Summary
French to Dutch:   more detail...
  1. acheter massivement:


French

Detailed Translations for acheter massivement from French to Dutch

acheter massivement:

acheter massivement verb

  1. acheter massivement (acquérir; accaparer; se procurer; acheter; s'acheter)
    overnemen; opkopen
    • overnemen verb (overneem, overneemt, overnam, overnamen, overnomen)
    • opkopen verb (koop op, koopt op, kocht op, kochten op, opgekocht)

Translation Matrix for acheter massivement:

VerbRelated TranslationsOther Translations
opkopen accaparer; acheter; acheter massivement; acquérir; s'acheter; se procurer
overnemen accaparer; acheter; acheter massivement; acquérir; s'acheter; se procurer annexer; incorporer à; intégrer à

Related Translations for acheter massivement