Summary
French to Swedish:   more detail...
 1. tirer vers le haut:


French

Detailed Translations for tirer vers le haut from French to Swedish

tirer vers le haut:

tirer vers le haut verb

 1. tirer vers le haut (monter; lever; soulever)
  utarbeta; dra upp; avfatta
  • utarbeta verb (utarbetar, utarbetade, utarbetat)
  • dra upp verb (drar upp, drog upp, dragit upp)
  • avfatta verb (avfattar, avfattade, avfattat)
 2. tirer vers le haut (tirer; remonter; hisser)
  dra upp; rycka upp
  • dra upp verb (drar upp, drog upp, dragit upp)
  • rycka upp verb (rycker upp, ryckte upp, ryckt upp)
 3. tirer vers le haut (hisser; lever; monter; soulever)
  dra upp; lyfta upp; hissa upp
  • dra upp verb (drar upp, drog upp, dragit upp)
  • lyfta upp verb (lyftar upp, lyftade upp, lyftat upp)
  • hissa upp verb (hissar upp, hissade upp, hissat upp)

Translation Matrix for tirer vers le haut:

NounRelated TranslationsOther Translations
dra upp approche
utarbeta edition; mise en page; rédaction
VerbRelated TranslationsOther Translations
avfatta lever; monter; soulever; tirer vers le haut
dra upp hisser; lever; monter; remonter; soulever; tirer; tirer vers le haut augmenter; conduire en haut; découvrir; embobiner; enrouler; gréer; hisser; lever; monter avec précipitation; monter en courant; ouvrir; soulever; tourner vers le haut
hissa upp hisser; lever; monter; soulever; tirer vers le haut gréer; hisser; lever; monter; soulever; élever
lyfta upp hisser; lever; monter; soulever; tirer vers le haut gréer; hisser; lever; monter; reporter; soulever; élever
rycka upp hisser; remonter; tirer; tirer vers le haut
utarbeta lever; monter; soulever; tirer vers le haut calculer; détailler; résoudre; élaborer

Related Translations for tirer vers le haut