aplacar; aplaudir; avivar; caldear; calmar; desafiar; desplazar hacia delante; encender; engendrar; entusiasmar; envalentonar; espolear; estimular; excitar; fingir; hacer deslizar el parabrisas; incentivar; incitar; incitar a; instigar; motivar; ovacionar; pretextar; provocar; resucitar; sosegar; suscitar; tranquilizar
ModifierRelated TranslationsOther Translations
uppmuntra alegrado; animado

Synonyms for "sostener":


Wiktionary Translations for sostener:


Cross Translation:
FromToVia
sostener backa upp back — to support
sostener hålla hold — to grasp
sostener stötta; stödja; bära upp support — to keep from falling
sostener upprätthålla uphold — to support by approval or encouragement
sostener påstå; hävda behaupten — (transitiv) etwas sagen, was nicht stimmen muss oder gar unglaubwürdig ist
sostener hålla; upprätthålla haltenim übertragenen Sinne: einen Status quo bewahren
sostener stödja appuyerplacer contre quelque chose.