French

Detailed Translations for calmer from French to Dutch

calmer:

calmer verb (calme, calmes, calmons, calmez, )

 1. calmer (apaiser)
  kalmeren; sussen; bedaren; tot kalmte manen
  • kalmeren verb (kalmeer, kalmeert, kalmeerde, kalmeerden, gekalmeerd)
  • sussen verb (sus, sust, suste, susten, gesust)
  • bedaren verb (bedaar, bedaart, bedaarde, bedaarden, bedaard)
 2. calmer (se calmer; apaiser)
  kalmeren
  • kalmeren verb (kalmeer, kalmeert, kalmeerde, kalmeerden, gekalmeerd)
 3. calmer (apaiser; rassurer)
  geruststellen
  • geruststellen verb (stel gerust, stelt gerust, stelde gerust, stelden gerust, gerustgesteld)
 4. calmer (rassasier; satisfaire; assouvir; )
  bevredigen; voldoening geven; begeerte stillen
  • bevredigen verb (bevredig, bevredigt, bevredigde, bevredigden, bevredigd)
  • voldoening geven verb (geef voldoening, geeft voldoening, gaf voldoening, gaven voldoening, voldoening gegeven)
  • begeerte stillen verb (stil begeerte, stilt begeerte, stilde begeerte, stilden begeerte, begeerte gestild)
 5. calmer (maîtriser; retirer; apaiser; )
  beheersen; bedwingen; beteugelen; matigen; bedaren; intomen
  • beheersen verb (beheers, beheerst, beheersde, beheersden, beheerst)
  • bedwingen verb (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen verb (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
  • matigen verb (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
  • bedaren verb (bedaar, bedaart, bedaarde, bedaarden, bedaard)
  • intomen verb (toom in, toomt in, toomde in, toomden in, ingetoomd)
 6. calmer (modérer; tempérer; étouffer; apaiser; réprimer)
  dempen; temperen; matigen; zich matigen
  • dempen verb (demp, dempt, dempte, dempten, gedempt)
  • temperen verb (temper, tempert, temperde, temperden, getemperd)
  • matigen verb (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
 7. calmer (utiliser avec parcimonie; diminuer; réduire; modérer)
  matigen; met mate gebruiken

Conjugations for calmer:

Présent
 1. calme
 2. calmes
 3. calme
 4. calmons
 5. calmez
 6. calment
imparfait
 1. calmais
 2. calmais
 3. calmait
 4. calmions
 5. calmiez
 6. calmaient
passé simple
 1. calmai
 2. calmas
 3. calma
 4. calmâmes
 5. calmâtes
 6. calmèrent
futur simple
 1. calmerai
 2. calmeras
 3. calmera
 4. calmerons
 5. calmerez
 6. calmeront
subjonctif présent
 1. que je calme
 2. que tu calmes
 3. qu'il calme
 4. que nous calmions
 5. que vous calmiez
 6. qu'ils calment
conditionnel présent
 1. calmerais
 2. calmerais
 3. calmerait
 4. calmerions
 5. calmeriez
 6. calmeraient
passé composé
 1. ai calmé
 2. as calmé
 3. a calmé
 4. avons calmé
 5. avez calmé
 6. ont calmé
divers
 1. calme!
 2. calmez!
 3. calmons!
 4. calmé
 5. calmant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for calmer:

VerbRelated TranslationsOther Translations
bedaren apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer
bedwingen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer broyer; concasser; contenir; contraindre; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
begeerte stillen apaiser; assouvir; assouvir son appétit; calmer; contenter; obtempérer à; pacifier; rassasier; satisfaire; tranquilliser
beheersen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer brider; contrôler; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refréner; régner; réprimer; se commander; se contenir; se posséder
beteugelen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer brider; broyer; concasser; contenir; contraindre; contrôler; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; munir de brides; refouler; refréner; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
bevredigen apaiser; assouvir; assouvir son appétit; calmer; contenter; obtempérer à; pacifier; rassasier; satisfaire; tranquilliser
dempen apaiser; calmer; modérer; réprimer; tempérer; étouffer désactiver le micro / muet; désactiver le son
geruststellen apaiser; calmer; rassurer
intomen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer brider; contrôler; dominer; dompter; maîtriser; refréner; réprimer
kalmeren apaiser; calmer; se calmer
matigen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; diminuer; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réduire; réprimer; se contenir; se modérer; tempérer; utiliser avec parcimonie; étouffer amoindrir; baisser; diminuer; diminuer ses dépenses; gagner; ménager; raccourcir; réduire; se garder de; se modérer; se restreindre; économiser; épargner
met mate gebruiken calmer; diminuer; modérer; réduire; utiliser avec parcimonie
sussen apaiser; calmer
temperen apaiser; calmer; modérer; réprimer; tempérer; étouffer modérer; tempérer
tot kalmte manen apaiser; calmer
voldoening geven apaiser; assouvir; assouvir son appétit; calmer; contenter; obtempérer à; pacifier; rassasier; satisfaire; tranquilliser
zich matigen apaiser; calmer; modérer; réprimer; tempérer; étouffer

Synonyms for "calmer":


Wiktionary Translations for calmer:

calmer
verb
 1. kalm worden

Cross Translation:
FromToVia
calmer milderen; temperen; verlichten; verzachten alleviate — make less severe
calmer in slaap wiegen; kalmeren lull — To cause to rest
calmer kalmeren; bedaren placate — to calm
calmer kalmeren quiet — to cause someone to become quiet

Related Translations for calmer