French

Detailed Translations for supprimer from French to Swedish

supprimer:

supprimer verb (supprime, supprimes, supprimons, supprimez, )

 1. supprimer (abolir; abroger)
  överge; förkasta; kassera
  • överge verb (överger, övergav, övergivit)
  • förkasta verb (förkastar, förkastade, förkastat)
  • kassera verb (kasserar, kasserade, kasserat)
 2. supprimer (annuler; suspendre; révoquer; )
  annulera; avbeställa
  • annulera verb (annulerar, annulerade, annulerat)
  • avbeställa verb (avbeställer, avbeställde, avbeställt)
 3. supprimer (annihiler; annuler; liquider; )
  ställa in; annullera
  • ställa in verb (ställer in, ställde in, ställt in)
  • annullera verb (annullerar, annullerade, annullerat)
 4. supprimer (abolir; détruire; liquider)
  avskaffa; sluta med
  • avskaffa verb (avskaffar, avskaffade, avskaffat)
  • sluta med verb (slutar med, slutade med, slutat med)
 5. supprimer (achever; compléter; finir; )
  avsluta; färdigställa
  • avsluta verb (avslutar, avslutade, avslutat)
  • färdigställa verb (färdigställer, färdigställde, färdigställt)
 6. supprimer (débiter)
  avskriva
  • avskriva verb (avskriver, avskrev, avskrivit)
 7. supprimer (tuer; assassiner; liquider; )
  mörda; ha ihjäl; döda
  • mörda verb (mördar, mördade, mördat)
  • ha ihjäl verb (har ihjäl, hade ihjäl, haft ihjäl)
  • döda verb (dödar, dödade, dödat)
 8. supprimer (démolir; détruire; démonter; )
  förstöra; göra sönder
  • förstöra verb (förstör, förstörde, förstört)
  • göra sönder verb (gör sönder, gjorde sönder, gjort sönder)
 9. supprimer (liquider)
  förstöra; eliminera; rasera
  • förstöra verb (förstör, förstörde, förstört)
  • eliminera verb (eliminerar, eliminerade, eliminerat)
  • rasera verb (raserar, raserade, raserat)
 10. supprimer (avoir de l'acide gastrique; subdiviser; se désagréger)
  lida av hjärtbränna
 11. supprimer
  ta bort
  • ta bort verb (tar bort, tog bort, tagit bort)

Conjugations for supprimer:

Présent
 1. supprime
 2. supprimes
 3. supprime
 4. supprimons
 5. supprimez
 6. suppriment
imparfait
 1. supprimais
 2. supprimais
 3. supprimait
 4. supprimions
 5. supprimiez
 6. supprimaient
passé simple
 1. supprimai
 2. supprimas
 3. supprima
 4. supprimâmes
 5. supprimâtes
 6. supprimèrent
futur simple
 1. supprimerai
 2. supprimeras
 3. supprimera
 4. supprimerons
 5. supprimerez
 6. supprimeront
subjonctif présent
 1. que je supprime
 2. que tu supprimes
 3. qu'il supprime
 4. que nous supprimions
 5. que vous supprimiez
 6. qu'ils suppriment
conditionnel présent
 1. supprimerais
 2. supprimerais
 3. supprimerait
 4. supprimerions
 5. supprimeriez
 6. supprimeraient
passé composé
 1. ai supprimé
 2. as supprimé
 3. a supprimé
 4. avons supprimé
 5. avez supprimé
 6. ont supprimé
divers
 1. supprime!
 2. supprimez!
 3. supprimons!
 4. supprimé
 5. supprimant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for supprimer:

NounRelated TranslationsOther Translations
avsluta achèvement; complètement
döda liquidation de qn; mise à mort
förstöra destruction; démolition
ställa in préparation à; réglage
ta bort dégager; se débarasser de
VerbRelated TranslationsOther Translations
annulera abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre biffer; rayer
annullera annihiler; annuler; déboutonner; décrocher; dénouer; fermer; lever; liquider; supprimer abroger; annihiler; annuler; désavouer; faire revenir; rappeler; reprendre; retirer; réduire à néant; rétracter; révoquer
avbeställa abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre annuler
avskaffa abolir; détruire; liquider; supprimer
avskriva débiter; supprimer copier; frauder; tricher
avsluta accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer aborder; aboutir à; achever; arriver; arriver à; arrêter; atteindre; atterrir; avoir achevé; avoir fini; avoir terminé; barrer; bobiner; boucher; clore; clôturer; compléter; conclure; consommer; croquer; expirer; fermer; finir; franchir la ligne d'arrivée; manger; parvenir; quitter; rendre complet; renvider; réussir; réussir à achever; réussir à faire; se retrouver; se terminer; terminer; tomber dans; verrouiller; être terminé
döda abattre; assassiner; descendre; liquider; supprimer; tuer; égorger
eliminera liquider; supprimer assassiner; exécuter; liquider; tuer; éliminer une personne
färdigställa accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer avoir achevé; avoir fini; avoir terminé
förkasta abolir; abroger; supprimer condamner; congédier; décharger; démettre; désapprouver; jeter; repousser; écarter
förstöra abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine abîmer; affaiblir; aigrir; anéantir; blesser; bousiller; briser; broyer; casser; corrompre; donner une raclée à; donner une rossée à; défigurer; démolir; dépérir; détruire; détériorer; dévaster; empester; empoisonner; endommager; enfieller; esquinter; exaspérer; exterminer; faire mal à; flanquer une rossée à; fracasser; gaspiller; gâcher; gâter; gâter quelque chose; infirmer; irriter; mutiler; neutraliser; nuire; nuire à; pervertir; ravager; rompre; rosser; ruiner; saccager
göra sönder abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
ha ihjäl abattre; assassiner; descendre; liquider; supprimer; tuer; égorger
kassera abolir; abroger; supprimer congédier; décharger; démettre; faire supprimer; jeter; se casser la gueule; écarter
lida av hjärtbränna avoir de l'acide gastrique; se désagréger; subdiviser; supprimer
mörda abattre; assassiner; descendre; liquider; supprimer; tuer; égorger anéantir; assassiner; couper la gorge à; décharger; exterminer; perfectionner; serrer la gorge; tuer; égorger
rasera liquider; supprimer
sluta med abolir; détruire; liquider; supprimer aboutir à; avoir pour conséquence; avoir pour résultat; causer; expirer; finir; se déverser dans; se terminer
ställa in annihiler; annuler; déboutonner; décrocher; dénouer; fermer; lever; liquider; supprimer accorder; ajuster; faire concorder; mettre au point; régler; synchroniser
ta bort supprimer abandonner; aliéner; annuler; annuler la publication; aplanir; aplatir; balayer; chasser; déporter; dépoussiérer; effacer; emmener; emporter; enlever; enlever la poussière; entraîner; essuyer; expulser; faire disparaître; gommer; nettoyer; porter; remporter; renvoyer; repousser; se débarrasser de; torcher; écarter; éloigner; épousseter; ôter; ôter la poussière
överge abolir; abroger; supprimer abandonner; accorder; arrêter; cesser; concéder; céder; laisser; quitter; renoncer; renoncer à; répudier
OtherRelated TranslationsOther Translations
förstöra sauter

Synonyms for "supprimer":


Wiktionary Translations for supprimer:

supprimer
verb
 1. Traductions à trier suivant le sens

Cross Translation:
FromToVia
supprimer överge; förkasta abolish — to end a law
supprimer undertrycka suppress — to hold in place, to keep low
supprimer radera; utplåna; ta bort löschenInformationen oder Einträge aus Dateien, Datensammlungen oder Datenbanken entfernen
supprimer utelämna weglassen — etwas nicht erwähnen oder verwenden

Related Translations for supprimer