French

Detailed Translations for se retirer from French to Swedish

se retirer:

se retirer verb

 1. se retirer (abdiquer; démissionner; quitter; )
  avgå; avstå från
  • avgå verb (avgår, avgick, avgått)
  • avstå från verb (avstår från, avstod från, avstått från)
 2. se retirer (prendre son congé; démissioner)
  avgå; dra sig tillbaka; pensionera sig
  • avgå verb (avgår, avgick, avgått)
  • dra sig tillbaka verb (drar sig tillbaka, drog sig tillbaka, dragit sig tillbaka)
  • pensionera sig verb (pensionerar sig, pensionerade sig, pensionerat sig)
 3. se retirer (partir; sortir; abandonner; )
  avgå ifrån
  • avgå ifrån verb (avgår ifrån, avgick ifrån, avgått ifrån)
 4. se retirer (dérouler; se dérouler; déverser; débouler)
  öppna; vika ut; veckla ut; veckla upp; vika upp
  • öppna verb (öppnar, öppnade, öppnat)
  • vika ut verb (viker ut, vikte ut, vikt ut)
  • veckla ut verb (vecklar ut, vecklade ut, vecklat ut)
  • veckla upp verb (vecklar upp, vecklade upp, vecklat upp)
  • vika upp verb (viker upp, vikte upp, vikt upp)
 5. se retirer
  ta tillbaka; dra tillbaka; tillbakadra
  • ta tillbaka verb (tar tillbaka, tog tillbaka, tagit tillbaka)
  • dra tillbaka verb (drar tillbaka, drog tillbaka, dragit tillbaka)
  • tillbakadra verb (tillbakadrar, tillbakadrog, tillbakadragit)
 6. se retirer (ficher le camp; décamper; se casser; s'en aller)
  försvinna; stick; fara åt helvete; dra
  • försvinna verb (försvinnar, försvinnade, försvinnat)
  • stick verb
  • fara åt helvete verb (far åt helvete, for åt helvete, farit åt helvete)
  • dra verb (drar, drog, dragit)
 7. se retirer (s'éloigner; s'écarter)
  lämna
  • lämna verb (lämnar, lämnade, lämnat)
 8. se retirer (se mettre en marche; renvoyer; expédier; rompre les rangs)
  avtåga; avmarschera
  • avtåga verb (avtågar, avtågade, avtågat)
  • avmarschera verb (avmarscherar, avmarscherade, avmarscherat)

Translation Matrix for se retirer:

NounRelated TranslationsOther Translations
lämna démission; départ; fait de s'en aller
stick empreinte; estampe; gravure; impression; imprimé; listing; morsure; piqûre; tirage; édition; épine
ta tillbaka ricochet
VerbRelated TranslationsOther Translations
avgå abdiquer; démissioner; démissionner; partir; prendre son congé; quitter; s'en aller; se dérober; se retirer
avgå ifrån abandonner; abdiquer; démissionner; partir; quitter; s'en aller; se désaffilier; se retirer; sortir
avmarschera expédier; renvoyer; rompre les rangs; se mettre en marche; se retirer
avstå från abdiquer; démissionner; partir; quitter; s'en aller; se dérober; se retirer
avtåga expédier; renvoyer; rompre les rangs; se mettre en marche; se retirer
dra décamper; ficher le camp; s'en aller; se casser; se retirer amarrer; déballer; faire glisser; remorquer; retirer quelque chose de quelque chose; serrer; sortir quelque chose de quelque chose; tendre; tirer sur la corde; traîner; étendre; étirer
dra sig tillbaka démissioner; prendre son congé; se retirer rebondir; retirer sa parole; ricocher
dra tillbaka se retirer défendre
fara åt helvete décamper; ficher le camp; s'en aller; se casser; se retirer
försvinna décamper; ficher le camp; s'en aller; se casser; se retirer aller se faire foutre; aller se faire voir; disparaître; décamper; dépérir; ficher le camp; filer; foutre le camp; languir; lever l'ancre; perdre; s'affaiblir; s'évanouir; se faire la paire; se perdre; volatiliser; échapper à; évaporer
lämna s'écarter; s'éloigner; se retirer abandonner; apporter; dissoudre; décomposer; défaire; délier; délivrer; détacher; fournir; livrer; livrer à domicile; lâcher; partir; porter à domicile; procurer; quitter; rendre; renoncer à; répudier; s'en aller; subdiviser
pensionera sig démissioner; prendre son congé; se retirer
stick décamper; ficher le camp; s'en aller; se casser; se retirer aller se faire foutre; aller se faire voir
ta tillbaka se retirer
tillbakadra se retirer
veckla upp débouler; dérouler; déverser; se dérouler; se retirer déplier; déployer; dérouler; plier; se déplier; étaler; étendre
veckla ut débouler; dérouler; déverser; se dérouler; se retirer déployer; ouvrir; s'ouvrir brusquement
vika upp débouler; dérouler; déverser; se dérouler; se retirer
vika ut débouler; dérouler; déverser; se dérouler; se retirer déployer; ouvrir
öppna débouler; dérouler; déverser; se dérouler; se retirer arriver à ouvrir; desserrer; déboucher; déboulonner; déboutonner; découvrir; dénouer; déplier; déverrouiller; dévisser; exposer; laisser ouvert; mettre à nu; ouvrer; ouvrir; ouvrir violemment; s'ouvrir; s'ouvrir brusquement; s'ouvrir d'un coup; tourner

Wiktionary Translations for se retirer:


Cross Translation:
FromToVia
se retirer dra bort; dra sig iväg abziehenweggehen, abrücken, sich entfernen

Related Translations for se retirer