French

Detailed Translations for tirer from French to Swedish

tirer:

tirer verb (tire, tires, tirons, tirez, )

 1. tirer (décharger; ouvrir le feu; faire du tir)
  skjuta; fysiljera; beskjuta; skjuta ned
  • skjuta verb (skjuter, sköt, skjutit)
  • fysiljera verb (fysiljerar, fysiljerade, fysiljerat)
  • beskjuta verb (beskjuter, besköt, beskjutit)
  • skjuta ned verb (skjuter ned, sköt ned, skjutit ned)
 2. tirer (entraîner; tracter; traîner)
  hala; släpa; dra med sig
  • hala verb (halar, halade, halat)
  • släpa verb (släper, släpte, släpt)
  • dra med sig verb (drar med sig, drog med sig, dragit med sig)
 3. tirer (séparer l'un de l'autre)
  dra av
  • dra av verb (drar av, drog av, dragit av)
 4. tirer (séparer l'un de l'autre)
  ta ifrån kroppen
  • ta ifrån kroppen verb (tar ifrån kroppen, tog ifrån kroppen, tagit ifrån kroppen)
 5. tirer (fermer en tirant; revêtir; serrer; )
  dra till
  • dra till verb (drar till, drog till, dragit till)
 6. tirer (traîner)
  släpa; bogsera; draga; hala
  • släpa verb (släper, släpte, släpt)
  • bogsera verb (bogserar, bogserade, bogserat)
  • draga verb (drar, drog, dragit)
  • hala verb (halar, halade, halat)
 7. tirer (imprimer)
  prägla; trycka
  • prägla verb (präglar, präglade, präglat)
  • trycka verb (trycker, tryckte, tryckt)
 8. tirer
  skjuta ned
  • skjuta ned verb (skjuter ned, sköt ned, skjutit ned)
 9. tirer (sabrer; abattre; descendre; décharger; faire du tir)
  nedlägga; skjuta ned; låta springa över klivan; sticka ned
 10. tirer (tirer vers le haut; remonter; hisser)
  dra upp; rycka upp
  • dra upp verb (drar upp, drog upp, dragit upp)
  • rycka upp verb (rycker upp, ryckte upp, ryckt upp)
 11. tirer (ouvrir; déboucher)
  dra öppet
  • dra öppet verb (drar öppet, drog öppet, dragit öppet)
 12. tirer (se tirer vers le haut)
  sträcka på sig
  • sträcka på sig verb (sträcker på sig, sträckte på sig, sträckt på sig)

Conjugations for tirer:

Présent
 1. tire
 2. tires
 3. tire
 4. tirons
 5. tirez
 6. tirent
imparfait
 1. tirais
 2. tirais
 3. tirait
 4. tirions
 5. tiriez
 6. tiraient
passé simple
 1. tirai
 2. tiras
 3. tira
 4. tirâmes
 5. tirâtes
 6. tirèrent
futur simple
 1. tirerai
 2. tireras
 3. tirera
 4. tirerons
 5. tirerez
 6. tireront
subjonctif présent
 1. que je tire
 2. que tu tires
 3. qu'il tire
 4. que nous tirions
 5. que vous tiriez
 6. qu'ils tirent
conditionnel présent
 1. tirerais
 2. tirerais
 3. tirerait
 4. tirerions
 5. tireriez
 6. tireraient
passé composé
 1. ai tiré
 2. as tiré
 3. a tiré
 4. avons tiré
 5. avez tiré
 6. ont tiré
divers
 1. tire!
 2. tirez!
 3. tirons!
 4. tiré
 5. tirant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for tirer:

NounRelated TranslationsOther Translations
dra upp approche
trycka empreinte; gravure; imprimé
VerbRelated TranslationsOther Translations
beskjuta décharger; faire du tir; ouvrir le feu; tirer canonner
bogsera tirer; traîner remorquer; traîner
dra av séparer l'un de l'autre; tirer arracher; déchirer; décompter; déduire; détacher; enlever; retenir; séparer
dra med sig entraîner; tirer; tracter; traîner
dra till boucler; fermer en tirant; mettre; passer; revêtir; sangler; serrer; tirer apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; resserrer; serrer; serrer la vis; verrouiller; visser
dra upp hisser; remonter; tirer; tirer vers le haut augmenter; conduire en haut; découvrir; embobiner; enrouler; gréer; hisser; lever; monter; monter avec précipitation; monter en courant; ouvrir; soulever; tirer vers le haut; tourner vers le haut
dra öppet déboucher; ouvrir; tirer
draga tirer; traîner arracher; donner une secousse; extraire; porter; porter avec effort; repêcher; tirer de; tirer fort; tirer à la corde; traîner; trimballer
fysiljera décharger; faire du tir; ouvrir le feu; tirer
hala entraîner; tirer; tracter; traîner retirer quelque chose de quelque chose; sortir quelque chose de quelque chose
låta springa över klivan abattre; descendre; décharger; faire du tir; sabrer; tirer
nedlägga abattre; descendre; décharger; faire du tir; sabrer; tirer déposer
prägla imprimer; tirer monnayer; monétiser
rycka upp hisser; remonter; tirer; tirer vers le haut
skjuta décharger; faire du tir; ouvrir le feu; tirer bousculer; continuer à tirer; enregistrer un film; faire coulisser; faire glisser; filmer; pousser; pousser en avant; tourner un film
skjuta ned abattre; descendre; décharger; faire du tir; ouvrir le feu; sabrer; tirer abattre; descendre; flinguer; tuer
släpa entraîner; tirer; tracter; traîner amarrer; déballer; porter; porter avec effort; remorquer; repêcher; tirer sur la corde; traîner; trimballer
sticka ned abattre; descendre; décharger; faire du tir; sabrer; tirer plonger; poignarder; tremper
sträcka på sig se tirer vers le haut; tirer serrer; tendre; étendre; étirer
ta ifrån kroppen séparer l'un de l'autre; tirer
trycka imprimer; tirer coller; imprimer; presser; serrer; tasser

Synonyms for "tirer":


Wiktionary Translations for tirer:

tirer
verb
 1. Tendre, allonger
  • tirerdra
 2. Allonger divers métaux en fils déliés
 3. Faire sortir une chose d’une autre
  • tirerdra
 4. Choisir au sort
  • tirerdra
 5. Étendre, étirer, de manière à ne plus faire de plis
 6. Partir en parlant d’arme à feu
 7. S'en remettre à la décision du sort
  • tirerdra

Cross Translation:
FromToVia
tirer härleda; dra draw — to deduce or infer
tirer lita på draw — to rely on
tirer dra draw — to determine the result of a lottery
tirer ge eld; avfyra fire — intransitive: to shoot
tirer skjuta fire — transitive: to shoot
tirer dra; draga pull — apply force to (something) so it comes towards one
tirer dra pull — apply force such that an object comes toward the person or thing applying the force
tirer skjuta shoot — to fire a shot
tirer skjuta shoot — to fire multiple shots
tirer skjuta shoot — to hit with a shot
tirer avfyra; avlossa abfeuern — einen Schuss abgeben
tirer schackra; schackra bort abschachernabwertend: jemandem etwas auf unlautere Art und mit anrüchigen, zweifelhaften Methoden abhandeln
tirer utvinna gewinnen — (transitiv) etwas aus einem Naturerzeugnis entstehen lassen, hervorbringen, produzieren
tirer skjuta schießen — einen Schuss abgeben
tirer dra ziehen — mit Anwendung von Kraft auf sich zu bewegen

étirer:

étirer verb (étire, étires, étirons, étirez, )

 1. étirer (rallonger; allonger; étendre; )
  förlänga; sträcka ut
  • förlänga verb (förlängar, förlängade, förlängat)
  • sträcka ut verb (sträcker ut, sträckte ut, sträckt ut)
 2. étirer (tendre; serrer; étendre)
  sträcka; dra; stretcha; sträcka på sig
  • sträcka verb (sträcker, sträckte, sträckt)
  • dra verb (drar, drog, dragit)
  • stretcha verb (stretchar, stretchade, stretchat)
  • sträcka på sig verb (sträcker på sig, sträckte på sig, sträckt på sig)
 3. étirer
  sträcka
  • sträcka verb (sträcker, sträckte, sträckt)

Conjugations for étirer:

Présent
 1. étire
 2. étires
 3. étire
 4. étirons
 5. étirez
 6. étirent
imparfait
 1. étirais
 2. étirais
 3. étirait
 4. étirions
 5. étiriez
 6. étiraient
passé simple
 1. étirai
 2. étiras
 3. étira
 4. étirâmes
 5. étirâtes
 6. étirèrent
futur simple
 1. étirerai
 2. étireras
 3. étirera
 4. étirerons
 5. étirerez
 6. étireront
subjonctif présent
 1. que j'étire
 2. que tu étires
 3. qu'il étire
 4. que nous étirions
 5. que vous étiriez
 6. qu'ils étirent
conditionnel présent
 1. étirerais
 2. étirerais
 3. étirerait
 4. étirerions
 5. étireriez
 6. étireraient
passé composé
 1. ai étiré
 2. as étiré
 3. a étiré
 4. avons étiré
 5. avez étiré
 6. ont étiré
divers
 1. étire!
 2. étirez!
 3. étirons!
 4. étiré
 5. étirant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for étirer:

NounRelated TranslationsOther Translations
sträcka itinéraire; manche; parcours; portion de route; ronde; route; tour; tournée; trajet; tronçon de route; voie
VerbRelated TranslationsOther Translations
dra serrer; tendre; étendre; étirer amarrer; déballer; décamper; faire glisser; ficher le camp; remorquer; retirer quelque chose de quelque chose; s'en aller; se casser; se retirer; sortir quelque chose de quelque chose; tirer sur la corde; traîner
förlänga allonger; prolonger; rallonger; s'élargir; s'étirer; étendre; étirer prolonger
stretcha serrer; tendre; étendre; étirer se dégourdir
sträcka serrer; tendre; étendre; étirer aller jusqu'à; arriver à; atteindre; disloquer; déboîter; munir de cordes; pouvoir de fils; se fouler; tendre; étendre
sträcka på sig serrer; tendre; étendre; étirer se tirer vers le haut; tirer
sträcka ut allonger; prolonger; rallonger; s'élargir; s'étirer; étendre; étirer allonger; s'étendre; se dégourdir

Synonyms for "étirer":


Wiktionary Translations for étirer:


Cross Translation:
FromToVia
étirer töja; dra ut; sträcka ut dehnen — etwas ausweiten, strecken, vergrößern

Étirer:

Étirer verb

 1. Étirer

Translation Matrix for Étirer:

Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Dra ut Étirer

Related Translations for tirer