French

Detailed Translations for couvrir de from French to Dutch

couvrir de:

couvrir de verb

 1. couvrir de (ensevelir; surcharger; enfouir; )
  overladen; overstelpen; bedelven; begraven
  • overladen verb (overlaad, overlaadt, overlaadde, overlaadden, overladen)
  • overstelpen verb (overstelp, overstelpt, overstelpte, overstelpten, overstelpt)
  • bedelven verb (bedelf, bedelft, bedolf, bedolven, bedolven)
  • begraven verb (begraaf, begraaft, begroef, begroeven, begraven)
 2. couvrir de (masquer; couvrir; cacher; )
  maskeren; omhullen; bedekken; verhullen; versluieren; bemantelen; inhullen; hullen
  • maskeren verb (masker, maskert, maskerde, maskerden, gemaskeerd)
  • omhullen verb (omhul, omhult, omhulde, omhulden, omhuld)
  • bedekken verb (bedek, bedekt, bedekte, bedekten, bedekt)
  • verhullen verb (verhul, verhult, verhulde, verhulden, verhuld)
  • versluieren verb (versluier, versluiert, versluierde, versluierden, versluierd)
  • bemantelen verb (bemantel, bemantelt, bemantelde, bemantelden, bemanteld)
  • inhullen verb (hul in, hult in, hulde in, hulden in, ingehuld)
  • hullen verb (hul, hult, hulde, hulden, gehuld)

Translation Matrix for couvrir de:

NounRelated TranslationsOther Translations
bedekken ferrure
overstelpen envahissement; écrasement
VerbRelated TranslationsOther Translations
bedekken cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler cacher; couvrir; décalquer; exercer; occuper; recouvrir; remplir; revêtir; se couvrir; tapisser
bedelven accabler de; combler de; couvrir de; enfouir; ensevelir; envahir de; inonder de; submerger de; surcharger
begraven accabler de; combler de; couvrir de; enfouir; ensevelir; envahir de; inonder de; submerger de; surcharger ensevelir; enterrer; inhumer; porter en terre
bemantelen cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler
hullen cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
inhullen cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
maskeren cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
omhullen cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
overladen accabler de; combler de; couvrir de; enfouir; ensevelir; envahir de; inonder de; submerger de; surcharger
overstelpen accabler de; combler de; couvrir de; enfouir; ensevelir; envahir de; inonder de; submerger de; surcharger submerger
verhullen cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler
versluieren cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler
ModifierRelated TranslationsOther Translations
begraven enterré

Related Translations for couvrir de