Dutch

Detailed Translations for draaien from Dutch to German

draaien:

draaien verb (draai, draait, draaide, draaiden, gedraaid)

 1. draaien (wenden; zwenken)
  wenden; schwenken; sich drehen; umdrehen; kehren; umkehren; herumdrehen
  • wenden verb (wende, wendest, wendet, wendete, wendetet, gewendet)
  • schwenken verb (schwenke, schwenkst, schwenkt, schwenkte, schwenktet, geschwenkt)
  • sich drehen verb (drehe mich, drehst dich, dreht sich, drehte sich, drehtet euch, sich gedreht)
  • umdrehen verb (drehe um, drehst um, dreht um, drehte um, drehtet um, umgedreht)
  • kehren verb (kehre, kehrst, kehrt, kehrte, kehrtet, gekehrt)
  • umkehren verb (kehre um, kehrst um, kehrt um, kehrte um, kehrtet um, umgekehrt)
  • herumdrehen verb (drehe herum, drehst herum, dreht herum, drehte herum, drehtet herum, herumgedreht)
 2. draaien (wentelen; roteren; rollen; ronddraaien; kantelen)
  rollen; rotieren; herumwirbeln; drehen; herumschwenken; umwenden; kehren; umdrehen; herumdrehen; sich drehen; sich wälzen; kugeln; umkehren; sich herum drehen; verdrehen; transformieren
  • rollen verb (rolle, rollst, rollt, rollte, rolltet, gerollt)
  • rotieren verb (rotiere, rotierst, rotiert, rotierte, rotiertet, rotiert)
  • herumwirbeln verb (wirble herum, wirbelst herum, wirbelt herum, wirbelte herum, wirbeltet herum, herumgewirbelt)
  • drehen verb (drehe, drehst, dreht, drehte, drehtet, gedreht)
  • herumschwenken verb (schwenke herum, schwenkst herum, schwenkt herum, schwenkte herum, schwenktet herum, herumgeschwenkt)
  • umwenden verb (wende um, wendest um, wendet um, wendete um, wendetet um, umgewendet)
  • kehren verb (kehre, kehrst, kehrt, kehrte, kehrtet, gekehrt)
  • umdrehen verb (drehe um, drehst um, dreht um, drehte um, drehtet um, umgedreht)
  • herumdrehen verb (drehe herum, drehst herum, dreht herum, drehte herum, drehtet herum, herumgedreht)
  • sich drehen verb (drehe mich, drehst dich, dreht sich, drehte sich, drehtet euch, sich gedreht)
  • sich wälzen verb (wälze mich, wälzt dich, wälzt sich, wälzte sich, wälztet euch, sich gewälzt)
  • kugeln verb (kugele, kugelst, kugelt, kugelte, kugeltet, gekugelt)
  • umkehren verb (kehre um, kehrst um, kehrt um, kehrte um, kehrtet um, umgekehrt)
  • verdrehen verb (verdrehe, verdrehst, verdreht, verdrehte, verdrehtet, verdreht)
  • transformieren verb (transformiere, transformierst, transformiert, transformierte, transformiertet, transformiert)
 3. draaien (wenden; keren)
  wenden; drehen; schwenken; umdrehen; herumdrehen
  • wenden verb (wende, wendest, wendet, wendete, wendetet, gewendet)
  • drehen verb (drehe, drehst, dreht, drehte, drehtet, gedreht)
  • schwenken verb (schwenke, schwenkst, schwenkt, schwenkte, schwenktet, geschwenkt)
  • umdrehen verb (drehe um, drehst um, dreht um, drehte um, drehtet um, umgedreht)
  • herumdrehen verb (drehe herum, drehst herum, dreht herum, drehte herum, drehtet herum, herumgedreht)
 4. draaien (rondtollen; tollen)
  kreiseln; herumdrehen; sich drehen; wirbeln; herumwirbeln
  • kreiseln verb (kreisele, kreiselst, kreiselt, kreiselte, kreiseltet, gekreiselt)
  • herumdrehen verb (drehe herum, drehst herum, dreht herum, drehte herum, drehtet herum, herumgedreht)
  • sich drehen verb (drehe mich, drehst dich, dreht sich, drehte sich, drehtet euch, sich gedreht)
  • wirbeln verb (wirbele, wirbelst, wirbelt, wirbelte, wirbeltet, gewirbelt)
  • herumwirbeln verb (wirble herum, wirbelst herum, wirbelt herum, wirbelte herum, wirbeltet herum, herumgewirbelt)
 5. draaien (kolken; ronddraaien)
  drehen; winden; rollen; quirlen; rieseln; schwenken; wirbeln; kreiseln; säuseln; strudeln; stöbern; ausreden; heucheln; drechseln; herumdrehen; herumwirbeln; mit dem Kreisel spielen; sichdrehen
  • drehen verb (drehe, drehst, dreht, drehte, drehtet, gedreht)
  • winden verb (winde, windest, windet, wand, wandet, gewunden)
  • rollen verb (rolle, rollst, rollt, rollte, rolltet, gerollt)
  • quirlen verb (quirle, quirlst, quirlt, quirlte, quirltet, gequirlt)
  • rieseln verb (riesele, rieselst, rieselt, rieselte, rieseltet, gerieselt)
  • schwenken verb (schwenke, schwenkst, schwenkt, schwenkte, schwenktet, geschwenkt)
  • wirbeln verb (wirbele, wirbelst, wirbelt, wirbelte, wirbeltet, gewirbelt)
  • kreiseln verb (kreisele, kreiselst, kreiselt, kreiselte, kreiseltet, gekreiselt)
  • säuseln verb (säusele, säuselst, säuselt, säuselte, säuseltet, gesäuselt)
  • strudeln verb (strudele, strudelst, strudelt, strudelte, strudeltet, gestrudelt)
  • stöbern verb (stöbere, stöberst, stöbert, stöberte, stöbertet, gestöbert)
  • ausreden verb (rede aus, redest aus, redet aus, redete aus, redetet aus, ausgeredet)
  • heucheln verb (heuchle, heuchelst, heuchelt, heuchelte, heucheltet, geheuchelt)
  • drechseln verb (drechsele, drechselst, drechselt, drechselte, drechseltet, gedrechselt)
  • herumdrehen verb (drehe herum, drehst herum, dreht herum, drehte herum, drehtet herum, herumgedreht)
  • herumwirbeln verb (wirble herum, wirbelst herum, wirbelt herum, wirbelte herum, wirbeltet herum, herumgewirbelt)
  • mit dem Kreisel spielen verb (spiele mit dem Kreisel, spielst mit dem Kreisel, spielt mit dem Kreisel, spielte mit dem Kreisel, spieltet mit dem Kreisel, mit dem Kreisel gespielt)
  • sichdrehen verb
 6. draaien (omdraaien; keren; wenden)
  kehren; drehen; umdrehen; wenden; herumdrehen; schwenken; kreiseln; eindrehen
  • kehren verb (kehre, kehrst, kehrt, kehrte, kehrtet, gekehrt)
  • drehen verb (drehe, drehst, dreht, drehte, drehtet, gedreht)
  • umdrehen verb (drehe um, drehst um, dreht um, drehte um, drehtet um, umgedreht)
  • wenden verb (wende, wendest, wendet, wendete, wendetet, gewendet)
  • herumdrehen verb (drehe herum, drehst herum, dreht herum, drehte herum, drehtet herum, herumgedreht)
  • schwenken verb (schwenke, schwenkst, schwenkt, schwenkte, schwenktet, geschwenkt)
  • kreiseln verb (kreisele, kreiselst, kreiselt, kreiselte, kreiseltet, gekreiselt)
  • eindrehen verb (drehe ein, drehst ein, dreht ein, drehte ein, drehtet ein, eingedreht)
 7. draaien
  rotieren
  • rotieren verb (rotiere, rotierst, rotiert, rotierte, rotiertet, rotiert)
 8. draaien

Conjugations for draaien:

o.t.t.
 1. draai
 2. draait
 3. draait
 4. draaien
 5. draaien
 6. draaien
o.v.t.
 1. draaide
 2. draaide
 3. draaide
 4. draaiden
 5. draaiden
 6. draaiden
v.t.t.
 1. heb gedraaid
 2. hebt gedraaid
 3. heeft gedraaid
 4. hebben gedraaid
 5. hebben gedraaid
 6. hebben gedraaid
v.v.t.
 1. had gedraaid
 2. had gedraaid
 3. had gedraaid
 4. hadden gedraaid
 5. hadden gedraaid
 6. hadden gedraaid
o.t.t.t.
 1. zal draaien
 2. zult draaien
 3. zal draaien
 4. zullen draaien
 5. zullen draaien
 6. zullen draaien
o.v.t.t.
 1. zou draaien
 2. zou draaien
 3. zou draaien
 4. zouden draaien
 5. zouden draaien
 6. zouden draaien
en verder
 1. ben gedraaid
 2. bent gedraaid
 3. is gedraaid
 4. zijn gedraaid
 5. zijn gedraaid
 6. zijn gedraaid
diversen
 1. draai!
 2. draait!
 3. gedraaid
 4. draaiend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

draaien [het ~] noun

 1. het draaien (zwenken)
  Drehen

Translation Matrix for draaien:

NounRelated TranslationsOther Translations
Drehen draaien; zwenken
VerbRelated TranslationsOther Translations
ausreden draaien; kolken; ronddraaien ruzie bijleggen; uit het hoofd praten; uitpraten
drechseln draaien; kolken; ronddraaien
drehen draaien; kantelen; keren; kolken; omdraaien; rollen; ronddraaien; roteren; wenden; wentelen filmen; met iemand worstelen; overstag gaan; worstelen
eindrehen draaien; keren; omdraaien; wenden hoger draaien; indraaien; inschroeven; omhoogdraaien; opdraaien; verhelpen
herumdrehen draaien; kantelen; keren; kolken; omdraaien; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; wenden; wentelen; zwenken iets omdraaien; omkeren; omwenden; omzwaaien; zich omdraaien
herumschwenken draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen heen-en-weer-zwaaien; iets omdraaien; omkeren; rondzwaaien
herumwirbeln draaien; kantelen; kolken; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; wentelen
heucheln draaien; kolken; ronddraaien fingeren; huichelen; simuleren; veinzen; voorbinden; voordoen; voorwenden
kehren draaien; kantelen; keren; omdraaien; rollen; ronddraaien; roteren; wenden; wentelen; zwenken dateren; keren; omkeren; overstag gaan; teruggaan; teruggrijpen; wederkeren; weerkeren
kreiseln draaien; keren; kolken; omdraaien; ronddraaien; rondtollen; tollen; wenden kolken; wervelen; wielen
kugeln draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen kogelen
mit dem Kreisel spielen draaien; kolken; ronddraaien
quirlen draaien; kolken; ronddraaien klutsen; krioelen; kruipen; wemelen; wriemelen
rieseln draaien; kolken; ronddraaien
rollen draaien; kantelen; kolken; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen taxiën; verrollen
rotieren draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen omrollen; omwentelen
schwenken draaien; keren; kolken; omdraaien; ronddraaien; wenden; zwenken deinen; golven; heen en weer zwaaien; omschudden; schommelen; slingeren; wiebelen; wiegen; wuiven; zwaaien; zwenken
sich drehen draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; wenden; wentelen; zwenken kolken; rondwentelen; wervelen; wielen
sich herum drehen draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen
sich wälzen draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen
sichdrehen draaien; kolken; ronddraaien
strudeln draaien; kolken; ronddraaien drukte maken; wervelend binnenkomen
stöbern draaien; kolken; ronddraaien bladeren; graaien; grabbelen; in iets rondtasten; neuzen; rommelen; snuffelen; speuren
säuseln draaien; kolken; ronddraaien fluisteren; ruisen; smiespelen; smoezen; suizelen; suizen; temen; zacht ruisen
transformieren draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen omschakelen van stroom; transformeren
umdrehen draaien; kantelen; keren; omdraaien; rollen; ronddraaien; roteren; wenden; wentelen; zwenken iets omdraaien; keren; omkeren; omrollen; omwenden; omwentelen; teruggaan; wederkeren; weerkeren; wegdraaien; zich omdraaien
umkehren draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wenden; wentelen; zwenken iets omdraaien; keren; omkeren; retourneren; teruggaan; terugkeren; terugkomen; wederkeren; weerkeren; zich omdraaien
umwenden draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen iets omdraaien; omkeren; retourneren; terugkeren; terugkomen
verdrehen draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen iets omdraaien; omkeren; verdraaien
wenden draaien; keren; omdraaien; wenden; zwenken overstag gaan
winden draaien; kolken; ronddraaien hijsen; in kringetjes ronddraaien; kringelen; met iemand worstelen; ophijsen; worstelen; wrikken; zich wringen
wirbeln draaien; kolken; ronddraaien; rondtollen; tollen aanmodderen; de trom roeren; dwarrelen; kolken; naar beneden zweven; prutsen; roffelen; rommelen; trommelen; wervelen; wielen; zwieren
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Zweifingerdrehung draaien

Related Words for "draaien":


Synonyms for "draaien":


Related Definitions for "draaien":

 1. rondjes maken1
  • de aarde draait om de zon1
 2. het in een andere richting keren1
  • hij draaide zijn hoofd naar het raam1

Wiktionary Translations for draaien:


Cross Translation:
FromToVia
draaien drehen lathe — to shape with a lathe
draaien drehen turn — move around an axis through itself
draaien drehen; wenden turn — change the direction or orientation of (something)
draaien winden; krümmen writhe — to twist or contort the body
draaien zurückkehren; drehen; kehren; umdrehen; umwälzen; wenden; umwenden; zurücksenden; mengen; mischen retourneraller de nouveau en un lieu.

draaien form of draai:

draai [de ~ (m)] noun

 1. de draai (kromte; bocht; kromming)
  die Windung; die Wölbung; die Krümmung; Zeug; die Suppe; die Krümme
 2. de draai (lusvormige kromming; lus; knoop; kink; kronkel)
  der Schlaufenbogen
 3. de draai (omdraaiing; wending)
  die Drehung; die Rotation; die Umdrehung
 4. de draai (kromming; bocht; ronding; kronkel)
  die Kurve; der Bogen; die Rundung; die Krümmung; die Wölbung
 5. de draai (verdraaiing; twist; kronkel)
  die Verdrehung; die Schlinge; die Verschlingung

Translation Matrix for draai:

NounRelated TranslationsOther Translations
Bogen bocht; draai; kromming; kronkel; ronding boog; handboog; strijkboog; strijkstok; uitbouw; welving
Drehung draai; omdraaiing; wending buiging; draaiing; keer; keerpunt; kromming; ommekeer; omwenteling; revolutie; richtingsverandering; rotatie; totale verandering; wending; wenteling; zwenking
Krümme bocht; draai; kromming; kromte buiging; draaiing
Krümmung bocht; draai; kromming; kromte; kronkel; ronding bochten; boog; buiging; draaiing; kromheid; kromme; kromming; kruisboog; kurven
Kurve bocht; draai; kromming; kronkel; ronding bochten; boog; buiging; draaiing; kromming; kruisboog; kurven; ommekeer; omwenteling; revolutie; totale verandering
Rotation draai; omdraaiing; wending draaiing; ommekeer; omwenteling; omwentelingen; revolutie; rotatie; totale verandering; wenteling
Rundung bocht; draai; kromming; kronkel; ronding bolling; boog; kruisboog; ronding; uitbouw; welving
Schlaufenbogen draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming
Schlinge draai; kronkel; twist; verdraaiing banddoek; draagband; draagverband; mitella; ophanglus; schuifknoop; strik
Suppe bocht; draai; kromming; kromte dichte mist; erwtensoep; snert; soep; soepje
Umdrehung draai; omdraaiing; wending draaiing; inversie; kentering; omkering van de woordvolgorde; ommekeer; ommezwaai; omwenteling; omwentelingen; rotatie; verandering; wenteling
Verdrehung draai; kronkel; twist; verdraaiing
Verschlingung draai; kronkel; twist; verdraaiing verslinding; verzwelging
Windung bocht; draai; kromming; kromte buiging; draaiing; kronkeling
Wölbung bocht; draai; kromming; kromte; kronkel; ronding boog; uitbouw; welving
Zeug bocht; draai; kromming; kromte artikel; broeden; ding; dingen; gebroed; gewaad; goed; goedje; item; junk; kledingmateriaal; kleren; materiaal; object; prullaria; rommel; spul; spullen; tenue; voorwerp; waar; zaak; zaakjes; zaken

Related Words for "draai":


Wiktionary Translations for draai:


Cross Translation:
FromToVia
draai Drehung turn — change of direction or orientation

Related Translations for draaien