Summary
French to Dutch:   more detail...
  1. giration:


French

Detailed Translations for giration from French to Dutch

giration:

giration [la ~] noun

  1. la giration (rotation; tournant)
    de rotatie; de omwenteling; de draaiing; de wenteling
  2. la giration (rotation; inclinaison; inclination)
    de buiging; de draaiing

Translation Matrix for giration:

NounRelated TranslationsOther Translations
buiging giration; inclinaison; inclination; rotation arche; boucle; coude; courbe; flexion; honneur; inclinaison; inclination; rondeur; sinuosité; tournant; virage; voûte
draaiing giration; inclinaison; inclination; rotation; tournant
omwenteling giration; rotation; tournant rotation; révolution; tour; tournant
rotatie giration; rotation; tournant
wenteling giration; rotation; tournant

Synonyms for "giration":


Related Translations for giration